• Compliance managment systém jako nástroj exkulpace z trestní odpovědnosti právnické osoby 

   Defence status: DEFENDED
   Machková, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 9. 2021
   Compliance managment systém jako nástroj exkulpace právnické osoby z trestní odpovědnosti Abstrakt Ačkoli se oblast compliance v českém právním prostředí relativně rychle vyvíjí, stále zde vyvstává řada nejasností zejména ...
  • Compliance programy a jejich užití k ochraně právnických osob před korupcí 

   Defence status: DEFENDED
   Doleček, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 6. 2019
   Compliance programs and their usage to protect legal entities against corruption English Abstract The main aim of the thesis is to describe the phenomenon of compliance programs and its meaning for corporate entities, since ...
  • Drogové trestné činy - srovnání české a španělské právní úpravy 

   Defence status: DEFENDED
   Petr, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 4. 2018
   57 Drogové trestné činy - srovnání české a španělské právní úpravy Abstrakt Předkládaná diplomová práce se zabývá porovnáním současné platné hmotněprávní úpravy tzv. drogových trestných činů v prostředí trestního práva ...
  • Korupce a další trestná činnost ve sportu 

   Defence status: DEFENDED
   Hnaníček, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 9. 2021
   thesis title: Corruption and other criminal activities in sport The thesis deals with criminal activities in the field of sport. It focuses mainly on corruption in sport and examines it from the perspective of substantive ...
  • Kriminalita mládeže a její trestní postih 

   Defence status: DEFENDED
   Feixová, Nikola (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 10. 2015
   Cílem této diplomové práce je se co nejkomplexněji zaměřit na kriminalitu mládeže jako celek, a to především z pohledu příčin, vývoje, struktury a kontroly této kriminality a následného způsobu sankcionování mladých ...
  • Kriminologické a trestněprávní aspekty organizovaného zločinu na území ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Simetová, Aneta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 10. 2018
   The diploma thesis is concerned with the topic of organized crime in the territory of the Czech Republic, in terms of both criminological and criminal law. Chapter One describes the problems with the terminological definition ...
  • Kriminologické aspekty kriminality páchané právnickými osobami 

   Defence status: DEFENDED
   Tichonov, Alexandr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 9. 2021
   1 Kriminologické aspekty kriminality páchané právnickými osobami Abstrakt Předmětem této práce je problematika kriminologických aspektů kriminality páchané právnickými osobami, a samotného pojetí právnické osoby jako ...
  • Kriminologické faktory kriminality páchané právnickými osobami 

   Defence status: DEFENDED
   Freimannová, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 9. 2017
   This thesis analyses criminological factors related to crime of legal entities. Criminal liability of legal entities has not been a subject of such extensive research as criminal liability of natural persons, let alone ...
  • Mravnostní kriminalita a její prevence 

   Defence status: DEFENDED
   Urban, Bernard (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 6. 2019
   Název práce: Mravnostní kriminalita a její prevence Diplomová práce pojednává o problematice mravnostní kriminalitě a její prevenci. Práce se zaměřuje na stávající úpravu těchto trestných činů obsaženou v zákoně č. 40/2009 ...
  • Mravnostní kriminalita a její prevence 

   Defence status: DEFENDED
   Škop, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 24. 9. 2020
   CRIMINAL OFFENCES AGAINST HUMAN DIGNITY AND THEIR PREVENTION Abstract This thesis details criminal offences against human dignity and their prevention. The primary objective of this thesis is to present a clear overview ...
  • Narovnání v trestním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Skolil, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 24. 9. 2020
   Settlement in criminal proceeding - Abstract The topic of this diploma thesis is settlement in criminal proceedings, which is one of the diversions, which has had its position in our criminal procedure law for more than ...
  • Narovnání v trestním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Hegerová, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 31. 1. 2017
   Tématem této diplomové práce je narovnání v trestním řízení, jedna z forem odklonů, resp. alternativ ke klasickému průběhu a výsledku trestního řízení zavedené do českého právního řádu novelou č. 152/1995 Sb. účinnou od ...
  • Narovnání v trestním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Marcinik, Adam (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 9. 2019
   Narovnání v trestním řízení - Abstrakt Tato práce se zabývá institutem narovnání v trestním řízení, a v rámci tohoto tématu se podrobněji věnuje i systému alternativních opatření a odklonů v trestním řízení obecně. Výchozí ...
  • Narovnání v trestním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Neužil, Zdeněk (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 6. 2019
   Tato diplomová práce řeší problematiku narovnání v trestním řízení. Narovnání je institut trestního práva, který řadíme mezi takzvané odklony v trestním řízení. Odklony rozumíme alternativy ke standartnímu průběhu a výsledku ...
  • Nutná obrana v ČR, SR a v Írskej republike 

   Defence status: DEFENDED
   Lepáček, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 4. 2017
   Účelom tejto diplomovej práce je hlboko rozobrať problematiku nutnej obrany ako okolnosti vylučujúcu protiprávnosť. Pre možnosť porovnania jej úpravy v iných krajinách a pre lepšie pochopenie jej samotnej podstaty sa táto ...
  • Obchodní společnost jako poškozený v trestním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Kučera, Milan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 10. 2015
   Ve středu diplomové práce "Obchodní společnost jako poškozený v trestním řízení" stojí dvě teze: (i) že rekodifikace soukromého práva představuje v rámci úpravy jednání společnosti (resp. za společnost) pro poškozeného ...
  • Odposlech a záznam telekomunikačního provozu 

   Defence status: DEFENDED
   Frolková, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 1. 2016
   Resumé Diplomová práce je koncipována jako rozbor právní úpravy institutů odposlechu a záznamu telekomunikačniho provozu a zjišťování údajů o telekomunikačním provozu, jež se nachází v § 88 a § 88a zákona č. 141/1961 Sb., ...
  • Okolnosti vylučující protiprávnost se zaměřením na beztrestnost agenta 

   Defence status: DEFENDED
   Makkiehová, Sandra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 12. 5. 2021
   Okolnosti vylučující protiprávnost se zaměřením na beztrestnost agenta Diplomová práce se věnovala okolnostem vylučujícím protiprávnost se zaměřením na beztrestnost agenta. Cílem práce bylo zhodnotit současnou právní úpravu ...
  • Podmíněné zastavení trestního stíhání 

   Defence status: DEFENDED
   Plávková, Andrea (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 9. 2017
   Conditional discontinuance of criminal prosecution is an institute that was introduced into Czech criminal procedure law more than twenty years ago. Over the years, this alternative way of handling criminal cases has become ...
  • Podmíněné zastavení trestního stíhání 

   Defence status: DEFENDED
   Kozojed, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 9. 2017
   The master thesis addresses the institute of the conditional discontinuance of criminal prosecution. Being one part of divergences, the core of the conditional discontinuance of criminal prosecution lays in temporally ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV