• Antonio Ehorto Martinelli jako schwarzenberský knížecí architekt a stavitel 

   Defence status: DEFENDED
   Šanda, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Diplomová práce zpracovává působení vídeňského architekta a stavitele první poloviny 18. století Antonia Ehorta Martinelliho ve Schwarzenberských službách v letech 1722­1732. Práce obsahuje katalog ...
  • Architekt Karel Prager a pražská architektura šedesátých let 

   Defence status: DEFENDED
   Mléčková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Práce se zabývá českým architektem Karlem Pragerem a jeho pražskými realizacemi šedesátých let. Jedná se o Ústav makromolekulární chemie, Sdružení projektových ateliérů a budovu Federálního shromáždění. Tato díla jsou ...
  • Architektonická účast českých umělců na světových výstavách v letech 1900 - 1940. 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá architekturou československých pavilonů na světových výstavách v první polovině 20. století. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola je věnována účasti českých umělců na světových ...
  • Architektonické návrhy Státní galerie vypracované Josefem Gočárem. 

   Defence status: DEFENDED
   Tvrdá, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Záměrem této práce je zmapování událostí, které následovaly po svolení se stavbou galerie, jež měla poskytovat adekvátní výstavní prostor pro expozici státních sbírek vzniklých sloučením uměleckého fondu obrazárny Společnosti ...
  • Architektonické proměny budovy gymnázia Jana Keplera 

   Defence status: DEFENDED
   Malá, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Bakalářská práce "Architektonické proměny budovy Gymnázia Jana Keplera" se věnuje tématu školní architektury. Práce je rozdělena do čtyř částí. První kapitola zahrnuje podrobný popis urbanistické situace místa, kde stojí ...
  • Architektonický vývoj zámku ve Světlé nad Sázavou 

   Defence status: DEFENDED
   Janů, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Práce popisuje formou stavebně-historického průzkumu zámek ve Světlé nad Sázavou. Podrobně líčí bohatou historii dochované stavby, charakterizuje exteriér po vnějších i dvorních průčelích včetně zámeckého parku, interiér ...
  • Architektura Československých pavilonů na výstavách EXPO 1958-70 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
  • Architektura Josefa Pleskota a problematika novostavby v historickém prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Koryntová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Tato práce se zabývá architekturou Josefa Pleskota z hlediska problematiky novostavby v historickém prostředí. K prezentaci přístupu Josefa Pleskota k historické architektuře bylo vybráno pět příkladů: nerealizovaný projekt ...
  • Architektura ve službách Československých aerolinií. Interiéry reprezentačních cestovních kanceláří ČSA a letiště Praha-Ruzyně v 60. letech 

   Defence status: DEFENDED
   Papežová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   In the 1960s Czechoslovak Airlines (ČSA) set up offices in the countries to which they operated regular flights. ČSA branches abroad were to match high standards of other airlines premises. In those years travelling by air ...
  • Bohumil Hypšman - moderní architekt v historickém městě 

   Defence status: DEFENDED
   Kusáková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   (česky) Předkládaná bakalářská práce se zabývá pěti vybranými projekty architekta Bohumila Hypšmana. Hlavním cílem je vysledovat přístup tohoto architekta při projektování staveb do historického centra Prahy. Po počáteční ...
  • Brněnská architektura po roce 1990 ve vztahu k architektuře meziválečného období 

   Defence status: DEFENDED
   Ševčíková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Hlavním tématem práce je hledání vztahu mezi brněnskou architektonickou scénou po roce 1990 a meziválečnou architekturou. Cílem je zjistit, zda dvacátá a třicátá léta vybudovala pro Brno architektonickou tradici, na kterou ...
  • Čtvrť Borovina v Třebíči. Urbanismus a Architektura 

   Defence status: DEFENDED
   Soukupová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   Čtvrť Borovina v Třebíči je jednou z mnoha městských částí, jejíž rozvoj je spjat s firmou Baťa. Svými stavbami pocházejícími z 30. a počátku 40. let 20. století se řadí k početné skupině staveb baťovské architektury. Tato ...
  • Domy s malými byty Ústřední sociální pojišťovny a obce pražské, realizované menzi lety 1932 a 1939, na "Zelené lišce" v Praze, na Pankráci 

   Defence status: DEFENDED
   Helikarová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Tato diplomová práce je věnována části Pankrácké pláně, která vstoupila do obecného povědomí jako sídliště na Zelené lišce. Jejím cílem je zmapovat výstavbu malobytových domů, která zde probíhala mezi lety 1932 až 1939. ...
  • "Elektrické domy" - architektura a vybavení progresivních činžovních domů v Praze druhé poloviny 30. let 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Nikola Tora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Bakalářská práce se zabývá fenoménem "elektrických domů" v Praze, tedy činžovní zástavbou z druhé poloviny třicátých let 20. století. Základním prvkem je ona všudypřítomná elektrická energie, která od základu mění životní ...
  • Farní sbor v Praze-Kobylisích a kostel sv. Josefa v Senetářově jako paralelní příběhy a současný pohled na tyto stavby 

   Defence status: DEFENDED
   Boučková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Bakalářská práce se zaměřuje na dvě významné sakrální stavby postavené na našem území mezi lety 1969-1971 - kostel farního sboru v Praze-Kobylisích a kostel sv. Josefa v Senetářově. Přestože jde o kostely náležící k rozdílným ...
  • František Čermák - Gustav Paul. Zdravotnické stavby 30. - 60. let 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecká, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Předmětem této práce jsou zdravotnická zařízení se zaměřením na ty, na kterých spolupracovala dvojice architektů František Čermák a Gustav Paul. První část je věnována obecnému dělení a vývoji systému výstavby těchto ...
  • Haštalská čtvrť - urbanistické a architektonické proměny ve 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Machková, Nina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Práce se zabývá vývojem a historií Haštalské čtvrti Starého Města pražského. Časové mapování zejména dvacátého století odpovídá nejzásadnějšímu období proměn tohoto místa, přesto se však v jeho posuzování opírá i o období ...
  • Hotel Praha 

   Defence status: DEFENDED
   Hádková, Matylda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Bakalářská práce představuje rozporuplnou a mnoha mýty zastřenou, zároveň také unikátní a pozoruhodnou stavbu ze 70. let 20. století - hotel Praha. Soustředí se na jeho architekturu a snaží se přiblížit vyjednávání za ...
  • Hotel Thermal v Karlových Varech 

   Defence status: DEFENDED
   Donátová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Práce se zabývá budovou hotelu a festivalového kina Thermal v Karlových Varech. Cílem textu je pojmout budovu i s jejím okolím a historií jako neoddělitelný celek a v těchto intencích zdůraznit všechny důležité historické ...
  • Jindřich Freiwald a česká meziválečná divadelní architektura 

   Defence status: DEFENDED
   Jankulíková, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   (česky) Předmětem této práce jsou realizace a projekty českého architekta Jindřicha Freiwalda (1890-1945) na poli divadelní architektury a jejich zasazení do kontextu české meziválečné divadelní architektury. Úvod práce ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV