• Asociace vybraných polymorfismů hodinových genů s fenotypem vyhraněného chronotypu 

   Defence status: DEFENDED
   Turečková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 9. 2021
   Cirkadiánní systém se u organismů vyvinul jako adaptace na periodické změny prostředí. Jeho úlohou je zajistit pravidelnou synchronizaci mezi solárním cyklem a vnitřní periodou organismu, a generovat signály, kterými jsou ...
  • Buněčné signální dráhy zapojené v synchronizaci savčích biologických hodin 

   Defence status: DEFENDED
   Červená, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 6. 2011
   The mammalian biological clock is based on endogenous rhythmic oscillations of the so-called clock genes which affects the timing of the external manifestations, such as rhythmic alternations of sleep and activity. This ...
  • Charakteristika nervového systému myší s mutací Lurcher 

   Defence status: DEFENDED
   Boubín, Josef (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
   Glutamátový receptor δ 2 (GluRδ2) je exprimován v dendritech Purkyňových buněk lokalizovaných v kůře mozečku. Správná funkce GluRδ2 je nezbytná pro zdravý vývoj mozečku, formování synapsí mezi paralelními vlákny granulárních ...
  • Cirkadiánní hodiny v buňkách imunitního systému 

   Defence status: DEFENDED
   Lavrova, Kseniia (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   Cirkadiánní rytmy ovlivňují všechny fyziologické procesy v organismu, včetně imunitních funkcí. Cirkadiánní oscilace pozorujeme téměř u všech složek imunitního systému. Tyto oscilace generují molekulární hodiny, které jsou ...
  • Cirkadiánní podstata lidského chronotypu 

   Defence status: DEFENDED
   Ševčíková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Cirkadiánní systém je oscilující systém s přibližně 24 hodinovou periodou. U člověka je složen ze suprachiasmatického jádra a periferních oscilátorů. Suprachismatické jádro pomocí vnějších podnětů synchronizuje svou endogenní ...
  • Cirkadiánní regulace kardiovaskulárního systému 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Jessica (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 30. 5. 2022
   Circadian system consist of the main circadian oscillator and the peripheral oscillators. Their function is to enable the adaptation of living organisms to the diurnal environmental changes. Circadian system regulates ...
  • Cirkadiánní regulace proteinu STAT3 v SCN a vliv leptinu na jeho aktivaci v SCN, v jiných částech hypotalamu a epifýze 

   Defence status: DEFENDED
   Moníková, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Signální dráha JAK/STAT je jedna z nejlépe prostudovaných intracelulárních kaskád přenášejících signály z extracelulárního prostředí do buněčného jádra s cílem ovlivnit expresi cílových genů. Cirkadiánní hodiny lokalizované ...
  • Cirkadiánní systém a jeho změny u myší s mutací Lurcher 

   Defence status: DEFENDED
   Boubín, Josef (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 5. 2018
   The main topic of this thesis are changes in Circadian rhythms caused by cerebellar disorders. Mice with Lurcher mutation, which have specifically degenerated Purkinje cells layer, were choosen as animal model. Our results ...
  • Cirkadiánní systém a paměť 

   Defence status: DEFENDED
   Skálová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Cirkadiánní systém je součástí všech živých organismů, řídí správné načasování jejich fyziologických funkcí a chování. Podstatu tvoří molekulární mechanismus propojených transkripčně-translačních zpětnovazebných smyček ...
  • Cirkadiánní systém sítnice 

   Defence status: DEFENDED
   Kozel, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Většina organismů se v průběhu evoluce přizpůsobila dennímu 24hodinovému rytmu. Tento, tzv. cirkadiánní, rytmus jsou organismy schopny dodržovat i v podmínkách, kde nemají přístup ke světelnému ani jinému synchronizátoru. ...
  • Cirkadiánní systém v astrocytech 

   Defence status: DEFENDED
   Ľalíková, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 6. 2021
   The circadian system affects almost all cells in the mammalian body. These cells include astrocytes, which together with microglia and oligodendrocytes represent the main types of glial cells found in the brain. The first ...
  • Cirkadiánní systém v čichových lalocích 

   Defence status: DEFENDED
   Kyclerová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   Savčí cirkadiánní systém je složený z hlavního cirkadiánního pacemakeru uloženého v suprachiasmatických jádrech hypotalamu a z periferních cirkadiánních oscilátorů. Cirkadiánní rytmy jsou výsledkem molekulárního mechanismu ...
  • Cirkadiánní systém v mitochondriích 

   Defence status: DEFENDED
   Šemíková, Johana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Rytmy cirkadiánních hodin v našem těle nejsou řízeny pouze cyklem světlo/tma, ale v mnoha periferních tkáních jsou cirkadiánní hodiny resetovány na základě dostupnosti živin a časování příjmu potravy. Cirkadiánní systém ...
  • Důsledky desynchronizace cirkadiánního systému stálým světlem 

   Defence status: DEFENDED
   Petrželková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   Cirkadiánní hodiny existují v každém organismu a jejich perioda je přibližně 24 hodin. Tato cirkadiánní perioda je udržována i v naprosto neperiodickém prostředí, musí být však přizpůsobena přesnému 24hodinovému solárnímu ...
  • Exprese a regulace Dexras1 ve strukturách mozku potkana za vývoje. 

   Defence status: DEFENDED
   Kyclerová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
   Gen pro Dexras1 byl objeven po indukci glukokortikoidem dexametazonem v buňkách tumoru hypofýzy. Dexras1 byl nalezen i v jiných oblastech mozku a v periferních orgánech, avšak pouze v suprachiasmatických jádrech hypotalamu ...
  • Exprese enzymů kynureninové a methoxyindolové dráhy v epifýze, játrech a srdci potkana v cirkadiánním profilu a po aplikaci lipopolysacharidu 

   Defence status: DEFENDED
   Hrubcová, Leona (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 31. 5. 2021
   Tryptophanis anaminoacidwhichhasmanyfunctionsinthebody. Besidesitsparticipationin theproductionofproteins,itactsasasubstrateforthekynurenineandmethoxyindolemetabolic pathways. The kynurenine pathway ends with the production ...
  • Exprese G-proteinu Dexras1 v suprachiasmatickém jádře potkana. 

   Defence status: DEFENDED
   Marschnerová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 6. 2014
   Hlavní cirkadiánní oscilátory savců, suprachiasmatická jádra (SCN), jsou uložena v hypotalamu podél třetí mozkové komory. Jsou zodpovědná za časovou synchronizaci behaviorálních a fyziologických procesů v organismu. Jejich ...
  • Exprese podjednotek AMPA glutamátových receptorů v suprachiasmatickém jádře potkana 

   Defence status: DEFENDED
   Červená, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Hlavní cirkadiánní pacemaker savců uložený v suprachiasmatických jádrech hypotalamu (SCN), je adaptován ke změnám ve vnějším prostředí synchronizací své endogenní periody střídáním světla a tmy během dne a noci. Informace ...
  • Fotoperiodismus a hibernace 

   Defence status: DEFENDED
   Pařezová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Mnoho organismů žijících v sezónním prostředí dokáže využívat roční změny délky dne k načasování jejich sezónních reakcí, jako je reprodukce, migrace či hibernace. Hibernace živočichům umožňuje přežívat náročná období ...
  • Hodinové geny v cirkadiánním pacemakeru savců 

   Defence status: DEFENDED
   Cimerová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Chování savců a jejich fyziologické procesy jsou závislé na denních rytmech. Ty jsou řízeny endogenními cirkadiánními hodinami, které reagují na cykly světla a tmy prostředí. U savců jsou cirkadiánní hodiny uspořádány ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV