Now showing items 1-20 of 68

  • Achnatonova náboženská reforma jako pozadí mojžíšovských protináboženských důrazů v Tóře 

   Defence status: DEFENDED
   Bureš, Jiří (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   Cílem této práce je pátrání po možných vlivech Achnatonovy náboženské reformy na osobu raného Mojžíše. První část je věnována analýze Achnatovy reformy a událostem a náboženským proudům, které mohly zanechat stopy na jejím ...
  • Áronovské požehnanie 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Boris (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   SVOBODA, Boris: Áronovské požehnanie. [Záverečná práca] / Boris Svoboda. - Univerzita Karlova v Praze. Husitská teologická fakulta; - Vedúci práce: Doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D. - Stupeň odbornej kvalifikácie: Magister. - ...
  • Áronovské požehnání 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Svoboda, Boris (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   SVOBODA, Boris: Áronovské požehnání. [Závěrečná práce] / Boris Svoboda. - Univerzita Karlova v Praze. Husitská teologická fakulta; - Vedoucí práce: Doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D. - Stupeň odborné kvalifikace: Magistr. - Praha: ...
  • Biologické účinky rázových vln generovaných mnohokanálovým výbojem 

   Defence status: DEFENDED
   Zeman, Jan (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 29. 6. 2011
   Rázové vlny se obecně vyznačují prudkou změnou tlaku, která způsobí následné změny vlastností prostředí, ve kterém se šíří. V lékařských aplikacích se jedná o akustickou rázovou vlnu, která se již více jak 25 let využívá ...
  • Cesta k porozumění Starému zákonu. Hermeneutika Starého zákona - teorie a praxe 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecká, Martina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
  • Cone Beam CT ve stomatologii: Pohybové artefakty a jejich redukce 

   Defence status: DEFENDED
   Hanzelka, Tomáš (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Cone Beam Computed Tomography (CBCT) umožňuje prostorové zobrazení ve stomatologii. Plochý detektor na jedné straně a zdroj rentgenového záření na straně druhé se během snímání jednou otočí kolem hlavy pacienta. Paprsek ...
  • David a Goliáš: Narativní analýza 1S 17 

   Defence status: DEFENDED
   Verzichová, Klára (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Úkolem diplomové práce "David a Goliáš: Narativní analýza 1S 17" je, analyzovat jeden z nejznámějších biblický příběhů prostřednictvím metody narativní analýzy a poskytnout tak čtenáři pohled na text skrze jednotlivé ...
  • Davidův profil v biblickém textu 

   Defence status: DEFENDED
   Verzichová, Klára (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
  • Dějiny Izraele od povstání Makabejských po Ježíše Krista 

   Defence status: DEFENDED
   Chalupski, Michal (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 5. 2009
  • Etika ve Starém Zákoně 

   Defence status: DEFENDED
   Šedý, Petr (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
  • Ezechielova vidění 

   Defence status: DEFENDED
   Pos, Vladimír (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 9. 2009
  • Implementace mezinárodního výukového programu o prevenci šíření infekčních onemocnění pro žáky základních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Kopřivová Herotová, Tereza (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   This dissertation thesis summarizes the research findings of reviews of Czech society to antibiotics and drugs and her knowledge of infectious diseases and how to effectively prevent the increase of resistant bacteria. ...
  • Infekční karditidy u intravenózních narkomanů 

   Defence status: DEFENDED
   Dobrá, Olga (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 6. 2010
   Tato práce je retrospektivní studií případů IE u intravenózních narkomanů hospitalizovaných na Infekční klinice FN Na Bulovce, Praha v letech 2000 - 2009. U přeživších pacientů jsme vyhledávali jejich další osud. Soubor ...
  • Intraaornální balónková kontrapulzace u pacientů s akutním infarktem myokardu v perioperačním období 

   Defence status: DEFENDED
   Hodková, Gabriela (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 6. 2009
  • Jehuda Amichai - poezie ve světle tradiční židovské literatury 

   Defence status: DEFENDED
   Holá, Marie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 9. 2014
   Yehuda Amichai - Poetry in the light of Traditional Jewish Literature Marie Holá The present work named Yehuda Amichai - poetry in the light of traditional Jewish literature addresses the relationship between religious ...
  • Jeruzalémský chrám a jeho zkáza (zpracování tématu v Tanachu) 

   Defence status: DEFENDED
   Razáková, Věra (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Diplomová práce "Jeruzalémský chrám a jeho zkáza (zpracování tématu v Tanachu)" se zabývá událostmi, které vedly ke zkáze Jeruzalémského chrámu. Jedná se o analýzu textů zaměřenou na zmapování příčin zániku Prvního chrámu ...
  • Kniha Rút: Narativní analýza textu 

   Defence status: DEFENDED
   Kreutziger, Kamil (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 6. 2016
   Úkolem diplomové práce "Kniha Rút: Narativní analýza textu" je analyzovat a vyložit biblický text knihy Rút pomocí nástrojů narativní analýzy. Práce je členěná do dvou částí, dle použité metody synchronního výkladu textu. ...
  • Král Abímelek: Výklad Sd 9 

   Defence status: DEFENDED
   Fabiánová, Radka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 6. 2015
   Úkolem diplomové práce "Král Abímelek: Výklad Sd 9" je analyzovat biblický text Sd 9. Čtenář je krátce uveden do problematiky knihy Soudců, do které analyzovaný text patří. V první kapitole je také stručně shrnuto dosavadní ...
  • Král Chizkijáš 

   Defence status: DEFENDED
   Turek, Petr (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Závěr: V této práci jsem se zaměřil na pohled jednotlivých autorů biblických a talmudických textů na krále Chizkijáše. Cílem bylo především porovnat hodnocení Chizkijáše a jeho činů v textech Deuteronomisty, Chronisty a ...
  • Král Saul 

   Defence status: DEFENDED
   Bureš, Jiří (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV