Now showing items 1-20 of 37

  • Anthroposofie: cesta celostního rozvoje osobnosti 

   Navrátil, Adam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2002)
   Date of defense: . . 2002
   Proč vlastně antroposofie vznikla a na co se snaží odpovědět? Pro tyto, a mnohé jiné, odpovědi nechám své úvahy sklouznout k širším souvislostem. Uvažme, co všechno dnešnf svět tak zoufale potřebuje. Zemědělská půda je ...
  • Aspekty vzdělávání jedinců v období přechodu z produktivního do postproduktivního období života 

   Defence status: DEFENDED
   Melicharová, Romana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 9. 2008
   Práce obsahuje shrnutí základních vědeckých náhledů na vzdělávání osob starších 50 let, kteří jsou stále ještě zaměstnáni. Úvodní kapitola je věnována demografickému rozboru, kapitoly další pak obsahují charakteristiky ...
  • Co by měl každý znát. Základy pracovního práva 

   Defence status: DEFENDED
   Němcová, Ladislava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 9. 2006
   Ve své bakalářské práci jsem se snažila zpracovat otázky, které podle mne souvisejí s problematikou pracovněprávních vztahů, týkajících se převážně a hlavně občanů české republiky, ale i občanů jiných států, kteří působí ...
  • Diagnostika v dalším vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Míka, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 9. 2006
   Práce se snaží o nalezení obecného optimalizovaného modelu vzdělávání dospělých. Při přemýšlení vycházíme z definice příjemců na současném trhu se vzděláváním. Poté se na základě komplexního přehledu a následného kritického ...
  • Dialogické metody ve vzdělávání dospělých 

   Defence status: DEFENDED
   Pecháčková, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 9. 2008
   Bakalářská práce zachycuje možnosti a meze využití vybraných dialogických metod ve vzdělávání dospělých. První kapitola se zabývá obsahem a etymologií pojmů dialog, diskuse, debata a metoda. Druhá kapitola zařazuje dialogické ...
  • E-learning a jeho používání z pohledu výuky společenských věd. 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Růžanská, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 4. 2015
   Disertační práce přináší komplexní pojednání o současných moderních metodách výuky včetně e-learningu. V úvodu práce, který přibližuje její obsah, smysl, východiska a cíle, je za hlavní cíl práce stanoven záměr analyzovat ...
  • Edukce dospělých v pojetí polských andragogů 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlů, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 3. 2008
   Disertační práce pod názvem "Edukace dospělých v pojetí polských andragogů" (Education of Adults: Approach of Polish Andragogues) přibližuje problematiku vývoje edukace dospělých na příkladu jedné ze sousedících ...
  • Environmentální vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Veselý, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Tato diplomová práce se zabývá environmentální problematikou a environmentálním vzděláváním. V úvodní části představuji terminologii, která s danou problematikou souvisí. Poté následuje pohled na historii a současnost ...
  • Eurodelphi '95 po deseti letech: vzdělávání dospělých v názorech expertů 

   Defence status: DEFENDED
   Reichel, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 21. 6. 2006
   Záměrem naší práce bylo vrátit se k někdejšímu mezinárodnímu projektu Eurodelphi '95, kterého se tenkrát zúčastnila i Česká republika. Chtěli jsme tyto deset let staré údaje svým způsobem aktualizovat tak, že je budeme ...
  • Informační systémy v personálním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Žufan, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 12. 2007
   Cílem práce je návrh struktury a obsahu vzdělávání studentů oboru Personální řízení v problematice informačních systémů podporujících řízení lidských zdrojů. Je založena na prozkoumání aktuálního stavu informační podpory ...
  • Interkulturní vzdělávání a jeho role v globální společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Kubištová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 2. 2010
   Tato diplomová práce se zabývá interkulturním vzděláváním a realizací tohoto fenoménu v dnešní globální společnosti. Propojování dříve izolovaných zemí, pohyby zboží a kapitálu jdou ruku v ruce se stěhováním lidí za lepším ...
  • Koncepce učící se společnosti z pohledu andragogiky 

   Defence status: DEFENDED
   Kýhosová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008
   Vzdělání a učební proces jsou pro člověka tak důležité a mají tak velký vliv na jeho životní osud, že by bylo nedostatečné a nesprávné pokládat je pouze za záležitost vzdělávacích institucí, formálních systémů a procesů. ...
  • Koncept celoživotního vzdělávání a celoživotního učení v kontextu evropské integrace 

   Defence status: DEFENDED
   Havrilcová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 2. 2011
   Ve své bakalářské práci se zaměřuji na oblast celoživotního učení, v kontextu probíhající evropské integrace. Celoživotní učení je nejen přirozenou součástí života každého lidského jedince, ale stává se rovněž nutností pro ...
  • Motivace starších dospělých k účasti na celoživotním učení 

   Defence status: DEFENDED
   Melicharová, Romana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 5. 2010
   Práce je primárně zaměřená na zkoumání aspektů motivace starších dospělých k účasti na vzdělávání, přičemž staršími dospělými je míněna generace starší 50 let, která je stále ještě ekonomicky aktivní. První část práce ...
  • Organizační klima a pracovní spokojenost 

   Defence status: DEFENDED
   Kocianová, Renata (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 21. 6. 2006
   Organizační klima a zvláště klima v pracovní skupině je důležité pro pracovní život člověka, pro jeho pracovní motivaci, pro pracovní vztahy a spolupráci s druhými lidmi, pro jeho vztah k práci i k organizaci. Práce je ...
  • Outdoorové aktivity ve vzdělávání dospělých 

   Defence status: DEFENDED
   Vyvadilová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 12. 2009
   Dnešní doba klade na zam stnance stále vyšší nároky, proto se jejich nep etržitý rozvoj a vzd lávání stává nezbytností. Krom zvyšování odborných znalostí však také roste d ležitost zlepšování sociáln - psychologických ...
  • Poradenství a osvěta v rámci problematiky silničních dopravních nehod 

   Defence status: DEFENDED
   Neusarová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 12. 2009
   Předložená dizertační práce seznamuje s aktuální tematikou osvěty a poradenství v rámci problematiky silničních dopravních nehod. Hlavním cílem práce je informovat, rozšířit celospolečenské, občanské povědomí o této ...
  • Role vzdělavatele v pedagogice a andragogice 

   Defence status: DEFENDED
   Valentová, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Předmětem zájmu předkládané bakalářské práce je seznámit čtenáře podrobněji s osobností vzdělavatele a jeho profesními rolemi. První část pojednává o osobnostních kvalitách, rolích, ale také o požadavcích kladených na ...
  • Role vzdělávání v současné jemenské společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Policar, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 6. 2007
   V únoru roku 2006 jsem byl přijat na dobrovolnický projekt evropské sítě GLEN (Global Education Network of Young Europeans), sdružující dvanáct dobrovolnických organizací ze stejného počtu zemí Evropské unie. Cílem tohoto ...
  • Sociální politika organizace 

   Defence status: DEFENDED
   Fišerová, Kamila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 6. 2008
   Sociální politika organizace není jednoznačně vymezena a nejsou ani přesně vymezeny její součásti. Sociální politika představuje souhrn opatření v sociální oblasti organizace směřující k uspokojování potřeb pracovníků a k ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV