Now showing items 1-20 of 26

  • Akademická krize 1969 v Coimbře 

   Defence status: DEFENDED
   Vondrašová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 1. 2008
   V diplomové práci Akademická krize 1969 v Coimbře (Academical Crise 1969 in Coimbra) jsem se zabývala Coimberskou Akademickou krizí v portugalském a mezinárodním kontextu. Posouzení pravdivosti teze, že portugalské studentské ...
  • António de Andrade a jeho činnost v Tibetu 

   Defence status: DEFENDED
   Černohorská, Soňa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Résumé v češtině Pokud je mi známo, tématem cesty Antónia de Andradeho se zatím v českém jazyce nikdo, kromě několika zmínek v historiografických publikacích a časopisových článcích, nezabýval. Hlavním cílem této práce je ...
  • Arcivévodkyně Leopoldina Habsburská, císařovna Brazílie 

   Defence status: DEFENDED
   Jilemnická, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 2. 2014
   This thesis focuses on the historical figure of Leopoldina of Austria, daughter of the Austrian Emperor Francis I. Married in 1817 with the Portuguese Prince Pedro, the future emperor of Brazil. Chapter one. Introduces the ...
  • Azulejos v Portugalsku s historizující tématikou, tzv. painéis historiados v 18.století 

   Defence status: DEFENDED
   Cihlářová, Kiki (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   Tato bakalářská práce se zabývá portugalskými historizujícími panely azulejos v 18. století. Nejprve představuje náhled do výtvarného období Ciclo dos Mestres a díla malíře azulejos Manuela dos Santose. Analyzuje především ...
  • Bartolomé de las Casas y la conquista de América: ley, religión y misión apostólica en las Indias 

   Defence status: DEFENDED
   Vidal, Andres (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 27. 1. 2020
   Bartolomé de las Casas fought during whole of his life for the freedom of the natives of the New World. Our intention here is to know the anthropological and metaphysical foundations of his speech, think and protest. The ...
  • Brazilská zahraniční politika 2. pol. 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Pelant, Matyáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Disertační práce se věnuje analýze brazilské zahraniční politiky ve druhé polovině dvacátého století. Jádro práce tvoří případová studie ke vztahům Československa a Brazílie v období studené války. Ta vychází z dosud ...
  • Brazílie očima cestovatele Františka Čecha-Vyšaty 

   Defence status: DEFENDED
   Tkadlečková, Věra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 9. 2014
   František Čech-Vyšata (1881-1942) byl český cestovatel a publicista. Během svých cest po zemích Jižní Ameriky, uskutečnil mezi lety 1914-1917 a 1927-1937 dva dlouhodobé pobyty v Brazílii. Zkušenosti z prvního pobytu shrnul ...
  • Československo-portugalské vztahy ve 20. a 30. letech 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Pumprlová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 2. 2011
   Výtah Diplomová práce "Československo-portugalské vztahy ve 20. a 30. letech 20. století" si zvolila za cíl zmapovat vývoj vzájemných diplomatických, kulturních i hospodářských vztahů obou zemí ve zmíněném období. Portugalsko ...
  • A emigração açoriana para o Brasil meridional 

   Defence status: DEFENDED
   Coneva, Ada (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Od doby, kdy byla Brazílie objevena, je otázka imigrace a emigrace přítomná a velmi živá v dějinách tohoto latinoamerického státu. Některé emigrace do této bývalé portugalské kolonie byly dobrovolné, jiné naopak nechtěné. ...
  • František Pelíšek (1896-1937). Český malíř v Brazílii: analýza jeho zápisků 

   Defence status: DEFENDED
   Keilová, Sylvie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   František Pelíšek byl český malíř, který svůj talent plně rozvinul až po emigraci do Brazílie. Do jihoamerické země odešel v roce 1920 a o dva roky později se stal řádným profesorem malby na Institutu Belas Artes v Portu ...
  • Granadské kráľovstvo a jeho kultúrne aspekty 

   Defence status: DEFENDED
   Töžérová, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Počátkem 8. století se Pyrenejský poloostrov ocitnul pod muslimskou nadvládou. Jeho dobyvatelé si postupně podmanili téměř celé jeho území a později vytvořili vlastní nezávislý kalifát Al-Andalus. Vnitřní spory a ekonomické ...
  • A Historia da Ciência no Século XVII: q Ciência, a Religião e o Padre Valentim Estancel S.J. 

   Defence status: DEFENDED
   Rego Monturil, Frederico Guilherme (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 10. 1. 2017
   This thesis aims to discuss the History of Science in the Modern Age. It is a historical- philosophical reflection on the relationship between Science and Religion in the seventeenth century through the trip, works and ...
  • Ideové základy hispanoamerické cesty k nezávislosti: problém církve a náboženství 

   Defence status: DEFENDED
   Eichlová Ördöghová, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 1. 2008
   Cílem diplomové práce bylo pohlédnout na problematiku ideových základů politické emancipace pozdějších hispanoamerických států (probíhající přibližně v letech 1810 až 1825), která je v českém kontextu doposud poměrně málo ...
  • Indické kroniky Fernãa Lopese de Castanheda a Gaspara Correii 

   Defence status: DEFENDED
   Znamenáček, Richard (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 11. 2008
   Tato rigorózní práce je komparativní dějepisnou prací, která srovnává dvě z pěti nejvýznamnějších kronik Portugalské Indie 16. století, Dějiny objevování a dobývání Indie Portugalci od Ferna Lopese de Castanheda a Záznamy ...
  • Influências ideologicas conservadoras europeias no Brasil (1920-1940) 

   Defence status: DEFENDED
   Vrbata, Aleš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   Disertacní práce Influéncias Ideologicas conservadoras europeias no Brasil (1920-1940) see venuje asimilaci ci akulturaci francouzské/evropské pravicové politicko-ideologické tradice v Brazílii. První cást disertace se ...
  • Inkvizice a protestanti v Novém Španělsku (1536-1820) 

   Defence status: DEFENDED
   Krameš, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 2. 2014
   Anotation in English The theme of my master's thesis "Inquisition and Protestants in New Spain (1536 - 1820) is the inquisition in New Spain, its functioning as an institution, its development and procedures with the main ...
  • Jan Klecanda - Havlasa, jeho život a vztah k Brazílii 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvílová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Jan Havlasa was the first Ambassador of Czechoslovakia to Brazil, a distinguished writer and explorer. The purpose of this thesis is to present the explorer's life. Havlasa visited Slovakia after finishing secondary school, ...
  • Jezuitská architektura v Jižní Americe 

   Defence status: DEFENDED
   Vopálková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 9. 2014
   Tato diplomová práce s názvem Jezuitská architektura v Jižní Americe se zaměřením na andskou oblast se snaží o přiblížení této fascinující části koloniálních dějin umění Latinské Ameriky. Téma této práce je ještě blíže ...
  • Kulturní dědictví nehmotného charakteru na seznamu UNESCO - případová studie Mexika 

   Defence status: DEFENDED
   Zasadilová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 2. 2014
   Cílem práce je zhodnotit, nakolik mexická nehmotná památka UNESCO "Den mrtvých" (Día de Muertos) skutečně živým dědictvím. První kapitola se věnuje organizaci UNESCO, instituci nehmotné památky a přehledu mexických nehmotných ...
  • Kulturní vztahy mezi bývalým Československem a vybranými státy andského regionu v letech 1945-1989 

   Defence status: DEFENDED
   Deylová, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 6. 2018
   Z dochovaných historických dokumentů je patrné, že kontakty mezi střední Evropou a Latinskou Amerikou byly navázány velmi brzy po objevení Nového světa. Postupně se rozvíjely a prohlubovaly až konečně ve 20. století dostaly ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV