Now showing items 1-9 of 9

  • Akustické charakteristiky hlasu při roztroušené skleróze 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Emil (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 6. 2020
   This thesis analyzes what acoustically sets apart recordings of healthy people from recordings of people afflicted with multiple sclerosis, and how this distinction can be used to automatically detect multiple sclerosis ...
  • Akustické parametry hlasivkových rázů v češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Mazúr, Richard (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 1. 2. 2023
   Hlasivkový ráz na začátku slova před vokálem je v češtině užívaný jako hraniční signál. Zatímco jeho kontextuální výskyt je predikovatelný, není vždy realizován. Navíc není vždy realizován jako kanonická hlasivková explozíva. ...
  • Phonetic attrition and cross-linguistic influence in L1 speech of late Czech-French bilinguals 

   Defence status: DEFENDED
   Hévrová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 9. 2021
   Rostoucí počet studií se zabývá fonetickou atricí prvního jazyka a translingvistickým vlivem v řeči pozdně bilingvních mluvčích. Tyto studie však dosud nezkoumaly fo- netickou atrici a translingvistický vliv v české řeči ...
  • Realizace a vnímání melodie v šepotu 

   Defence status: DEFENDED
   Hanžlová, Adléta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 6. 2022
   Melody is a suprasegmental feature of speech and its perception depends mainly on the speed of vocal fold oscillation reflected in the fundamental frequency (f0). Whisper is defined by the absence of phonation and therefore ...
  • Sofistikované strategie maskování hlasu a jejich fonetická podoba 

   Defence status: DEFENDED
   Růžičková, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 9. 2018
   V řečovém projevu lze nalézt některé prvky, které jsou charakteristické pro daného mluvčího, tzv. idiosynkratické rysy. Tato práce se zaměřuje na podobu těchto rysů při záměrném maskování hlasu - zda jsou mluvčí schopni ...
  • Vlastnosti kontur základní frekvence s ohledem na segmentální složení promluv 

   Defence status: DEFENDED
   Hruška, Robin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 3. 2. 2016
   Tato práce se zabývá popisem kontur základní frekvence F0 v českých promluvách ve vztahu k jejich segmentálnímu složení. Na základě seznámení s principy analýzy intonačních kontur navrhuje jednoduchý stylizační algoritmus, ...
  • Vliv hudebního kontextu na vnímání afektivních stavů v řeči 

   Defence status: DEFENDED
   Englmaierová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 6. 2022
   This thesis deals with perception of affective states in speech in variable musical context. We assembled a perception test from 15 - 20s excerpts from Czech films, which contained anger or joy in speech. Then we added ...
  • Vliv segmentálního okolí na vnímání nazálních konsonantů 

   Defence status: DEFENDED
   Prokopová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   In this thesis, the effect of segmental context on the perception of nasal consonants (namely their place of articulation) is investigated. Disyllabic sequences ending with syllables [ne] or [na:] were extracted from one ...
  • Znělost vybraných párových hlásek v šeptané češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Svatošová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 9. 2021
   Čeština patří k jazykům, v nichž je fonologický kontrast znělosti primárně rea- lizován přítomností či nepřítomností základní hlasivkové frekvence. Při šepotu však hlasivky nekmitají, a proto v něm znělost chybí. Přesto ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV