• Analýza a srovnání organizačních struktur vybraných volejbalových klubů 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 21. 9. 2006
   Jméno: Studijní obor: Název práce: Anglický název: Petra Novotná Management tělesné výchovy a sportu Analýza a srovnání organizačních struktur vybraných volejbalových klubů. The analysis and compans10n of the organization ...
  • Analýza vývoje a struktury zaměstnanosti v městě Nový Jičín a okolí 

   Defence status: DEFENDED
   Kiralová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   Analýza vývoje a struktury zaměstnanosti ve městě Nový Jičín a okolí Analysis of development and structure of employment in the city of Nový Jičín and its environs Cíl práce: Cílem práce je postihnout problematiku zaměstnanosti ...
  • Hodnocení transdermální propustnosti pro kofein pomocí methylparabenu jako markeru 

   Defence status: DEFENDED
   Chromá, Kateřina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   V teoretické části byla zpracována problematika kůže jako bariéry, vlastnosti methylparabenu a kofeinu, stručný úvod do problematiky transdermální absorpce, popis použitých difúzních komůrek a způsob zpracování výsledků. ...
  • Hodnocení transdermální propustnosti pro kyselinu listovou pomocí methylparabenu jako markeru 

   Defence status: DEFENDED
   Kubíková, Kateřina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 3. 6. 2010
   V teoretické části je stručně nastíněna problematika kůže ve vztahu k transdermální prostupnosti látek. Na tuto část navazuje obecně shrnuta problematika možnosti provádění samotného testování transdermálního průchodu. ...
  • Měření nanoviskozity polymerních roztoků pomocí nanosond metodou DLS. 

   Defence status: DEFENDED
   Melezínková, Pavla (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 1. 6. 2011
   Teoretická část této práce podává stručný přehled nanomateriálů, vzniku nanočástic a jejich využití ve farmacii. Dále pojednává o viskozitě a možnostech jejího měření v makro- i nanoměřítku a stručně popisuje vlastnosti a ...
  • Nanočástice a jejich využití pro měření nanoviskozity v koloidních disperzích HPMC. 

   Defence status: DEFENDED
   Wanková, Olga (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 1. 6. 2011
   Teoretická část této práce pojednává o nanočásticích, jejich přípravě i využití. Podává stručný přehled o mikroreologických metodách, především DLS. Charakterizuje hypromelosu (HPMC), její vlastnosti a využití ve farmacii. ...
  • Organizace a financování tělovýchovné jednoty se zaměřením na házenou 

   Defence status: DEFENDED
   Pořízová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 2. 5. 2006
   Jméno: Studijní obor: Název práce: Anglický název: Lucie Pořízová Management tělesné výchovy a sportu Organizace a financování tělovýchovné jednoty se zaměřením na házenou Organizing and financing ofPE association aimed ...
  • Organizování a financování sportu v Uherském Hradišti 

   Defence status: DEFENDED
   Mazurová, Renáta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 24. 4. 2006
   Název práce: Organizování a financování sportu v Uherském Hradišti Název v angličtině: Organization and financing of sport in Uherské Hradiště Cíl práce: Metody: Výsledky: Klíčová slova: Přinést ucelené informace a pohled ...
  • Podniková image a identita basketbalových klubů a jejich využití v obchodní činnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Pillár, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 20. 5. 2006
   Název práce: Podniková identita a image basketbalových klubů a jejich využití v obchodní činnosti. Title of work: Corporate image and identity of basketbal! clubs and their usage for business acitivity. Cíl práce: Seznárrůt ...
  • Průnik nanočástic sublingvální membránou 1 

   Defence status: DEFENDED
   Spurná, Martina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Autor: Spurná Martina Školitel: Mgr. Pavel Berka Název diplomové práce: Průnik nanočástic sublingvální membránou 1 ...
  • Průnik nanočástic sublingvální membránou 2 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Pavlína (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Autor: Dvořáková Pavlína Školitel: Mgr. Pavel Berka Název diplomové práce: Průnik nanočástic sublingvální membránou 2 V ...
  • Sportovní aktivity žáků ZŠ ve městě Příbrami 

   Defence status: DEFENDED
   Umlaufová, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 2. 5. 2007
   Jméno: Marie Umlaufová Studijní obor: Management tělesné výchovy a sportu Název práce: Sportovní aktivity žáků základních škol ve městě Příbrami Anglický název: Sports activites ofpupils of basic schools in Příbram Vedoucí ...
  • Srovnání organizačních struktur vybraných mládežnických klubů 

   Defence status: DEFENDED
   Vavříček, Jaroslav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 11. 5. 2006
   and keywords Title: Comparison of organizational structures of selected youth clubs The Goals: Specify the terms connected with the thesis, work out the methodology part, introduce selected clubs and their organizational ...
  • Srovnání produkčních aspektů při výrobě audiovizuálního díla 

   Defence status: DEFENDED
   Jáklová, Alena (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   Název práce: Srovnání produkčních aspektů při yýrobě audiovizuálního díla Juxtaposition produce aspects at production audiovisual works Cíle práce: Vytvořit stabilní, průhlednou a na trhu dobře etablovanou společnost ...
  • Transkarbam 12 a transdermální průnik kofeinu z oleokrémů. 1. 

   Defence status: DEFENDED
   Štiková, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 3. 6. 2009
   V teoretické časti práce byl zpracován přehled problematiky transdermální aplikace léčiv a s ní související problematiky propustnosti kožní bariery. Následně byly stručně shrnuty dosavadní poznatky o akcelerantech transdermální ...
  • Transkarbam 12 a transdermální průnik kofeinu z oleokrémů. 2. 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Pavla (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 3. 6. 2009
   V teoretické cásti byla prehledne zpracována problematika kuže jako bariéry a problematika akcelerantu transdermální permeace, zejména Transkarbamu 12 (T12). V další cásti diplomové práce byl hodnocen akceleracní úcinek ...
  • Validace čisticích procesů 1. 

   Defence status: DEFENDED
   Hynková, Aneta (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 26. 9. 2013
   Teoretická část pojednává o problematice validace čištění jako jednoho ze základních principů jištění jakosti, který má zajistit produkci bezpečných, účinných a kvalitních léčiv. Validace čistících procesů jsou vyžadovány ...
  • Vliv přídavku viskozifiantů na vlastnosti nanoemulzí 

   Defence status: DEFENDED
   Kovaříková, Alžběta Dorota (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 3. 6. 2010
   Nanoemulze jsou emulze typu olej ve vodě s rozměry vnitřní diskontinuální fáze v hodnotách 1 - 500 nm. Nejedná se o mikroemulze, které jsou transparentní a termodynamicky stabilní. U nanoemulzí, ačkoliv jsou obvykle ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV