Now showing items 1-20 of 179

  • Administrativní náročnost daňového systému v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Němečková, Leona (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 9. 2014
   Ve své diplomové práce se zabývám administrativní náročností daňového systému v České republice, jejími příčinami a možnostmi řešení. Z důvodu rozsahu práce jsem se omezila pouze na zkoumání přímých daní, ačkoliv nepřímé ...
  • Aktuální problémy hospodaření státních rozpočtů vybraných členských států Evropské unie 

   Defence status: DEFENDED
   Steininger, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 6. 2012
   Current problems in governmental management of state budgets in selected countries of EU The main purpose of my thesis is to analyse current problems in governmental management of state budgets in selected countries of the ...
  • Alea iacta est - Východiska současné právní úpravy hazardních her s důrazem na finančněprávní aspekty jejich regulace 

   Defence status: DEFENDED
   Řehola, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   Alea Iacta Est - Starting Points of The Current Regulation of Gambling with Emphasis on Financial and Legal Aspects of Its Regulation Abstract The thesis deals with the general starting points of the current legal regulation ...
  • Analýza daňové judikatury Nejvyššího správního soudu 

   Defence status: DEFENDED
   Vildová, Iveta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 1. 2016
   Shrnutí Analýza daňové judikatury Nejvyššího správního soudu Tato práce se zabývá rozhodovací činností Nejvyššího správního soudu v daňové oblasti ze statistického hlediska. Teoretická část popisuje význam soudních rozhodnutí ...
  • Analýza právní regulace převodních cen v souvislosti s implementací Směrnice ATAD 

   Defence status: DEFENDED
   Zedníková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 9. 2018
   Analýza právní regulace převodních cen v souvislosti s implementací Směrnice ATAD Abstrakt Diplomová práce se zabývá tématem právní regulace převodních cen. Převodní ceny jsou vzhledem k postupující globalizaci a zvyšujícímu ...
  • Analýza právní úpravy vydávání peněžních náhrad z rozpočtu Státního pozemkového úřadu 

   Defence status: DEFENDED
   Trübenekrová, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 1. 2020
   Název: Analýza právní úpravy vydávání peněžních náhrad z rozpočtu Státního pozemkového úřadu Abstrakt: Diplomová práce nazvaná Analýza právní úpravy vydávání peněžních náhrad z rozpočtu Státního pozemkového úřadu má za ...
  • Aplikace DPH ve stavebnictví se zaměřením na přenos daňové povinnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Škopek, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 20. 1. 2014
   This rigorosum thesis deals with issues of VAT (value added tax) in construction industry with emphasis on tax obligation transfer to VAT. In the first part of the thesis the author generally devotes to the term VAT, to ...
  • Boj proti daňovým únikům v oblasti nepřímých daní 

   Defence status: DEFENDED
   Halbrštát, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 9. 2014
   Shrnutí v českém jazyce Název práce: Boj proti daňovým únikům v oblasti nepřímých daní Abstrakt: Práce analyzuje možnosti boje proti daňovým únikům, zaměřuje se na oblast nepřímých daní a vychází z hypotézy, že k největším ...
  • Boj proti únikům v oblasti nepřímých daní 

   Defence status: DEFENDED
   Havránek, Štěpán (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   Práce se věnuje boji proti únikům v oblasti nepřímých daní. Téma bylo vybráno z důvodu jeho aktuálnosti. O té svědčí medializované případy odhalených daňových úniků, jejich odhadovaný objem a zvýšená aktivita zákonodárce ...
  • Celní právo Evropské unie 

   Defence status: DEFENDED
   Paurová, Alexandra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 15. 5. 2013
   Tato diplomová práce se svým tématem zaměřuje na oblast celního práva Evropské unie. Je rozdělena do dvou částí, přičemž každá z nich je samostatně uzavřena. V závěrečném shrnutí je zhodnocen celkový přínos práce, stejně ...
  • Clo v EU a na Ukrajině 

   Defence status: DEFENDED
   Ternovoy, Ivan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 6. 2010
   Závěry Cílem této práce bylo popsat a porovnat právní základ celně-tarifního mechanizmu v Evropské unii a na Ukrajině, zejména pak vyhodnotit uplatňování celních poplatků. Po provedené analýze lze konstatovat, že celní ...
  • Česká a evropská právní úprava mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek 

   Defence status: DEFENDED
   Volková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Mutual assistance for the recovery of claims relating to taxes, duties and other measures is a continuous process that has been developing over the long run. Mutual assistance for the recovery of some financial claims is ...
  • Česká národní banka - právní postavení 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Marianna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 31. 8. 2009
   65 11. Závěr Centrální banka je vrcholnou státní institucí, která vykonává rozhodující vliv na chod ekonomiky v zemi, neboť je jedním ze dvou subjektů podílejících se na provádění hospodářské politiky státu. Zatímco vláda ...
  • Daně z příjmů a cenné papíry 

   Defence status: DEFENDED
   Cvetanova, Lilia (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Závěr Tato diplomová práce se zabývala zdaněním příjmů z cenných papírů. Tato poměrně rozsáhlá problematika však byla ze značné části omezena. Detailně byly rozebrány způsoby zdanění jen některých druhů cenných papírů, ...
  • Daň z nemovitostí a komparace její právní úpravy v České republice a na Slovensku 

   Defence status: DEFENDED
   Lucká, Mária (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 11. 2007
  • Daň z nemovitých věcí po rekodifikaci soukromého práva 

   Defence status: DEFENDED
   Puzyrevská, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Cílem mé práce je představit právní úpravu daně z nemovitých věcí v České republice, nabídnout její kritické zhodnocení a návrhy na její úpravu. Práce je rozdělena do 2 částí, části obecné, teoretické, která zahrnuje 4 ...
  • Daň z pridanej hodnoty z pohľadu českého a komunitárného práva 

   Defence status: DEFENDED
   Majerčíková, Andrea (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 4. 2010
   Záver Pokiaľ ide o oblasť DPH, so vstupom Českej Republiky do Európskej Únie sa zmenili mnohé v českom daňovom práve dlhodobo zaužívané pravidlá. DPH ako nepriama daň, ktorej vplyv na fungovanie jednotného vnútorného trhu ...
  • Daň z přidané hodnoty z pohledu českého a evropského práva 

   Defence status: DEFENDED
   Micková, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   1 Daň z přidané hodnoty z pohledu českého a evropského práva Abstrakt Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") je všeobecná daň ze spotřeby, která zdaňuje hodnotu přidanou k hodnotě zboží a služeb v rámci výrobního procesu. ...
  • Daň z přidané hodnoty z pohledu komunitárního a českého práva 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 31. 8. 2009
   Value Added Tax in EC and Czech Tax Law Since 1950s, tax systems of jurisdictions around the world have undergone a revolutionary change, marked by the proliferation of value added tax. The pioneering jurisdiction in this ...
  • Daň z příjmů fyzických osob z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Penz, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 15. 5. 2013
   The main goal of my thesis was to present a compact view on current adjustment of the taxation of income of natural persons resulting from business and other forms of self- employment with the emphasis on the description ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV