• Akademická krize 1969 v Coimbře 

   Vondrašová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 1. 2008
   V diplomové práci Akademická krize 1969 v Coimbře (Academical Crise 1969 in Coimbra) jsem se zabývala Coimberskou Akademickou krizí v portugalském a mezinárodním kontextu. Posouzení pravdivosti teze, že portugalské studentské ...
  • António de Andrade a jeho činnost v Tibetu 

   Černohorská, Soňa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Résumé v češtině Pokud je mi známo, tématem cesty Antónia de Andradeho se zatím v českém jazyce nikdo, kromě několika zmínek v historiografických publikacích a časopisových článcích, nezabýval. Hlavním cílem této práce je ...
  • Arcivévodkyně Leopoldina Habsburská, císařovna Brazílie 

   Jilemnická, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 2. 2014
   This thesis focuses on the historical figure of Leopoldina of Austria, daughter of the Austrian Emperor Francis I. Married in 1817 with the Portuguese Prince Pedro, the future emperor of Brazil. Chapter one. Introduces the ...
  • Azulejos v Portugalsku s historizující tématikou, tzv. painéis historiados v 18.století 

   Cihlářová, Kiki (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   Tato bakalářská práce se zabývá portugalskými historizujícími panely azulejos v 18. století. Nejprve představuje náhled do výtvarného období Ciclo dos Mestres a díla malíře azulejos Manuela dos Santose. Analyzuje především ...
  • Brazilská zahraniční politika 2. pol. 20. století 

   Pelant, Matyáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Disertační práce se věnuje analýze brazilské zahraniční politiky ve druhé polovině dvacátého století. Jádro práce tvoří případová studie ke vztahům Československa a Brazílie v období studené války. Ta vychází z dosud ...
  • Brazílie očima cestovatele Františka Čecha-Vyšaty 

   Tkadlečková, Věra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 9. 2014
   František Čech-Vyšata (1881-1942) byl český cestovatel a publicista. Během svých cest po zemích Jižní Ameriky, uskutečnil mezi lety 1914-1917 a 1927-1937 dva dlouhodobé pobyty v Brazílii. Zkušenosti z prvního pobytu shrnul ...
  • Československo-portugalské vztahy ve 20. a 30. letech 20. století 

   Pumprlová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 2. 2011
   Výtah Diplomová práce "Československo-portugalské vztahy ve 20. a 30. letech 20. století" si zvolila za cíl zmapovat vývoj vzájemných diplomatických, kulturních i hospodářských vztahů obou zemí ve zmíněném období. Portugalsko ...
  • A emigração açoriana para o Brasil meridional 

   Coneva, Ada (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Od doby, kdy byla Brazílie objevena, je otázka imigrace a emigrace přítomná a velmi živá v dějinách tohoto latinoamerického státu. Některé emigrace do této bývalé portugalské kolonie byly dobrovolné, jiné naopak nechtěné. ...
  • František Pelíšek (1896-1937). Český malíř v Brazílii: analýza jeho zápisků 

   Keilová, Sylvie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   František Pelíšek byl český malíř, který svůj talent plně rozvinul až po emigraci do Brazílie. Do jihoamerické země odešel v roce 1920 a o dva roky později se stal řádným profesorem malby na Institutu Belas Artes v Portu ...
  • Granadské kráľovstvo a jeho kultúrne aspekty 

   Töžérová, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Počátkem 8. století se Pyrenejský poloostrov ocitnul pod muslimskou nadvládou. Jeho dobyvatelé si postupně podmanili téměř celé jeho území a později vytvořili vlastní nezávislý kalifát Al-Andalus. Vnitřní spory a ekonomické ...
  • A Historia da Ciência no Século XVII: q Ciência, a Religião e o Padre Valentim Estancel S.J. 

   Rego Monturil, Frederico Guilherme (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 10. 1. 2017
   Tato teze si klade za cíl pojednat o dějinách vědy v novověku. Zabývá se historicko-filozofickými úvahami o vztahu mezi vědou a náboženstvím v sedmnáctém století na pozadí cest, díla a života českého matematika, astronoma ...
  • Ideové základy hispanoamerické cesty k nezávislosti: problém církve a náboženství 

   Eichlová Ördöghová, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 1. 2008
   Cílem diplomové práce bylo pohlédnout na problematiku ideových základů politické emancipace pozdějších hispanoamerických států (probíhající přibližně v letech 1810 až 1825), která je v českém kontextu doposud poměrně málo ...
  • Indické kroniky Fernãa Lopese de Castanheda a Gaspara Correii 

   Znamenáček, Richard (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 11. 2008
   Tato rigorózní práce je komparativní dějepisnou prací, která srovnává dvě z pěti nejvýznamnějších kronik Portugalské Indie 16. století, Dějiny objevování a dobývání Indie Portugalci od Ferna Lopese de Castanheda a Záznamy ...
  • Influências ideologicas conservadoras europeias no Brasil (1920-1940) 

   Vrbata, Aleš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   Disertacní práce Influéncias Ideologicas conservadoras europeias no Brasil (1920-1940) see venuje asimilaci ci akulturaci francouzské/evropské pravicové politicko-ideologické tradice v Brazílii. První cást disertace se ...
  • Inkvizice a protestanti v Novém Španělsku (1536-1820) 

   Krameš, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 2. 2014
   Anotation in English The theme of my master's thesis "Inquisition and Protestants in New Spain (1536 - 1820) is the inquisition in New Spain, its functioning as an institution, its development and procedures with the main ...
  • Jan Klecanda - Havlasa, jeho život a vztah k Brazílii 

   Kratochvílová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Jan Havlasa was the first Ambassador of Czechoslovakia to Brazil, a distinguished writer and explorer. The purpose of this thesis is to present the explorer's life. Havlasa visited Slovakia after finishing secondary school, ...
  • Jezuitská architektura v Jižní Americe 

   Vopálková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 9. 2014
   Tato diplomová práce s názvem Jezuitská architektura v Jižní Americe se zaměřením na andskou oblast se snaží o přiblížení této fascinující části koloniálních dějin umění Latinské Ameriky. Téma této práce je ještě blíže ...
  • Kulturní dědictví nehmotného charakteru na seznamu UNESCO - případová studie Mexika 

   Zasadilová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 2. 2014
   Cílem práce je zhodnotit, nakolik mexická nehmotná památka UNESCO "Den mrtvých" (Día de Muertos) skutečně živým dědictvím. První kapitola se věnuje organizaci UNESCO, instituci nehmotné památky a přehledu mexických nehmotných ...
  • Kulturní vztahy mezi bývalým Československem a vybranými státy andského regionu v letech 1945-1989 

   Deylová, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 6. 2018
   Z dochovaných historických dokumentů je patrné, že kontakty mezi střední Evropou a Latinskou Amerikou byly navázány velmi brzy po objevení Nového světa. Postupně se rozvíjely a prohlubovaly až konečně ve 20. století dostaly ...
  • Lula - muž ze sertaa, který dosáhl Brasílie 

   Veselá, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 2. 2014
   This bachelor thesis portrays Luiz Inácio Lula da Silva, a Brazilian ex-president and tries to find answers to two suppositions stating that "Bolsa Família led to Lula's popularity and his reelection in 2006" and "Mensalão ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV