• Abstrakce a skutečnost 

   Defence status: DEFENDED
   Nápravová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 1. 2009
   The thesis "Abstraction and Reality" deals with the relation between figurative art and abstraction. The aim of the thesis is to point out the main reasons of abstract art inception in the beginning of the 20th century and ...
  • Artificialismus jako specificky český směr mezi dvěma světovými válkami 

   Defence status: DEFENDED
   Bočková, Anežka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Bočková, A.: Artificialismus jako specificky český směr mezi dvěma světovými válkami [Diplomová práce] Praha 2016 - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, 118 s. Diplomová práce má charakter ...
  • Časové aspekty existenciální problematiky 

   Defence status: DEFENDED
   Šímová, Olga (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
   Tématem práce je časovost ve výtvarném umění 20. století a její existenciální významy. Analýza je zaměřena na vybraná díla vytvořená v technice kresby a malby. Časovost je zkoumána za předpokladu, že je spjata s existenciálním ...
  • Česká groteska 

   Defence status: DEFENDED
   Kerhartová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Kerhartová, J.; Česká groteska /diplomová práce/ Praha 2012 - Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, 81 stran (Příloha: Dotazník k výzkumné sondě) Tato práce má charakter teoretické ...
  • Dadaistický a konstruktivistický objekt a jeho dědicové 

   Defence status: DEFENDED
   Bouchalová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Submitted graduation theses has charakter as a theoretical study, which offers different views of questions of sameness and differences in dadaistic and constructivistic objects and in objects of its inheritors. I have ...
  • Detail v architektuře. Výtvarné aspekty moderní architektury a jejich aplikace do současných kontextů výtvarné výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Hanuš, Jiří (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 6. 2017
   Architecture is an integral part of the (not only) visual world and human existence. Its position expands between utilitarian areas and artistic functions. But what are the specific characteristics that connects it to the ...
  • Existence versus hra 

   Defence status: DEFENDED
   Fejtová, Irena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 6. 2009
   This work is a theoretical didactic creative study and it is concerned with the relation of being and the game. The main goal is to rebut the privative proportion mentioned in the title. The relation is examined from common ...
  • Exprese a řád ve výtvarném umění 20. století a jejich využití při interakci s uměleckým dílem ve výtvarné výchově na 1. stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Tothová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
   Diplomová práce se zabývá problematikou estetické interakce s uměleckým dílem ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy a zaměřuje se zejména na výtvarné umění 20. století. Cílem práce bylo najít a metodou akčního ...
  • Fenomén komiky v umění 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Sequensová, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 20. 5. 2008
   This work The phenomenom of comicality in the art of twentieth century discuss a relation between art and comicality in this age. This essay observes an influence of the comicality on the art or more precisely deals with ...
  • Fenomén tělesnosti a krajiny ve vzájemném vztahu 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Johana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 1. 2009
   There are six chapters in the theoretical part of my diploma work. In these chapters I treat the corporality and landscape phenomenon in the perspective of philosophy, visual arts and the environment. I focus on the ...
  • Gender v současném umění - mateřství jako specifické téma 

   Defence status: DEFENDED
   Svatošová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 16. 1. 2012
   Teoretická část práce je zaměřená na filozoficko-historická východiska, která vedla k současnému poststrukturálně-feministickému přístupu ke genderové identitě a dále na hledání vizuální paralely tohoto přístupu v umění, ...
  • Hranice a vztah k jejímu okolí 

   Defence status: DEFENDED
   Linhart, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Linhart, T: Hranice a vztah k jejímu okolí. [Diplomová práce] Praha 2015 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, 71 s. (Přílohy na CD: 2 obrazové přílohy). Diplomovou práci charakterizuje teoretická ...
  • Imprese 

   Defence status: DEFENDED
   Langrová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 5. 2007
   V teoretické studii se zaměřuji na proměnu vizuality v umění na základě pojmu imprese, tedy vizuálního dojmu. Příklady posunu vizuálního vnímání jsou uváděny na konkrétním srovnávání přelomu 19./20.století a současném ...
  • Koláž a její vývojové peripetie s přesahy k netradičním výrazovým prostředkům a výtvarným technikám 

   Defence status: DEFENDED
   Marxová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 5. 2018
   Tématem diplomové práce je vývoj a proměna koláže s přesahy k netradičním výrazovým prostředkům a výtvarným technikám. Teoretická část práce se zabývá proměnou koláže a jejími peripetiemi. Předkládá úvahy o tom, co vše ...
  • Komparace výtvarných děl s hudební tvorbou skladatele Luboše Fišera 

   Defence status: DEFENDED
   Kůsová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 18. 1. 2011
   Tato diplomová práce se zabývá osobností skladatele Luboše Fišera, jeho vybranými skladbami v komparaci s uměleckými díly. Práce je rozdělená na dva celky. V první části se věnujeme obecným uměleckým tendencím 60. let. ...
  • Krajina prizmatem člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Pelcová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 5. 2007
   Tato diplomová práce se zabývá krajinou jako prostředkem interakce člověka a skutečnosti. Přibližuje individuální i obecně lidský vztah k okolnímu prostředí, jenž formuje náš vnitřní svět. Významná část práce je věnována ...
  • Netradiční výrazové prostředky a techniky. Matematické principy v komparaci netradičního výtvarného a hudebního díla 

   Defence status: DEFENDED
   Effenbergerová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Univerzita Karlova v Praze / Pedagogická fakulta / Katedra výtvarné výchovy // Charles University in Prague / Faculty of Education / The Department of Fine Art Education Netradiční výrazové prostředky a techniky Matematické ...
  • Nová role předmětu v umění objektu a instalace 

   Defence status: DEFENDED
   Holubcová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 18. 1. 2011
   Předkládaná diplomová práce se zabývá různými pohledy na problematiku předmětu v "objektovém umění". S ním totiž předmět získává svou "novou" roli. Ta se projevuje v boření hranic mezi uměleckými a výtvarnými druhy, i mezi ...
  • Obraz ženy v současném českém umění 

   Defence status: DEFENDED
   Zimmermannová, Vladimíra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 18. 1. 2011
   Zimmermannová, V.: Obraz ženy v současném českém umění. /Diplomová práce/ Praha 2010. Universita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Katedra výtvarné výchovy. Vedoucí práce J. Bláha. Cílem diplomové práce je popsat a ...
  • Organická kompozice v abstraktním malířství, literatuře a hudbě 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Mücková, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   Magisterská diplomová práce "Organická kompozice v abstraktním malířství, literatuře a hudbě 20. století" si klade za cíl formou výkladu zmapovat postupný proces osvobozování výrazových prostředků v malířství, literatuře ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV