Now showing items 1-20 of 88

  • "...aby se jim více líbilo modlit se dnem i nocí za nás". Donace v českých zemích ve vrcholném středověku 

   Defence status: DEFENDED
   Vašek, Zdeněk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Diplomová práce se zabývá šlechtickými dary církvi na za vlády Jana Lucemburského. Už ve vymezení skupiny se skrývá komplikace. Představují ji jednak šlechtici, kteří se stali příslušníky církve a pak osoby, které se ...
  • Aleš Holický ze Šternberka. Šlechtic a politik polipanské doby 

   Defence status: DEFENDED
   Koula, Vít (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 28. 5. 2015
   Ve své diplomové práci se zabývám významným představitelem rodu Šternberků Alešem Holickým v polipanské době. Na základě rozboru pramenů se snažím zmapovat zejména jeho politický program, jeho vytváření a naplňování a cíle, ...
  • Alžběta Pomořanská - manželka, panovnice, matka 

   Defence status: DEFENDED
   Lisnerová, Natálie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 5. 9. 2022
   The subject of this bachelor thesis is Elizabeth of Pomerania, the fourth and last wife of Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor. Using her as an example, this work examines the status of a medieval queen and ...
  • Anna a Markéta, dcery Karla IV. a Alžběty Pomořanské. 

   Defence status: DEFENDED
   Hejlová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 5. 9. 2022
   Thesis deals with daughters of Charles IV. and Elizabeth of Pomerania, Anne and Margaret. It focuses on marriage arrangements, which concern these women. Whereas the elder Anne married king of England Richard II., Margaret ...
  • Anna Vratislavská, mezi Slezskem a Čechami 

   Defence status: DEFENDED
   Cekotová, Zdislava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 6. 2020
   (in English): The aim of this thesis is to present the personality of Anne of Silesia at several levels: as king's daughter, wife, mother, duchess, foundress and candidate to holiness. The initial part sums up the phenomenon ...
  • Apelační soud v letech 1548-1620. Vznik, pravomoc a činnost 

   Defence status: DEFENDED
   Pleskot, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 29. 5. 2006
   The court of appeal was established lil January 1548 by Ferdinand 1. He ruled in the Czech Lands from 1526 until 1564 and was a member of the House of Habsburg. This house had another important person on the European ...
  • Bavorské kandidatury na český trůn v pozdním středověku a raném novověku 

   Defence status: DEFENDED
   Herglová, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 1. 2007
   Due to the irnrnediate environment, the relations between the Kingdom of Bohemia and the Duchy of Bavaria were very frequent and of various nature. The peak of the medieval relations between both the countries was no doubt ...
  • Berkové, páni z Dubé a Lipé na přelomu středověku a raného novověku 

   Defence status: DEFENDED
   Rejzek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   The aim of this work is to reconstruct the history of the lords Berka of Dubá and Lipá from the branch of Lipá in the fifteenth century, especially with emphasis on political careers of its individual members. After more ...
  • Berounsko a Hořovicko v mocenské koncepci Lucemburků 

   Defence status: DEFENDED
   Bežová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Předkládaná diplomová práce se zabývá oblastí Berounska a Hořovicka ve středověku. Jádrem práce je vláda Lucemburků - Jana, Karla IV. a Václava IV. Pomocí pramenů zkoumá, jak se vyvíjela tamní správa, majetková držba. ...
  • Bitva u Mühldorfu a její odraz (nejen) v rytířské literatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Baloun, Antonín (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Hlavním tématem práce je bitva u Mühldorfu. Roku 1322 se tábory dvou nově zvolených římských králů, Ludvíka IV. Bavora a Fridricha I. Sličného, sjely do Horního Bavorska, kde měl být bojem rozhodnut spor o římskou korunu. ...
  • Boj Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem o Českou korunu 

   Defence status: DEFENDED
   Vrchotický, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   This presented Bachelors thesis examines wars between George of Podiebrad and Mathias Corvinus. It aimes on the millitary tactics and mostly the czech one, in the context contemporary political situation and diplomatic ...
  • Boj o Vratislavsko 1290-1341 

   Defence status: DEFENDED
   Velička, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Předkládaná práce se skládá ze tří kapitol. V její první části jsem se snažil ukázat přehled rozvoje česko - slezských vztahů ve 13. a 1. polovině 14. století. Druhá kapitola se věnuje Kladsku jako pohraničnímu regionu. V ...
  • Cesta krále Václava IV. do Francie roku 1398. Politické, kulturní a geografické aspekty. 

   Defence status: DEFENDED
   Dufková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Cílem předkládané bakalářské práce je snaha o rekonstrukci cesty českého a římského krále Václava IV. do Remeše roku 1398 a zhodnocení jejího diplomatického významu. K řešení dané problematiky byla zapotřebí rozsáhlá analýza ...
  • Chlumčanští z Přestavlk do poloviny 17. století (mikrosonda do dějin jednoho rytířského rodu) 

   Defence status: DEFENDED
   Bezděková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 6. 2006
   Obecně se předpokládá, že v době pohusitské, předbělohorské a ještě ve větší míře v době pobělohorské docházelo ke koncentraci šlechtického majetku a zanikání drobných statků. Majitelům těchto statečků patřila ale ještě ...
  • Církevní politika Karla IV. v korunních zemích se zaměřením na Horní Lužici a Slezsko 

   Defence status: DEFENDED
   Ulman, Stanislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   The submitted thesis concerns the church policy of the Roman emperor and the King Charles IV. in relation to the Lands of the Bohemian Crown, mainly Upper Lusatia and Duchy of Wrocław. The mentioned lands used to be the ...
  • Císař a král Karel IV. v české humanistické historiografii 16. století 

   Defence status: DEFENDED
   Kovařík, Tadeáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   This thesis focuses on the image of Emperor and King Charles IV of Luxembourg in the Czech humanistic historiography of the 16th century. Firstly, the sources of this work and literature dedicated to the topic are introduced. ...
  • Císař Karel IV. a dobytí Braniborska 1371 - 1373 

   Defence status: DEFENDED
   Straka, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 2. 2014
   The aim of this thesis is to describe in detail the process of acquisition of the Margraviate of Brandenburg by Holy Roman Emperor and king of Bohemia Charles IV. It uses charters, chronicles, annals and other contemporary ...
  • Česká koruna a král v představách české šlechty na přelomu středověku a novověku (Registrum desíti truhlic Matouše z Chlumčan jako pramen k politickému myšlení české šlechty) 

   Defence status: DEFENDED
   Hanousková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Stavovský systém, který se vyvíjel v průběhu 15. století a upevnil se do své definitivní podoby v jeho závěrečné čtvrtině, postavil i v soustátí České koruny po bok panovníkovi nový politický subjekt vzniklý na zemské ...
  • Česká šlechta na dvoře Jana Lucemburského 

   Defence status: DEFENDED
   Žalud, Zdeněk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 2. 2007
   Hodnocení krále Jana Lucemburského v české historiografii bylo dlouhý čas silně ovlivněno postoji, které k tomuto králi zaujímal autor Zbraslavské kroniky a oficiální historikové doby Karla IV. 1 Na základě Janovy časté ...
  • Česká šlechta na dvoře Karla IV. mezi lety 1346 a 1355 

   Defence status: DEFENDED
   Čašek, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   The submitted bachelor thesis attempts to present the personnel composition of the margravial and subsequently royal court of Charles of Luxembourg up to 1355 with focus on the ranks of the Czech nobility. It traces the ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV