• Bránice v roli zevního jícnového svěrače - spirometricko-manometrická studie 

   Defence status: DEFENDED
   Veličková, Barbora (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 6. 2015
   Cílem této práce je podat komplexní informace o etiologii, možnostech diagnostiky a léčbě gastroezofageálního refluxního onemocnění (GERD) a dále ozřejmit funkci bránice jako zevního jícnového svěrače a jako součást ...
  • Dysfágia při poruche horného zvierača pažeráku u pacientov po cievnej mozgovej príhode 

   Defence status: DEFENDED
   Gregová, Daniela (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011
   Dysfágia je závažným symptómom vyskytujúci sa hlavne u pacientov po cievnej mozgovej príhode. Úlohou tejto bakalárskej práce je mimo iné, poskytnúť prehľad o literatúre, ktorá sa danou problematikou zaberá a objasniť dôvody ...
  • Exteroceptivní stimulace v terapii dysmenorey 

   Defence status: DEFENDED
   Mičánková, Kateřina (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 5. 2020
  • Femoroacetabulární impingement u stolních tenistů 

   Defence status: DEFENDED
   Obešlo, Marek (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Úvod: Problematika femoroacetabulárního impingentu je velmi aktuální. Tento mladý koncept přináší mechanismus, který vede k časným degenerativním změnám kyčelního kloubu u mladých a aktivních jedinců (sportovců). Cíl: ...
  • Fokální dystonie u muzikantů 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčí, Lukáš (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 5. 2017
  • Fyzioterapeutická intervence při léčbě dysartrie po cévní mozkové příhodě 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 5. 2014
   Cévní mozková příhoda je nejčastější příčinou poruch řeči v dospělém věku. Mezi tyto poruchy patří dysartrie, jakožto porucha motorické realizace řeči. Její léčba se neomezuje pouze na terapii samotného hlasového a ...
  • Fyzioterapie jako prostředek zvýšení adherence k terapii CPAP u pacientů se syndromem obstrukční spánkové apnoe 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáček, Martin (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Jméno a příjmení autora: Bc. Martin Dvořáček Název diplomové práce: Fyzioterapie jako prostředek zvýšení adherence k terapii CPAP u pacientů se syndromem obstrukční spánkové apnoe Pracoviště: Klinika rehabilitace Vedoucí ...
  • Kineziologické aspekty u pacientek s diagnózou dyspareunie 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Krulík, Jan (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 6. 2010
   Na souboru deseti žen s diagnózou dyspareunie byl sledován vliv jednorázového ošetření m.levator ani a kostrče na snížení bolestivosti a dyskomfortu při pohlavním styku. Dále byl sledován vliv jednorázového ošetření na ...
  • Klinické dopady ovlivnění okohybných svalů 

   Defence status: DEFENDED
   Vacková, Petra (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 6. 2021
   Okohybné svaly mají strukturu kosterní svaloviny s velmi jemnou inervací. Vedle zřejmé funkce pohybovat oční koulí pro zajištění binokulárního vidění mají nezastupitelnou roli na poli propriocepce, při udržování rovnováhy ...
  • Komplexní rehabilitace po operaci karcinomu tlustého střeva 

   Defence status: DEFENDED
   Podpěrová, Markéta (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   Colorectal cancer is one of the third most common cancers in developed countries. It ranks second in women and third in men in the incidence of malignancies. The main theoretical part of this bachelor thesis deals with ...
  • Léčba inkontinence stolice pomocí PC biofeedbacku 

   Defence status: DEFENDED
   Keilová, Marie (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 6. 2013
   Bibliografický záznam KEILOVÁ, Marie. Léčba inkontinence stolice pomocí PC biofeedbacku. Praha: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, 2013. 87 s. Vedoucí diplomové práce ...
  • Manometrie a její využití u pacientů s diagnózou globus faryngeus 

   Defence status: DEFENDED
   Gregová, Daniela (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 6. 2013
   Cieľ Hlavným cieľom tejto práce je podať komplexný prehľad o etiologických faktoroch, možnostiach diagnostiky a liečebných metódach týkajúcich sa globus faryngeus, čo je pretrvávajúci alebo intermitentný pocit cudzieho ...
  • Mimokloubní projevy Morbus Bechtěrev a jejich ovlivnění 

   Defence status: DEFENDED
   Wadowská, Marcela (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 5. 2010
   Cílem této bakalářské práce je shrnutí poznatků týkajících se zánětlivého revmatického onemocnění Ankylozující Spondylitida a jejich mimokloubních projevů. Nejčastěji se jedná o postižení očí (uveitida), srdce (aortitida, ...
  • Možnosti fyzioterapie v ovlivnění stresové inkontinence u žen 

   Defence status: DEFENDED
   Senohrábková, Eva (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
  • Multifaktoriální etiologie syndromu zmrzlého ramene a možné intervence z pohledu fyzioterapie 

   Defence status: DEFENDED
   Pilátová, Markéta (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 9. 2020
   Theoretical part of the thesis is a scientific research of latest articles about frozen shoulder syndrome with accent to immunohistochemical level. At the same time, based on scientific literature it aims to clarify and ...
  • Muskuloskeletální problémy dolních končetin u profesionálních tanečnic baletu 

   Defence status: DEFENDED
   Matějková, Michaela (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   Classical balet may be, in terms of its difficulty, compared to professional athletic disciplines. The inumerous repetitive movements balet consists of require both precision and fluidity, placing the dancer's musculoskeletal ...
  • Myofasciální bolesti hlavy, jejich příčiny a možnosti fyzioterapeutické léčby 

   Defence status: DEFENDED
   Beranová, Kateřina (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 5. 2016
   Tato bakalářská práce je psána formou rešerše. Cílem této práce je shrnout základní myofasciální bolesti hlavy, jejich příčiny a možnosti léčby formou fyzioterapie. Práce se zabývá porovnáním současných zahraničních vědeckých ...
  • Okohybné svaly - klinický význam a možnosti ovlivnění okohybných svalů 

   Defence status: DEFENDED
   Vacková, Petra (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Člověk má pro pohyb oka k dispozici šest okohybných svalů, jejichž funkcí je zajišťovat právě takové postavení očí, aby byly splněny podmínky pro binokulární vidění. Tato bakalářská práce se formou rešerše zabývá okohybnými ...
  • Pohybová terapie v ústavní léčbě závislostí 

   Defence status: DEFENDED
   Adamíková, Žaneta (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 5. 2017
   This thesis is a discussion of the possibilities of using movement therapy as a complementary method within the context of medium-term or long-term institutional treatment of addictions. It is divided into 3 parts. The ...
  • Pohybové možnosti u pacientů s dyslexií 

   Defence status: DEFENDED
   Tobolková, Dominika (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 5. 2018
   This research bachelor thesis titled "Physical Options in Dyslexic Individuals" highlights the issue of this specific learning disorder. It summarizes current knowledge about dyslexia in physiotherapy, rehabilitation ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV