Now showing items 1-16 of 16

  • Archiv města Staré Sedliště 

   Defence status: DEFENDED
   Moravcová, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
   Jádrem této práce je sepsání historie Starého Sedliště od první písemné zmínky do roku 1945 v některých případech s přesahy do mladšího období. Bylo využito zdrojů především z literatury regionální a archivních fondů ...
  • Čeští Lucemburkové ve francouzské soudobé historiografii 

   Defence status: DEFENDED
   Jedináková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Petra JEDINÁKOVÁ, CZECH LUXEMBOURGES IN FRENCH CONTEMPORARY HISTORIOGRAPHY, Prague, Faculty of Philosophy, Charles University in Prague 2012. The aim of this thesis is to consider the relationship of Czech Luxembourg dynasty ...
  • Fenomén minoritského kláštera ve středověké společnosti. 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 5. 1. 2023
   Disertační práce přináší edici latinsky psané středověké kroniky Eberharda Ablauffa de Rheno. Jedná se o dosud nezpracovaný pramen. Kronika je součástí chebského kodexu z provenience františkánů z česko-moravsko-slezského ...
  • Hranice a hraničení ve středověké střední Evropě 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
   This doctoral thesis deals with the border as a geographical phenomenon in medieval Central Europe. It seeks to answer questions about what is a border, why and how it was created and how its understanding has developed. ...
  • Kalotová pečetidla 

   Defence status: DEFENDED
   Maličký, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 8. 2. 2023
   E Abstrakt Hlavním cílem diplomové práce je představení fenoménu kalotových pečetidel. Jedná se o typ osobních peče- tidel, které umožňují pečetit třemi identitami. Jejich existenci lze vysledovat od poslední čtvrtiny 17. ...
  • Kostel sv. Vojtěcha v Jílovém u Prahy 

   Defence status: DEFENDED
   Halanová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 9. 2012
   Kostel sv. Vojtěcha v Jílovém u Prahy je jednou z nejstarších památek ve městě a jeho příběh je nerozlučitelně spjat s dějinami města a jeho rolí jako významného naleziště zlata. Proto je při pátrání o minulosti kostela ...
  • Kostel svatého Havla a vrch Havlín na Zbraslavi 

   Defence status: DEFENDED
   Smítková, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
   The first mention about this little church is from 1115. In this time in Zbraslav stood some chapel. We don't know who and why built this chapel, but we know, that it was in time ofthe colonisation in Brdy mountain. ...
  • Metodologie diplomacie Jana Lucemburského 

   Defence status: DEFENDED
   Neužilová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Tématem diplomové práce je vytvoření metodologie zpracování historických pramenů pro výzkum diplomacie ve středověku. V první řadě jsou vymezeny základní pojmy: středověká diplomacie a diplomatický akt. Pramenná základna ...
  • Pamětní funkce Jindřichovské knihy 

   Defence status: DEFENDED
   Petrášek, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Předkládaná diplomová práce se věnovala Jindřichovské knize jakožto produktu cisterciáckého písemnictví ve Slezsku druhé poloviny 13. a počátku 14. století. Pracoval jsem na základě edice zhotovené Romanem Grodeckim a ...
  • Pamětní kniha úředníků většího a menšího zemského soudu 

   Defence status: DEFENDED
   Kocourková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
   Cílem Bakalářské práce je především komparace tří rukopisů, které jsou kopií maleb erbů úředníků zemského soudu, jimiž jsou vyzdobeny prostory na Pražském Hradě, kde zemský soud zasedal. Práce také ve stručnosti sleduje ...
  • Postavení Chebska v diplomatických pramenech vrcholného středověku 

   Defence status: DEFENDED
   Trulík, Vladimír (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   Meaning of this bachelor's thesis is to summarize previous research in domain of diplomatics and palaeography - auxiliary historical sciences - in regard to general development and especially to development in area of Czech ...
  • Postavení venkovské ženy v přemyslovském období 

   Defence status: DEFENDED
   Faltusová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Doby, kdy byl středověk považován za temná staletí lidských dějin, která současného člověka nikterak neobohatila, jsou už minulostí. Dnes je naopak tématem velmi vyhledávaným jak badateli, tak i čtenáři. A samozřejmě jako ...
  • Postavení ženy v pozdně středověkém městě a jeho reflexe v Právní knize města Brna. 

   Defence status: DEFENDED
   Humlová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
   The main purpose of this bachelor's thesis is to describe the position and life of women first more generally in the Middle Ages and then especially in the late Medieval city, mainly in Brno. Alternatively, there might be ...
  • Raně novověké narativní prameny k dějinám českých měst 

   Defence status: DEFENDED
   Tošnerová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 12. 2012
   Early Modern Narrative Sources from Czech Towns Marie Tošnerová The aim of the PhD thesis is to collect information about preserved narrative sources relating to Czech towns from the pre-White Mountain period and attempt ...
  • Raně novověké narativní prameny k dějinám českých měst 

   Defence status: RECOGNIZED
   Tošnerová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 15. 3. 2013
   Early Modern Narrative Sources from Czech Towns The aim of the PhD thesis is to collect information about preserved narrative sources relating to Czech towns from the pre-White Mountain period and attempt to classify and ...
  • Vývoj znaku Dohalských z Dohalic 

   Defence status: DEFENDED
   Maličký, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   The aim of this work is to draw attention to the amount of unsatisfactorily answered questions up to this day connected with the use of the aristocratic seal and particularly the sealing-stick. An example of the analysis ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV