• Diskriminační analýza konceptů hédonické (subjective well-being) a eudaimonické (psychological well-being) osobní pohody 

   Defence status: DEFENDED
   Darániová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 2. 9. 2019
   In this thesis we dealt with two important theoretical concepts of well-being - subjective (E. Diener) and psychological (C. Ryff). Previous work has demonstrated the conceptual identity of both constructs, but at the same ...
  • Genderové rozdiely v zdrojoch osobnej pohody 

   Defence status: DEFENDED
   Škuci, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 5. 2019
   Diplomová práca sa zaoberá genderovými rozdielmi v zdrojoch osobnej pohody, pričom sa zameriava na dva v súčasnosti najvýznamnejšie koncepty, subjektívnu osobnú pohodu (SWB) a psychologickú osobnú pohodu (PWB). Pozornosť ...
  • Genderové rozdíly ve zdrojích osobní pohody 

   Defence status: DEFENDED
   Beranová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   (česky): Předložená diplomová práce se zabývá genderovými rozdíly v korelátech osobní pohody (well-being). Definuje osobní pohodu a soustředí se na dva významné přístupy, subjektivní pohodu (SWB) a psychologickou pohodu ...
  • Osobnost odsouzených žen dle charakteristik dotazníku TCI-R 

   Defence status: DEFENDED
   Kocmanová, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 6. 4. 2022
   Disertační práce prezentuje pohled do osobnosti pachatelek různých trestných činů. Zjišťuje vývoj jejich kriminální kariéry, prostředí, v jakém se vyvíjely, jejich osobnostní charakteristiky a mapuje tak rizikové faktory ...
  • Osobnostní souvislosti subjektivní pohody, psychologické pohody a sebehodnocení 

   Defence status: DEFENDED
   Zelinová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   The diploma thesis deals with the very topical theme of well-being. Its aims are (1) to explore the personality context of the three most commonly used concepts of well-being - subjective, psychological well-being and ...
  • Osobnostní zdroje osobní pohody (well-being) u různých věkových skupin 

   Defence status: DEFENDED
   Pacholíková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 1. 2018
   Práce se zabývá osobnostními zdroji, definovanými skrze osobnostní rysy podle pětifaktorového modelu, na osobní pohodu v rámci obou pojetí - hédonického i eudaimonického - a se všemi svými komponentami a dimenzemi. Předpoklady ...
  • Psychosociální aspekty akutní fáze léčby dětského onkologického onemocnění. 

   Defence status: DEFENDED
   Janda, Tadeáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 5. 2021
   Cílem této diplomové práce je představit psychosociální aspekty akutní fáze léčby dětských onkologických onemocnění. Literárně přehledová část je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola shrnuje základní lékařské poznatky ...
  • Škála pro měření generativity - tvorba a ověření psychometrických charakteristik 

   Defence status: DEFENDED
   Faberová, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   The aim of this thesis is to construct a generativity scale and verify its psychometric properties within the Czech environment. We focus on both the theoretical foundations of generativity as well as the tools of its ...
  • Typologický přístup k osobní pohodě 

   Defence status: DEFENDED
   Augustinová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 1. 2018
   (česky): Tato diplomová práce se zabývá typologickým přístupem k osobní pohodě. Zmíněný přístup vychází z práce Carol Ryff a jejich kolegů, a rozděluje dvě dimenze osobní pohody. První z nich je hédonická neboli subjektivní ...
  • Vztah mezi průběhem životní dráhy a osobní pohodou (well-being) 

   Defence status: DEFENDED
   Kukal, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Teoretická část práce je věnována konceptu osobní pohody a psychologii celoživotního vývoje. Je prezentováno zařazení pojmu osobní pohoda (well-being) vzhledem k příbuzným termínům a jsou představeny hlavní teoreticko-výzkumné ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV