• Arthur Schopenhauer - humanismus pesimismu 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Cílem této práce je pohled na dílo filosofa Arthura Schopenhauera, a to zejména s ohledem na jeho prvotní ideové zdroje, které lze vysledovat v jeho původních textech. Dále je zde snahou pokusit se začlenit do jeho ...
  • Augustinova teorie obce v kontextu jeho filosofie 

   Defence status: DEFENDED
   Mácha, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 15. 1. 2007
   Soudobá historická krize vedla Augustina k tomu, aby zkoumal formu a smysl historie. Energickou polemiku vede především s teoriemi, zastávajícími názor, že historická existence je ovládána osudem či štěstím a že se opakuje ...
  • Barokní obraz světa a jeho stopy dnes 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Hovorková, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Eva Hovorková Resumé Diplomová práce zabývá barokním světem a člověkem. Klade otázky, co bylo pro člověka a vnímání a prožívání jeho světa určující. Pro baroko byla představa Boha základní představou, která určovala jeho ...
  • Bytí pro sebe a pro druhého v díle Totalita a nekonečno E. Levinase 

   Defence status: DEFENDED
   Veselý, Miloslav (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 9. 2017
  • Bytí, smrt a sebevražda ve filosofii L. Klímy 

   Defence status: DEFENDED
   Kubica, František (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 6. 2014
  • Čapkovo pojetí pravdy a každodennosti 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Diplomová práce se zamýšlí nad filozofickým základem Čapkových próz. Nejprve se zabývá osobností Karla Čapka a jeho ovlivněním pragmatismem a poté se snaží rozebrat filozofii pragmatismu teoreticky. Práce se zaměřuje ...
  • Deleuzovo pojetí času prostřednictvím umění 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Michal (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
   This thesis is about concept of time in work of french philosopher Gilles Deleuze. First of all is nescessery to introduce reader with philosophy of Henri Bergson and Deleuze's interpretation of Bergon's work and how Deleuze ...
  • Descartova skepse 

   Defence status: DEFENDED
   Dunděrová, Kamila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
  • "Dobro" v klasické řecké filosofii a literatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Fleischerová, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Otázka po Dobru v klasické řecké filosofii a literatuře je natolik závažná a obšírná, že ji lze stěží obsáhnout v rámci jednoho spisu. Cílem první části diplomové práce bylo vyjádřit co možná nejsrozumitelněji základní ...
  • Druhý u J.-P. Sartra a E. Lévinase 

   Defence status: DEFENDED
   Tlapa, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 5. 2014
   Tato diplomové práce je filosofickou interpretací problému intersubjektivity v díle Jeana- Paula Sartra (1905 - 1980) a Emmanuela Lévinase (1906 - 1995). V první části práce pojednává o Sartrově pojetí intersubjektivity, ...
  • Dvě podoby filosofie dialogu (Lévinas a Buber) 

   Defence status: DEFENDED
   Konvalinková, Pavla (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Tato diplomová práce "Dvě podoby filosofie dialogu" se zaměřuje na problematiku filosofie dialogu ve 20. století. Snaží se ji přiblížit jednak teoretickým popisem filosofie dialogu, jednak prostřednictvím dvou konkrétních ...
  • Etické aspekty médií v moderním a postmoderním světě 

   Defence status: DEFENDED
   Zbožínková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 14. 1. 2008
   Informace? Zboží, bez kterého se dnes sotva někdo obejde... Se vznikem písma a rozšířením jeho znalosti se zprávy o dění kolem dostávaly pouze k těm, jež byli schopni písmo dešifrovat a porozumět mu. Ti, kteří věděli a ...
  • Etické hodnoty v dílech Ladislava Fukse 

   Defence status: DEFENDED
   Čápová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 5. 2014
   česky Tato diplomová práce na téma Etické hodnoty v dílech Ladislava Fukse sestává ze dvou částí. První z nich přibližuje životní mezníky, které Ladislava Fukse v jeho tvorbě ovlivnily, jeho filozofické smýšlení odrážející ...
  • Etický a ontologický aspekt fenoménu svědomí 

   Defence status: DEFENDED
   Lebduška, Lukáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Ve své diplomové práci se budu zabývat fenoménem svědomí, jehož pojetí je velmi důležité pro ustavení etiky jako jedné z filozofických disciplín. Na rozdíl od dobra, které bylo hned od počátku pojímáno jako ontologická ...
  • Etika Henriho Bergsona 

   Defence status: DEFENDED
   Čurda, Vojtěch (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   V této práci se zabýváme etickým systémem francouzského filosofa 19. století Henriho Bergsona. V úvodu práce se zabýváme filosofickým kontextem 19. století a analyzujeme Bergsonovu filosofii v jeho pracích (Čas a svoboda, ...
  • Fenomén Andělů v období patristiky, scholastiky a jeho postmoderní interpretace 

   Defence status: DEFENDED
   Havlínová, Lucie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Bakalářská práce se zabývá chápáním andělů v obdobích patristiky, scholastiky a dnešním vývojem tohoto fenoménu. Vykládá nejprve andělskou nauku u pohanského filozofa Pseudo- Dionýsia Areopagity, sv. Augustina a Tomáše ...
  • Filosofické a etické motivy v díle Ingmara Bergmana 

   Defence status: DEFENDED
   Pávková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
   Des films de Bergman sont analysés du point du vue éthique et philosophique. On s'hypnotise sur la philosophie de Soren Kierkegaard et d'Albert Camus. Le but du travail est de trouver une conception philosophique de Bergman. ...
  • Filosofické motivy v české reflexivní lyrice 30. let 

   Defence status: DEFENDED
   Šimek, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 11. 1. 2010
   Resumé Diplomová práce Filosofické motivy v české reflexivní lyrice 30. let. Toto pojednání se pokouší filosoficky uchopit vůdčí motivy (ticho, smrt, čas) v české reflexivní poezii z přelomu 20. a 30 let a raných 30. let. ...
  • Filosofické problémy v díle Zdeňka Neubauera 

   Defence status: DEFENDED
   Špaček, Michal (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 17. 1. 2011
   Práce se soustředí na možnost poznání, funkce filosofie a vědy, jako základních forem poznání. Nejedná se o rozbor díla, ale o výklad jeho specifické části. Práce přináší pohled na postmoderní nakládání s poznáním, tak jak ...
  • Filosofie a etika Ladislava Klímy 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvíl, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Práce se zabývá dílem českého spisovatele a filozofa Ladislava Klímy. Ústředním tématem je rozbor jím vytvořeného filozofického systému, který nazývá egosolismus. V první části je kriticky rozebrána metoda, kterou Klíma ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV