Now showing items 1-20 of 77

  • Adaptace dětí s ADHD na podmínky předškolního zařízení 

   Defence status: DEFENDED
   Kochlöflová, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 1. 2014
  • Adaptace dětí z náhradní péče do společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Slobodová, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   V diplomové práci "Adaptace dětí z náhradní péče do společnosti" se zabývám fungováním rodiny, s čímž souvisí fyziologický a psychosociální vývoj dítěte, dále popisuji příčiny odebrání dítěte z rodiny a možnosti jeho ...
  • Adoptivní péče dle modelu PRIDE - případ Karolínka 

   Defence status: DEFENDED
   Špicarová, Adéla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
  • Autorita učitele u žáků s lehkým mentálním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Koželuhová, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 18. 5. 2022
   Diploma thesis deal with topic of teacher's authority, specifically by pupils with mild mental retardation. Authority is polysemous term so it is impossible to limit it only for one definition but it is necessary to look ...
  • Determinanty využití zážitkové pedagogiky v praxi základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Hanková, Zdeňka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 9. 2019
   Hanková This thesis focuses on the experiential pedagogy about the implementation of personal and social education. The research aims to investigate and describe the determinants of the experiential pedagogy, particularly ...
  • Děti z dětských domovů a jejich příprava na budoucí život 

   Defence status: DEFENDED
   Burdová, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
  • Domov sociálních služeb 

   Defence status: DEFENDED
   Vokal, Luboš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 5. 2012
  • Dopady sociálních sítí na vztah učitele a žáka 

   Defence status: DEFENDED
   Vyskočilová, Soňa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 5. 2018
  • Důvody umístění dětí do ústavní péče 

   Defence status: DEFENDED
   Hořejší, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 17. 5. 2011
  • Empatie učitele v pedagogické teorii a praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Štěrba, Radim (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 10. 2015
   The thesis deals with the theme of empathy of teacher in educational theory and teaching practice. Its objective is to bring on an analysis of major Czech and foreign educational theories an overview of empathy as specific ...
  • Hodnotové orientace uživatelů návykových látek 

   Defence status: DEFENDED
   Peschiková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
  • Hodnoty jako pedagogický problém 

   Defence status: DEFENDED
   Kubcová, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Pedagogická fakulta Katedra školní a sociální pedagogiky ABSTRAKT DISERTAČNÍ PRÁCE 2011 Mgr. et Mgr. Šárka Kubcová Název disertační práce: Hodnoty jako pedagogický problém Autor: Mgr. et Mgr. ...
  • Interkulturní partnerské vztahy a výchova dětí v multikulturním prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Timiopulosová, Olga (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 5. 2012
  • JAK UČITELÉ UDRŽUJÍ KÁZEŇ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 

   Defence status: DEFENDED
   Kipor, Michael (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 5. 2019
   Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku kázně na základních školách. V teoretické části práce jsou popsány nejběžnější projevy nekázně ve školním prostředí, jak nekázni předcházet a případné možnosti jak kázeňské ...
  • Jaké jsou možnosti využití rituálů v prostředí mateřské školy 

   Defence status: DEFENDED
   Matošková, Iva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
  • Jedinec s problémovým chováním v prostředí střediska výchovné péče 

   Defence status: DEFENDED
   Šafaříková, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 16. 1. 2018
  • Jezuité a poslušnost aneb Manipulace a brainwashing u Tovaryšstva Ježíšova? 

   Defence status: DEFENDED
   Mikoláš, David (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 1. 2007
   V ceském povedomí jsou jezuité zapsáni jako krutí pobelohorští inkvizitori a nesmlouvaví palici knih. Tyto soudy, mající své koreny hluboko v 19. století a z ideologických duvodu udržované pri živote i komunistickým režimem, ...
  • Klima Speciální školy v Mostě 

   Defence status: DEFENDED
   Řáhová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
  • Kontaktní oddělení, experimentální forma ústavní výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Obořilová, Dominika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   v českém jazyce Tato bakalářská práce se nazývá "Kontaktní oddělení, experimentální forma ústavní výchovy". Záměrem práce je hlubší zamyšlení se nad problematikou ústavní výchovy a představení inovativního přístupu, jako ...
  • Lidé na okraji společnosti a jejich možnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Honzáková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
   Martina Honzáková People on the fringe of society and possibilities of their integration This diploma thesis deals with youth at risk and with various institutions and efforts that try to integrate them into society. The ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV