• Biodegradace polychlorovaných bifenylů pomocí ligninolytických hub a jejich enzymů 

   Defence status: DEFENDED
   Linhartová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Polychlorinated biphenyls (PCB) represent relevant persistent organopollutants of the environment and the estimated amount of PCB released into the environment is 750000 metric tons. White-rot fungi have been studied for ...
  • CFTR-mRNA: alternativa pro genovou terapii cystické fibrózy 

   Defence status: DEFENDED
   Pecková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Cystická fibróza je onemocnění, u kterého dochází k mutaci CFTR genu kódujícího stejnojmenný protein, jehož hlavní funkcí je přenos chloridových iontů. K napravení tohoto defektu byla v rámci diplomové práce vybrána genová ...
  • Charakterizace bakteriálních genů kódujících extradiolovou dioxygenasu DbtC-typu s bioremediačním potenciálem pro aromatické látky v lokalitě Hradčany 

   Defence status: DEFENDED
   Šnajdrová, Renata (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Aromatické polutanty představují vážný problém z hlediska znečištění životního prostředí. Významným zdrojem těchto látek s negativním dopadem na lidské zdraví je ropa a ropné produkty, které patří k nejhojněším a tím pádem ...
  • Fylogenetická analýza genů pro velké podjednotky dioxygenas Rieskeho typu v půdách kontaminovaných leteckým palivem 

   Defence status: DEFENDED
   Ptáček, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Lokalita bývalého vojenského letiště Hradčany je jedním z míst s vysokou koncentrací organických polutantů v půdě v rámci České republiky. Hlavním nástrojem sanací probíhajících v této lokalitě v současné době je bioremediace. ...
  • Genová terapie cystické fibrózy 

   Defence status: DEFENDED
   Baráčková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   Cystic fibrosis (CF) is an autosomal recessive disease caused by mutations in the membrane protein called cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR). It is the most frequent genetic disease in Caucasian ...
  • Isolace a charakterisace cytochromu P450 3A4 z membrán E. coli 

   Defence status: DEFENDED
   Stráňava, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 6. 2009
  • Moderní terapie cystické fibrózy 

   Defence status: DEFENDED
   Křesťan, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 28. 7. 2020
   Cystic fibrosis is an autozomal recessive disease caused by mutations in the CFTR gene. The aim of this work is conclusion of therecent knowledgefrom theusage of CFTR modulators in the treatment of cystic fibrosis. The ...
  • Možné přístupy k terapii cystické fibrosy 

   Defence status: DEFENDED
   Král, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   Cystic fibrosis is a genetic disease caused by a mutation in the CFTR gene. This leads to an absence or a malfunction of CFTR chloride channel, which is also a crutial regulator of other ion channels. This thesis was aimed ...
  • Možné přístupy ke genové terapii Cystické fibrosy 

   Defence status: DEFENDED
   Král, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   1 Abstrakt Cystická fibróza je autosomálně recesivní onemocnění způsobené mutací v CFTR genu, která má za následek nefunkčnost či absenci CFTR chloridového kanálu. Jeden ze způsobů, jak indukovat tvorbu CFTR proteinu v ...
  • Vliv endokrinních disruptorů na biotransformační enzymy 

   Defence status: DEFENDED
   Klusoňová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   Endocrine disruptors (ED) are compounds that interfere with the endocrine system by mimicking or antagonising the effects of endogenous hormones. The synthetic estrogen 17-ethinylestradiol (EE2), a major component of oral ...
  • Vliv vybraných endokrinních disruptorů na cytochromy P450 1A1 a 2C 

   Defence status: DEFENDED
   Klusoňová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Mnohé v současnosti produkované chemické látky patří do skupiny tzv. endokrinních disruptorů (ED). Jde o sloučeniny vykazující exogenní hormonální aktivitu. Ty zpravidla působí jako antagonisté nebo agonisté endogenních ...
  • Vliv vybraných endokrinních disruptorů na cytochromy P450 1B1 a 3A1/2 

   Defence status: DEFENDED
   Holecová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   Many exogenous and endogenous compounds are referred to as endocrine disruptors (EDCs), as they interfere with natural synthesis, signaling and metabolism of endogenous hormones. Common exogenous endocrine disruptors are ...
  • Vývoj modelového systému pro studium adheze bakterie Burkholderia cenocepacia na plicní epitel pacientů trpících cystickou fibrózou 

   Defence status: DEFENDED
   Volejníková, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   Cystická fibróza (CF) je běžné autozomálně recesivní onemocnění, které nejčastěji postihuje plicní respirační epitel. Vlivem poškození plic dochází k chronické kolonizaci dýchacího ústrojí řadou patogenních mikroorganismů, ...
  • Vývoj modelového systému pro studium transportu chloridových iontů u buněk plicního epitelu pacientů trpících cystickou fibrosou 

   Defence status: DEFENDED
   Pecková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   U onemocnění zvaného cystická fibróza dochází k narušení fungování proteinu CFTR, jehož hlavní funkcí je transport chloridových iontů z buňky. Stanovení schopnosti CFTR kanálu transportovat chloridové ionty je považováno ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV