Now showing items 1-20 of 37

  • Analýza základních aspektů místa a úlohy duchovní péče ozbrojených sil České republiky a Spojených států amerických 

   Defence status: DEFENDED
   Kožušníková, Hana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2023)
   Date of defense: 30. 1. 2023
   Diplomová práce na téma Analýza základních aspektů místa a úlohy duchovní péče ozbrojených sil České republiky a Spojených států amerických se zaměřuje, jak i název vypovídá, na srovnání armádní duchovní péče dvou armád, ...
  • Bible a pastorační poradenství. Dva koncepty americké pastorační péče 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Halámková, Miriam (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 9. 2019
   This diploma thesis entitled: "Bible and Pastoral Counseling - Two Concepts of American Pastoral Care in the 20th Century" deals with two types of pastoral counseling (nouthetic counseling by Jay E. Adams and biblical ...
  • Blahoslav Pípal jako Verbi Divini Minister 

   Defence status: DEFENDED
   Hudcová, Debora (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   Diplomová práce je teologickým profilem kazatele. Práce se nazývá Blahoslav Pípal jako Verbi Divini Minister. Je rozčleněna do šesti kapitol. Úvod popisuje charakter práce. Druhá kapitola se zaměřuje na životní putování ...
  • Choirs in the Life of Church Community 

   Defence status: DEFENDED
   Veverková, Zuzana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Táto práca pojednáva o vývoji chorálnej hudby v kresťanských spoločenstvách. Čitateľovi poskytuje pohľad na jej vývoj v rôznych časových obdobiach, od čias Starej zmluvy cez intertestamentálne obdobie, Novú zmluvu, obdobie ...
  • Diakonická práce. Stručný nástin historie diakonie, České Diakonie a Diakonie Českobratrské církve evangelické. 

   Defence status: DEFENDED
   Dolanská, Jiřina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   Diakonie jako jedna z nejdůležitějších služeb v sobě nese pomoc potřebným a duchovní podporu. Tato služba již byla zřízena v rané církvi, zaměřovala se na oblast hmotnou i duchovní. Diplomová práce Diakonická práce s ...
  • Dosavadní duchovní služba Armády České Republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Náhlovská, Petra (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Thisworkisfocused on nowadayspastoral care in the Czech army. Allworkisdividedintotwoparts, theoretical and practical. Thetheoretical part isinterested in mission, meaningofpastoral care in the Czech army. There are ...
  • Dosavadní praxe duchovní služby ve vězení 

   Defence status: DEFENDED
   Šindlerová, Lucie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 2. 2014
   Diplomová práce Dosavadní praxe duchovní služby ve vězení se zabývá smyslem a cílem profesionální vězeňské duchovní služby z pohledu vězeňských kaplanů. Teoretická část představuje dobrovolnickou Vězeňskou duchovenskou ...
  • Duchovní péče v nemocnicích. Dosavadní praxe, zkušenosti a očekávání na příkladu vybraných pražských nemocnic 

   Defence status: DEFENDED
   Plačková, Marie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   The main goal of this diploma thesis is to reflect the hospital spiritual care in Czech Republic nowadays and to compare it with its beginnings. The theoretical part maintains holistic approach to human being and emphasizes ...
  • Duchovní služba jako součast armády České republiky. Poslání vojenských kaplanů na zahraničních misích. 

   Defence status: DEFENDED
   Fidlerová, Marie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 9. 2009
   Ve své bakalářské práci na téma Pastorační péče v Armádě České republiky se zaměřuji na poslání vojenských duchovních na zahraničních misích. Tato práce je rozdělena do dvou částí: část teoretická a část praktická. V ...
  • Katecheze jako uvedení do mše 

   Defence status: DEFENDED
   Živný, Tomáš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Katecheze jako uvedení do mše : Očima jednoho evangelíka Anotace Katecheze jako uvedení do mše : Očima jednoho evangelíka Ve své diplomové práci se zabývám vztahem mezi katechezí a mší, respektive tím, jak se v katolické ...
  • Kázání na den Mistra Jana Husa 

   Defence status: DEFENDED
   Zikmund, Ondřej (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Diplomová práce zkoumá kázání, která byla odkázána 6. července na den Jana Husa. Práce se jmenuje Kázání na den Jana Husa a je rozdělena do šesti kapitol. První je úvodní kapitola, která popisuje postup práce. Druhá kapitola ...
  • Kdo má oči k vidění, ať vidí: Možnosti pastorace neslyšících v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Müller, Karel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Ve své diplomové práci se zaobírám problematikou lidí se sluchovým postižením. Představuji české teologické reflexi kulturu Neslyšících a poté jednotlivá křesťanská společenství, kde se shromažďují neslyšící. Analyzuji ...
  • Konkrétní situace v kázání - na příkladu významných svátků či událostí: Druhý svátek vánoční (Památka mučedníka Štěpána) 

   Defence status: DEFENDED
   Sabo, Martin (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 2. 2014
   Anotácia Témou diplomovej práce, ktorú držíte v rukách je konkrétna situácia v kázni pri príležitosti Druhého sviatku vianočného so špecifickou témou prvého kresťanského mučeníka Štefana. Cieľom práce je v diskusii s ...
  • Lidé bez církevní příslušnosti jako pracovníci diakonických organizací - současná situace v katolické a protestantské tradici 

   Defence status: DEFENDED
   Hrdličková, Veronika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Diplomová práce s názvem "Lidé bez církevní příslušnosti jako pracovníci diakonie - současná situace v katolické a protestantské tradici" se zabývá postojem vybraných církví a jejich diakonických organizací k zaměstnávání ...
  • Lidová duchovní píseň 

   Defence status: DEFENDED
   Hanych, Pavel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Tato práce se zabývá tématem lidové duchovní písně v českém prostředí, a to především z teologického hlediska. Nejprve v úvodní kapitole zasazuje téma do souvislostí historických, geografických i spirituálních a pokouší ...
  • Menšinovost církve a její sebepojetí 

   Defence status: DEFENDED
   Pečeňa, Rastislav (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 2. 2016
   Tato práce je zaměřena na nynější situaci církevní příslušnosti v České republice. Nejdříve vymezuje pojem církve v biblickém kontextu, následněvede k sociologicko-historickému zkoumání českého církevního příslušnictví a ...
  • Mezi duchem a hmatatelností. Dynamika života církve v Novém zákoně a meze jejího uplatnění v historii 

   Defence status: DEFENDED
   Šály, Martin (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 5. 2016
   Předmětem práce je novozákonní církev. Autor nejprve upozorňuje na hermeneutické obtíže, které předmět studia přináší. Patří mezi ně rozlišení mezi (1) teologickou řečí o církvi, která se v NZ nachází ve formě mnoha různých ...
  • Mezinárodní evangelické sbory jako interkulturní prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Koumalová, Ivana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 2. 2022
   Diplomová práce s názvem Mezinárodní evangelické sbory jako interkulturní prostředí se věnuje mezinárodním evangelickým sborům, které se v dnešní době nachází v mnoha zemích na světě. Představuje jejich existenci, ...
  • Místo bible v katechezi dětí školního věku (Perspektiva Slezské církve evangelické a.v.) 

   Defence status: DEFENDED
   Pietak, Martin (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 3. 2007
   Předložená práce si klade za cíl prozkoumat otázky související s používáním Bible v katechezi dětí, a to v kontextu současných změn teologických, sociologických i nábožensko-pedagogických paradigmat. K řešení těchto otázek ...
  • Modlitba. Role, místo a význam modlitby v životě členů křesťanské komunity 

   Defence status: DEFENDED
   Žilková, Miriam (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   The thesis, "Prayer: The Role, Place and Significance of Prayer in the Lives of Members of the Christian Community" deals with the topics outlined in its title. It is examined from the standpoint which understands ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV