• Burnout syndrome in Health Care Professionals. 

   Defence status: DEFENDED
   Riethof, Norbert (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 9. 2019
   N. Riethof - Burnout syndrome in Health Care Professionals ABSTRAKT Syndrom vyhoření je stav úplného vyčerpání související s pracovními podmínkami a dlouhodobým stresem. Zatímco úvodní fáze vyhoření se podobají příznakům ...
  • Cognitive Disorganisation and Insight in Schizophrenia. 

   Defence status: DEFENDED
   Toušková Petrásková, Tereza (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 11. 2017
   Tereza Petrásková Toušková - Cognitive Disorganisation and Insight in Schizophrenia 1 Souhrn domí p edstavuje projev aktivit mozku, které zahrnují jednotný, integra ní a m nlivý proces, odrážející vazbu mezi rozdílnými ...
  • Neuroimmune and endocrine correlates of stress response and dissociation in affective disorders 

   Defence status: DEFENDED
   Bízik, Gustáv (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Shrnutí Deprese a některá další psychiatrická onemocnění představují ve světovém měřítku jednu z hlavních příčin pracovní neschopnosti, jejichž vliv navíc v průběhu několika desetiletí významnou měrou narůstá a to navzdory ...
  • Prožívání psychoterapeutů v průběhu psychoterapeutického sezení s depresivním klientem: zakotvená teorie 

   Defence status: DEFENDED
   Roubal, Jan (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 12. 2014
   Vymezení cílů práce: Dosavadní výzkumné studie zaměřené obecně na interpersonální reakce na depresivního člověka dokládají dva základní druhy reakcí: indukce depresivní nálady a odmítání depresivního člověka. Relativně ...
  • Psychoneuroimmunology of alexithymia 

   Defence status: DEFENDED
   Uher, Tomáš (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
   Souhrn Alexithymie představuje poruchu identifikace a vyjadřování emocí a je navíc spojena s nedostatkem fantazie a externě orientovaným kognitivním stylem. V současnosti je mnoho studií, které popisují významný vztah ...
  • Stres a projevy limbické iritability u deprese a závislosti na alkoholu : craving a deprese jako porucha inhibičních mechanismů? 

   Defence status: DEFENDED
   Jasová, Denisa (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 6. 2011
   Stres a projevy limbické iritability u deprese a závislosti na alkoholu Denisa Jasová Abstrakt Depresivní poruchy a závislost na alkoholu představují v současné době epidemiologicky nejvýznamnější psychiatrická onemocnění. ...
  • Synesthetic associations and psychopathological symtomps. 

   Defence status: DEFENDED
   Neckář, Marcel (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 3. 2018
   1 Synestetické asociace a psychopatologické symptomy Marcel Necká Abstrakt Synestézie v obecném smyslu p edstavuje jev intersenzorického a intrasenzorického propojení, které m že být pozorováno za r zných fyziologických a ...
  • Traumatický stres, disociace a schizofrenie: psychopatologické a psychofyziologické charakteristiky 

   Defence status: DEFENDED
   Gláslová, Kateřina (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
   Disociativní stavy byly poprvé systematicky popsány a definovány Pierrem Janetem na konci devatenáctého století. Janet definoval disociaci jako duševní stav, způsobený traumatickým nebo stresujícím zážitkem, který je oddělen ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV