• "...aby se jim více líbilo modlit se dnem i nocí za nás". Donace v českých zemích ve vrcholném středověku 

   Vašek, Zdeněk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Diplomová práce se zabývá šlechtickými dary církvi na za vlády Jana Lucemburského. Už ve vymezení skupiny se skrývá komplikace. Představují ji jednak šlechtici, kteří se stali příslušníky církve a pak osoby, které se ...
  • Aleš Holický ze Šternberka. Šlechtic a politik polipanské doby 

   Koula, Vít (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 28. 5. 2015
   Ve své diplomové práci se zabývám významným představitelem rodu Šternberků Alešem Holickým v polipanské době. Na základě rozboru pramenů se snažím zmapovat zejména jeho politický program, jeho vytváření a naplňování a cíle, ...
  • Apelační soud v letech 1548-1620. Vznik, pravomoc a činnost 

   Pleskot, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 29. 5. 2006
   The court of appeal was established lil January 1548 by Ferdinand 1. He ruled in the Czech Lands from 1526 until 1564 and was a member of the House of Habsburg. This house had another important person on the European ...
  • Bavorské kandidatury na český trůn v pozdním středověku a raném novověku 

   Herglová, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 1. 2007
   Due to the irnrnediate environment, the relations between the Kingdom of Bohemia and the Duchy of Bavaria were very frequent and of various nature. The peak of the medieval relations between both the countries was no doubt ...
  • Berounsko a Hořovicko v mocenské koncepci Lucemburků 

   Bežová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Předkládaná diplomová práce se zabývá oblastí Berounska a Hořovicka ve středověku. Jádrem práce je vláda Lucemburků - Jana, Karla IV. a Václava IV. Pomocí pramenů zkoumá, jak se vyvíjela tamní správa, majetková držba. ...
  • Bitva u Mühldorfu a její odraz (nejen) v rytířské literatuře 

   Baloun, Antonín (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Hlavním tématem práce je bitva u Mühldorfu. Roku 1322 se tábory dvou nově zvolených římských králů, Ludvíka IV. Bavora a Fridricha I. Sličného, sjely do Horního Bavorska, kde měl být bojem rozhodnut spor o římskou korunu. ...
  • Boj o Vratislavsko 1290-1341 

   Velička, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Předkládaná práce se skládá ze tří kapitol. V její první části jsem se snažil ukázat přehled rozvoje česko - slezských vztahů ve 13. a 1. polovině 14. století. Druhá kapitola se věnuje Kladsku jako pohraničnímu regionu. V ...
  • Cesta krále Václava IV. do Francie roku 1398. Politické, kulturní a geografické aspekty. 

   Dufková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Cílem předkládané bakalářské práce je snaha o rekonstrukci cesty českého a římského krále Václava IV. do Remeše roku 1398 a zhodnocení jejího diplomatického významu. K řešení dané problematiky byla zapotřebí rozsáhlá analýza ...
  • Chlumčanští z Přestavlk do poloviny 17. století (mikrosonda do dějin jednoho rytířského rodu) 

   Bezděková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 6. 2006
   Obecně se předpokládá, že v době pohusitské, předbělohorské a ještě ve větší míře v době pobělohorské docházelo ke koncentraci šlechtického majetku a zanikání drobných statků. Majitelům těchto statečků patřila ale ještě ...
  • Církevní politika Karla IV. v korunních zemích se zaměřením na Horní Lužici a Slezsko 

   Ulman, Stanislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   The submitted thesis concerns the church policy of the Roman emperor and the King Charles IV. in relation to the Lands of the Bohemian Crown, mainly Upper Lusatia and Duchy of Wrocław. The mentioned lands used to be the ...
  • Císař Karel IV. a dobytí Braniborska 1371 - 1373 

   Straka, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 2. 2014
   The aim of this thesis is to describe in detail the process of acquisition of the Margraviate of Brandenburg by Holy Roman Emperor and king of Bohemia Charles IV. It uses charters, chronicles, annals and other contemporary ...
  • Česká koruna a král v představách české šlechty na přelomu středověku a novověku (Registrum desíti truhlic Matouše z Chlumčan jako pramen k politickému myšlení české šlechty) 

   Hanousková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Stavovský systém, který se vyvíjel v průběhu 15. století a upevnil se do své definitivní podoby v jeho závěrečné čtvrtině, postavil i v soustátí České koruny po bok panovníkovi nový politický subjekt vzniklý na zemské ...
  • Česká šlechta na dvoře Jana Lucemburského 

   Žalud, Zdeněk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 2. 2007
   Hodnocení krále Jana Lucemburského v české historiografii bylo dlouhý čas silně ovlivněno postoji, které k tomuto králi zaujímal autor Zbraslavské kroniky a oficiální historikové doby Karla IV. 1 Na základě Janovy časté ...
  • Česká větev rodů pánů z Koldic na dvoře Lucemburků 

   Jirsík, Tobiáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Páni z Koldic mají kořeny v Míšeňsku, kde se nachází město a hrad Koldice (Colditz). Jejich první kontakty s Českým královstvím lze prokázat od doby vlády Václava II.. Následně, za vlády Lucemburků, se stávají jako rádci ...
  • České království, soused Bavorska v pozdním středověku a raném novověku 

   Herglová, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
   DISERTAČNÍ PRÁCE Ivana HERGLOVÁ --- ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ - SOUSED BAVORSKA V POZDNÍM STŘEDOVĚKU A RANÉM NOVOVĚKU --- Abstrakt --- Práce se zabývá styčnými momenty české a bavorské historie (především z hlediska politických ...
  • České princezny z lucemburského rodu 

   Mazancová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 5. 2010
   Tato práce se zabývá problematikou života vysoce urozených žen ve 14. století. Na příkladu příběhu Kateřiny Lucemburské, dcery Karla IV., je poukázáno na společenské role a situace, v nichž se princezny v průběhu svého ...
  • Česko-míšeňské pomezí v období vlády Jana Lucemburského 

   Machková, Irena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Tato bakalářská práce se zabývá procesem vytváření mocenskopolitických opor ze strany Jana Lucemburského, přičemž se zaměřuje na pohraniční oblast severozápadních a částečně taktéž severních Čech. Snaží se představit ...
  • Český dvůr Ladislava Pohrobka 

   Knittel, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Předkládaná diplomová práce se zabývá personálním složením dvora krále Ladislava Pohrobka v časovém rozmezí od roku 1452 až do Ladislavovy smrti v listopadu 1457. Období vlády posledního člena albertinské linie habsburského ...
  • Dějiny moravské větve Žerotínů od jejího počátku do pozdního středověku 

   Kamler, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   (česky): Původních moravských šlechtických rodů, které se v průběhu dějin zařadily mezi vysokou šlechtu není mnoho. Jedním z nich je rod Žerotínů, jehož počátkům a vývoji do počátku 15. století je věnována následující ...
  • Druhá římská jízda Karla IV. 

   Obůrková, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Diplomová práce "Druhá římská jízda Karla IV." se snaží postihnout celé tažení císaře Karla IV. v letech 1368 a 1369. Zároveň sleduje základní otázky spjaté s problematikou panovnického dvora na cestách. První z nich je ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV