Now showing items 1-20 of 30

  • Antropologie Synesiova spisu O snech 

   Defence status: DEFENDED
   Horáček, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 5. 12. 2018
   (F. Horáček: Antropologie Synesiova spisu O snech) 30. 8. 2017 Synesiusʼ treatise On Dreams (early 5th cent. AD) contains a Neoplatonic conception of the so-called pneuma (called also ʻvehicleʼ, ʻluminous bodyʼ etc.) that, ...
  • Člověk, zvíře, řeč. Herderovo pojetí řeči 

   Defence status: DEFENDED
   Lyritsi, Alexandra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2022)
   Date of defense: 9. 2. 2022
  • Dělník, nadčlověk, smrtelník. Tři podoby lidství člověka ve filosofické antropologii 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Aleš (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 24. 1. 2007
   The concept of humanity in the first half of the 20th century was by far detemined by labour, power, and war. Ernst Jünger focuses on the significance of labour for the brand new understanding of anthropology as the pattern ...
  • Fenomén hudby. Hudba v kontextu základních motivů Heideggerova raného myšlení 

   Defence status: DEFENDED
   Výravský, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   The thesis is an attempt to put the topic of music into context of Martin Heidegger's early and partially middle thinking. It proceeds mainly from two impulses: firstly from Heidegger's claim of overcoming the aesthetical, ...
  • Goethova fenomenologie 

   Defence status: DEFENDED
   Bojda, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 27. 6. 2018
   Goethe' s Phenomenology - Abstract The aim of this thesis was to explain the philosophical foundations and horizons of the work of Johann Wolfgang Goethe, with an emphasis on his concept of phenomenon and appearing, in ...
  • Hamletova dialektika aneb Dánská filosofie existence 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 20. 9. 2006
   The thesis aims at reconstructing the basic structure of the existence complexus in the works of S. Kierkegaard. The interpretative perspective is a phenomenological one, the main focus being the elementary experience of ...
  • Hegelovský proud v československé filosofii 60. let aneb sonda do československé marxistické filosofie na motivu práce 

   Defence status: DEFENDED
   Hanovská, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 22. 6. 2017
   The thesis deals with the Czechoslovakian philosophy in the nineteen-sixties. It focuses not only to its historical description but intends to enter its philosophical thinking from inside and analyse its principal categories. ...
  • Heideggerovo pojetí zkušenosti 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Ševčík, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   Heidegger's Concept of Experience Abstract The paper aims to explore one of the central concepts of Heidegger's late philosophy. The experience here, compared to the concept in the early period of his thinking, takes on ...
  • Heideggerovo zpracování motivů naladění, nálad a afektů. Nuda jako specifická naladěnost pobytu 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Čermák, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
   Tato diplomová práce tematizuje problematiku nálad a naladěnosti, jak ji v první polovině 20. století slavně vypracoval M. Heidegger ve své fenomenologii chápané jako fundamentální ontologii. Práce sleduje naladěnost, co ...
  • K fenomenologii lásky. Filosofická interpretace Nietzschovy myšlenky věčného návratu téhož 

   Defence status: DEFENDED
   Zajíc, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 13. 6. 2007
  • Krajina, řeč a otevřenost bytí. Studie k Heideggerovu existenciálnímu pojetí prostorovosti 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 6. 2007
   Záměrem předložené studie je rozpracování a výklad Heideggerova pojetí existenciální prostorovosti. Součástí tohoto záměru je pokus o samostatnou interpretaci získaných existenciálních určení a konstitutivních struktur ...
  • Lidskost člověka. Téma lidství ve vybraných textech Martina Heideggera z 50. let 

   Defence status: DEFENDED
   Vávrová, Věra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
  • Moci se rozhodnout. Motiv volby ve filosofii J. P. Sartra 

   Defence status: DEFENDED
   Hanovská, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 11. 6. 2008
  • Motiv individuality ve Fenomenologii ducha G.W.F. Hegela 

   Defence status: DEFENDED
   Hanovská, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Lenka Hanovská, Motiv individuality ve Fenomenologii ducha G. W. F. Hegela. Praha 2010. Abstrakt Práce tematizuje motiv individuality ve Fenomenologii ducha G. W. F. Hegela. Je vedena otázkou, co znamená individuální bytost ...
  • Myšlení a básnění u Martina Heideggera 

   Defence status: DEFENDED
   Krejča, Kryštof (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   The main thema of this essay is something as dark as a solidarity (?) inbetween thinking and poetry presented on the base of thoughts of german philosopher Martin Heidegger and his interpretations of poet Friedrich Hölderlin. ...
  • Myšlení počátku a konce metafysiky. K Heideggerovu titulu počátek (der Anfang) 

   Defence status: DEFENDED
   Pětová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 20. 6. 2008
   Studie je příspěvkem k vyjasnění Heideggerova pojetí metafysiky jako "dějin bytí" (Geschichte des Seins), a to na základě jednoho z jeho "vůdčích" slov (Leitworte), totiž prostřednictvím titulu "der ...
  • Nauka o významu, biosémiotika a jejich význam pro současnou kulturu 

   Defence status: DEFENDED
   Adamec, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
  • Nepřímý prorok existence. Kierkegaard 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 9. 6. 2010
   This doctoral thesis aims at analyzing the decisive stage of Kierkegaard's authorship (between the years 1841 and 1846). The intention was to deliver a coherent interpretation of his "prophetical demand" of "becoming a ...
  • Otázka nebezpečí a možnosti proměny vztahu k řeči: K Heideggerovu titulu "nebezpečí" (die Gefahr) 

   Defence status: DEFENDED
   Jílek, Vlastimil (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 3. 5. 2019
   Předkládaná studie je pokusem o uvedení Heideggerova pojetí pravdy myšlené jako neskrytost bytí do souvislostí s problematikou bytnosti techniky [Ge-stell], a to s ohledem k nebezpečí [Gefahr], které se skrývá v tomto ...
  • Podoba práce a její pozice a role v konstituci vědomí u F.Nietzscheho a G.W.F. Hegela a rozdíl mezi nimi 

   Defence status: DEFENDED
   Kocourek, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 23. 3. 2011

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV