• Beatifikační proces císaře Karla I. 

   Bábíčková, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   Tato bakalářská práce pojednává o osobě císaře Karla I. Rakouského se zaměřením na jeho beatifikační proces a místa spojená s jeho úctou. První část je zaměřena na císařův životopis. Stručně je zmíněna doba Karlova dospívání, ...
  • Český hraný film hororového žánru v rokoch 1968-1989 

   Královičová, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Táto bakalárska práca sa zaoberá otázkou českého hororového filmu v období normalizácie, kedy bola kinematografia výrazne poznačená cenzúrou ako mocenským nástrojom komunistického zriadenia štátu. V prvej kapitole je skúmaný ...
  • Český umělec v letech 1968 - 1989: Sluha, nebo hrdina? Stanislav Kolíbal a Josef Malejovský 

   Manová, Markéta (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Úvod bakalářské práce nastíní politický vývoj v Československé republice v letech 1948-1989. Hlavním tématem bude zachytit rozdíl mezi oficiální a neoficiální scénou českého uměleckého života v letech 1968-1989, zastoupenou ...
  • Dějiny středověkého osídlení v kontextu české historiografie. Minulost a perspektiva 

   Konůpek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   DĚJINY STŘEDOVĚKÉHO OSÍDLENÍ V KONTEXTU ČESKÉ HISTORIOGRAFIE. MINULOST A PERSPEKTIVA ABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE JMÉNO ŘEŠITELE (PISATEL PRÁCE): JAN KONŮPEK NÁVEZ PRÁCE: DĚJINY STŘEDOVĚKÉHO OSÍDLENÍ V KONTEXTU ČESKÉ ...
  • Děti v Protektorátu Čechy a Morava 

   Fišerová, Andrea (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   In this diploma thesis with the title Children in the Protectorate of Bohemia and Moravia I try to look at war period through children's eyes. At first I focus on children of Czech then German, Jewis and finaly Roma origin. ...
  • Didaktické aspekty historické paměti holocaustu 

   Hes, Milan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 6. 2012
   Disertace přináší představení vzájemného vztahu dějin a paměti. Klade si otázky po narůstajícím zájmu o paměť. V této souvislosti se rovněž snaží ukázat, že paměť vztah k minulému demokratizuje a významným způsobem tak ...
  • Duchové dějiny v kontextu české a evropské historiografie 19. a 20. století 

   Čtvrtník, Mikuláš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 12. 2015
   Základní tematický rámec a východisko dizertační práce představuje historiografický směr duchových dějin, jak se rozvíjel zejména v německém prostředí pod pojmem Geistesgeschichte, v české historiografii pak jako duchové ...
  • Fotografický obraz a jeho význam pro historické poznání 

   Wittlich, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
  • Fotografický obraz a jeho význam pro historické poznání 

   Wittlich, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 3. 2013
   Fotografický obraz a jeho význam pro historické poznání. Tématem práce je zatím poměrně málo sledovaná oblast nepsaných vizuálních historických pramenů, tvořená fotografickými obrazy. Vlastní práce je rozdělena na pět ...
  • Gollův styl. Studie k historickému myšlení Jaroslava Golla 

   Pazderský, Roman (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   Roman PAZDERSKÝ, Gollův styl. Studie k historickému myšlení Jaroslava Golla, rigorózní práce, FF UK, Praha 2013 Předkládaná rigorózní práce je pokusem exponovat téma stylu významného českého historika Jaroslava Golla ...
  • Historické myšlení Jaroslava Golla 

   Pazderský, Roman (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Předkládaná bakalářská práce se soustředí na výzkum vybraných složek historického myšlení významného českého historika Jaroslava Golla (1846-1929). Nabízí detailní analýzu jeho metodologických stanovisek a reprezentativních ...
  • Historické reflexe v současných evropských písňových textech (od r. 1980) ve vybraných tematických okruzích a jejich vliv na historické vědomí 

   Haken, Jiří (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   This thesis will be examining current song lyrics in popular and scholarly way to professionally judge possibilities of real impact of this lyrics to a historical consciousness of the listener. Then it will be following ...
  • Historie textilní továrny "Bedřich Reich" v České Skalici 

   Kušiaková, Kateřina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   This thesis describes a history of Bedřich Reich's mechanical weaving - which was established on the turn of 19th and 20th century in Česká Skalice, a textile region in East Bohemia, by his father Karel Reich. From the ...
  • Historik W. W. Tomek a jeho význam v českém dějepisectví. 

   Pazderský, Roman (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 4. 2019
   Roman PAZDERSKÝ, The Historian W. W. Tomek and His Importance in the Czech Historiography, dissertation thesis, FF UK, Prague 2019 This dissertation thesis is an attempt to thoroughly evaluate the significance of the Czech ...
  • Holocaust v české kultuře vzpomínání (stálá expozice Oskar Schindler v Městském muzeu ve Svitavách, Židovský památník v Černovicích a Památník obětem nacismu v Benešově) 

   Sedláčková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 29. 1. 2010
   V této diplomové práci jsem analyzovala tri expozice prezentující tematiku holocaustu. Metodologickým rámcem byla nová muzeologie a nejnovejší bádání o holocaustu a jeho reprezentaci. Pokusila jsem se charakterizovat hlavní ...
  • Hra v roli ve vyučování dějepisu. Empirická analýza vybraných aspektů 

   Vachková, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 1. 2016
   1 Abstract Tato disertační práce završuje několikaleté období učitelské praxe, které bylo věnováno ověřování možností hraní rolí v dějepisném vyučování. Jen pomalu získával celek práce jasnější kontury. Teoretická část ...
  • Jaroslav Werstadt a jeho místo v české historiografii 

   Baran, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   7 Abstrakt Jaroslav Werstadt se narodil 21.3.1888 v Plzni a zemřel 8.1.1970 v Praze. Byl to významný český historik a publicista. Od studentských let se zúčastňoval politického boje proti Rakousku-Uhersku. Byl vězněm ...
  • Jiřina Popelová a moderní česká komeniologie 

   Hajíček, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 12. 2015
   Jakub Hajíček Abstrakt disertační práce Jiřina Popelová a moderní česká komeniologie Disertační práce popisuje dějiny české a slovenské komeniologie, tj. interdisciplinárního studia života, díla a odkazu Jana Amose Komenského. ...
  • Jiřinkové slavnosti v České Skalici. Kulturní a společenský život v 19.století 

   Kušiaková, Kateřina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   Kateřina Kušiaková BDE3 Název: Jiřinkové slavnosti v České Skalici Podtitul: Kulturní a společenský život v 19.století Kulturní a společenský život v 19. století Osobnosti kulturního, církevního a společenského života v ...
  • Josef Šusta - prezident České akademie věd a umění (1939 - 1945) 

   Formánek, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 12. 2013
   The objective of this dissertation thesis is the life of Czech historian Josef Susta in 1939-1945 . The thesis is concerned with the reasons for the election of the new president of the Czech Academy of Sciences and Arts ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV