Now showing items 1-20 of 48

  • Aktéři a mechanismy regionálního rozvoje na příkladu Ústeckého kraje 

   Defence status: DEFENDED
   Hlaváček, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 11. 2010
   1 Charles University in Prague Faculty of Science Department of Social Geography and Regional Development ACTORS AND MECHANISMS OF REGIONAL DEVELOPMENT ON EXAMPLE OF THE ÚSTÍ REGION Dissertation thesis summary Petr Hlaváček ...
  • Aktivita subjektů regionálního rozvoje na příkladu Programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko 

   Defence status: DEFENDED
   Radoš, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 5. 2009
   Předkládaná práce se zaměřuje na regionální diferenciaci aktérů lokálního a regionálního rozvoje a na výsledky jejich aktivit. Analýza byla provedena na příkladu Programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká ...
  • Analýza ekonomické struktury ve vybraných regionech 

   Defence status: DEFENDED
   Jirman, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 2. 2. 2018
   The thesis deals with the analysis of Nachod and Tachov regions' economic structure. The aim of this work is to discover the range and character of differences between these regional economic structures within a national ...
  • Analýza klastrů v Česku 

   Defence status: DEFENDED
   Hejnová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   V Česku jsou klastry nový fenomén, který získal svou popularitu zejména s rozvojem podpory klastrů ze Strukturálních fondů EU. Cílem práce je verifikovat existující seznam klastrů v Česku a rozšířit jej o členy jednotlivých ...
  • Analýza městského marketingu ve vybraných městech Moravskoslezského kraje 

   Defence status: DEFENDED
   Toporská, Pavlína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou teritoriálního marketingu v České republice se zaměřením především na marketing měst. Hlavním cílem této práce je zjistit aktuální pozici městského marketingu ve městech ...
  • Analýza regionální dimenze dotačních titulů do environmentální sféry v programovém období 2004-2006 

   Defence status: DEFENDED
   Zavřel, Leoš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 9. 2010
   Předkládaná práce se zabývá hodnocením regionální alokace investic v rámci Politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU do environmentální sféry. Analýza byla provedena pro projekty z dotačních titulů z programového ...
  • Analýza regionální distribuce investic rizikového a rozvojového kapitálu 

   Defence status: DEFENDED
   Tulach, Josef (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 5. 2010
   Práce analyzuje a hodnotí regionální distribuci investic rizikového a rozvojového kapitálu. Poskytuje zejména pohled na regionální odlišnosti na trhu rizikového a rozvojového kapitálu a jejich faktory. Práce je rozdělena ...
  • Analýza role smluvního výzkumu podle znalostních základen v českých regionálních inovačních systémech 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpán, Marek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   This work is focused on the analysis of contractual research in Czechia. The aim of the thesis is to clarify the role and nature of contractual research in the Czech regions. The theoretical framework is grounded in the ...
  • Analýza změn postavení finančních center v hierarchii finančních center Evropy mezi lety 2005 - 2012 

   Defence status: DEFENDED
   Hejnová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 9. 2016
   Předmětem této diplomové práce je výzkum hierarchie finančních center Evropy a změny v této hierarchii, které nastaly v důsledku finanční krize. Na základě celkových aktiv bank bylo možné v Evropě identifikovat první, ...
  • ANALÝZA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU V JIHOČESKÉM KRAJI 

   Defence status: DEFENDED
   Kokoš, Roman (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 9. 2019
   This paper will examine the economic and geographical analysis of companies in the manufacturing industry, located in the South Bohemia region. The theoretical concept chosen to examine this paper will be the Global ...
  • Aplikace konceptu příbuzné rozmanitosti ve vybraných státech střední a východní Evropy 

   Defence status: DEFENDED
   Meislová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 9. 2011
   Předkládaná práce se zabývá aplikací konceptu příbuzné rozmanitosti a dalších přístupů evoluční ekonomické geografie v socioekonomickém prostředí států postsocialistické střední a východní Evropy. Cílem bylo definovat typy ...
  • Dopady ekonomické krize na regionální vývoj České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Bakalářská práce se zabývá dopady globální ekonomické krize na regiony České republiky během let 2008-2009. Zkoumá rozdíly vzniklé během ekonomické krize na úrovni regionů NUTS III, vybraných regionů NUTS IV a velikostních ...
  • Dopady globální finanční krize na bankovní centra Evropy dle hlavních evropských makroregionů 

   Defence status: DEFENDED
   Hejnová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 9. 2020
   Současná fáze intenzivní globalizace, internacionalizace a expanze FinTech společností stejně jako dopady nedávné globální finanční krize podporují koncentrační procesy v rámci bankovního sektoru. Předkládaná dizertační ...
  • Dopady přímých zahraničních investic na hostitelskou ekonomiku - Případová studie společnosti TRCZ 

   Defence status: DEFENDED
   Vazač, Adam (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   Předkládaná diplomová práce se zabývá přímými zahraničními investicemi a jejich dopadům na regionální trh práce a domácí podniky formou spillover efektů. Cílem bylo zjistit, zda přítomnost zahraničních firem pozitivním ...
  • Efektivita investic do cyklistické infrastruktury pro regionální rozvoj. Případová studie Orlicko-Třebovsko 

   Defence status: DEFENDED
   Boháč, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 9. 2012
   Práce hodnotí přínos investic do cyklistické infrastruktury pro regionální rozvoj. Případová studie se zabývá socioekonomickými dopady vybudované cyklistické infrastruktury na region Orlicko- Třebovsko. Hlavní teze ...
  • Existuje souvislost mezi hierarchií ústředí nadnárodních korporací, ústředí bank a vědecko-výzkumných institucí? 

   Defence status: DEFENDED
   Chmelařová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Existuje souvislost mezi hierarchií ústředí nadnárodních korporací, ústředí bank a vědecko- výzkumných institucí? Abstrakt Koncept světových měst se zabývá koncentrací nejprogresivnějších činností společensko- ekonomického ...
  • Finanční geografie - aplikace vybraných konceptů v podmínkách České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Bečicová, Ilona (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   FINANČNÍ GEOGRAFIE - APLIKACE VYBRANÝCH KONCEPTŮ V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY Abstrakt Předmětem této diplomové práce je analýza hlavních vývojových trendů bankovního systému v České republice po roce 1989. Jedná se především ...
  • Fiskální politika jako klíčový mechanismus regionálního rozvoje: příklad regionální dimenze sektorových a horizontálních politik ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Macešková, Marie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Charles University in Prague, Faculty of Science Department of Social Geography and Regional Development Marie Macešková NON-REGIONAL GOVERNMENTAL POLICIES AS A KEY MECHANISM OF REGIONAL DEVELOPMENT: THE CASE OF REGIONAL ...
  • Formování regionálního inovačního systému Zlínského kraje 

   Defence status: DEFENDED
   Valuchová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   The thesis called "Formation of the regional innovation system in Zlin Region" in the theoretical part presents a conception of the regional innovation systems of which principle is support of creation of innovations based ...
  • Formování rozvojových os a oblastí v České Republice 

   Defence status: DEFENDED
   Lauermannová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 9. 2008
   The aim of this study is to answer the question if it is possible in first decennium of 21st century to identify development axes or poles in Czech republic. In my research I focused on local level (NUTS V), because in ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV