• Adaptace nových metrik strojového překladu pro češtinu 

   Defence status: DEFENDED
   Kos, Kamil (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   In the present work we study semi-automatic evaluation techniques of machine translation (MT) systems based on comparison of the MT system's out-put to human translations of the same text. Various metrics were proposed in ...
  • AJAX CAT - webový editor s podporou pro překlad 

   Defence status: DEFENDED
   Odcházel, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Cílem této práce je implementace systému pro podporu překladu. Systém je rozdělen na serverovou a klientskou část. Serverová část využívá systém strojového překladu ke generování nápověd při překladu. Prvním druhem nápovědy ...
  • Analýza chyb a možností zlepšení frázového strojového překladu z angličtiny do urdštiny 

   Defence status: DEFENDED
   Ata, Naila (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 4. 2. 2011
   Diplomová práce vyhodnocuje kvalitu frázového strojového překladu pro překlad z angličtiny do urdštiny. Popisujeme anotační schéma pro chyby v překladu a aplikujeme jej na výstupy systému. Hlavním cílem diplomové práce je ...
  • Analýza chyb a možností zlepšení frázového strojového překladu z angličtiny do urdštiny 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Ata, Naila (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
  • Automatic Error Correction of Machine Translation Output 

   Defence status: DEFENDED
   Variš, Dušan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Představujeme MLFix, systém pro automatickou statistickou post-editaci, který je duchovním následníkem pravidlového systému, Depfixu. Cílem této práce bylo prozkoumat možné postupy automatické identifikace nejčastějších ...
  • Automatické odstranění nadbytečných částí programu 

   Defence status: DEFENDED
   Diviš, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 2. 2010
  • Automatické úpravy kontextu v textových polích 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Dřínek, Vratislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Název práce: Automatické úpravy kontextu v textových polích Autor: Vratislav Dřínek Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Ondřej Bojar Ph.D., Ústav formální a aplikované Lingvistiky ...
  • Automatické úpravy kontextu v textových polích 

   Defence status: DEFENDED
   Dřínek, Vratislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 31. 1. 2017
   Název práce: Automatické úpravy kontextu v textových polích Autor: Vratislav Dřínek Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Ondřej Bojar Ph.D., Ústav formální a aplikované Lingvistiky ...
  • Core Fidelity of Translation Options in Phrase-Based Machine Translation 

   Defence status: DEFENDED
   Hübsch, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Jeden z často používaných přístupů ve strojovém překladu je tzv. frázový překlad. Ten překládá po krátkých úsecích slov - překládaná věta je nejprve rozdělena na malé části, ty jsou přeloženy nezávisle na sobě a následně ...
  • Čištění paralelních dat pro strojový překlad 

   Defence status: DEFENDED
   Liška, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
  • Empirical Limits of Selected Machine Translation Models 

   Defence status: DEFENDED
   Korvas, Matěj (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Práce navrhuje míry, kterými lze kvantifikovat možnosti a náročnosti různých překladových modelů. Snaží se popsat vlastnosti překladových modelů na obecné rovině, nezávisle na vnitřním způsobu jejicg fungování. Na extrémních ...
  • Enabling Outbound Machine Translation 

   Defence status: DEFENDED
   Zouhar, Vilém (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 7. 2020
   It is not uncommon for Internet users to have to produce text in a foreign language they have very little knowledge of and are unable to verify the translation quality. We call the task "outbound translation" and explore ...
  • Enriching Neural MT through Multi-Task Training 

   Defence status: DEFENDED
   Macháček, Dominik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Transformer je nedávno objevený, rychlý a výkonný model pro neuronový strojový překlad. V této práci experimentujeme se sdíleným trénováním na více úlohách (tzv. multitasking) pro obohacování zdrojové strany Transformeru ...
  • Evidence klientů daňového poradce 

   Defence status: DEFENDED
   Štěrba, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 2. 2. 2007
   The goal of this project is to implement a system for management of tax advisor's clients. The purpose of this system is to manage all relevant data about clients and work assignments and to simplify time management. An ...
  • Exploring Benefits of Transfer Learning in Neural Machine Translation 

   Defence status: DEFENDED
   Kocmi, Tom (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 12. 2019
   Název práce: Zkoumání výhod přenosu znalostí v neuronovém strojovém překladu Autor: Tom Kocmi Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D., Ústav formální a ...
  • Feature Selection for Factored Phrase-Based Machine Translation 

   Defence status: DEFENDED
   Tamchyna, Aleš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 9. 2012
   V předkládané práci zkoumáme problematiku faktorových modelů ve strojovém překladu. Podáváme důkladný teoretický popis této oblasti strojového překladu. Popisujeme metodu sloužící ke zkoumání složitosti faktorových modelů ...
  • Grafiti pro Google Android 

   Defence status: DEFENDED
   Sipták, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 9. 2010
   V predloženej práci sa sa venujeme návrhu, rozboru a implementácii doty- kovej klávesnice pre OS Android. Táto klávesnica bude používať jednoťahové grafity na zadávanie vstupných znakov. V práci rozoberáme možné riešenia ...
  • Japonsko-český strojový překlad 

   Defence status: DEFENDED
   Variš, Dušan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Strojový překlad s použitím hloubkového větného rozboru není v současné době ve srovnání s jinými metodami tolik rozšířen, věříme však, že některé jeho aspekty jsou schopny přispět k zlepšení kvality strojového překladu. ...
  • Jazykové modelování pro němčinu 

   Defence status: DEFENDED
   Tlustý, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Práce se zabývá jazykovým modelováním pro němčinu. Soustředí se na specifika německé gramatiky, která činí běžným n-gramovým modelům problémy. Nejprve popisuje statistické metody jazykového modelování a vysvětluje problematické ...
  • Joint Learning of Syntax and Semantics 

   Defence status: DEFENDED
   Ercegovcevic, Milos (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 1. 2013
   Diplomová práce se zabývá problémem strojového učení nepozorovaných úrovní abstrakce mělké sémantické reprezentace. Odstraňujeme předpoklady, které se při sémantické anotaci lingvistických zdrojů obvykle činí, např. pevný ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV