Now showing items 1-16 of 16

  • Česká a rakouská mediální legislativa se zaměřením na rakouský Mediální zákon 

   Defence status: DEFENDED
   Poláková, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   V důsledku současného, historicky bezprecedentního, rozvoje médií vyvstává pro státy Evropské unie (EU) několik zásadních otázek v oblasti jejich regulace, zejména; (i) dokáží zákonodárné orgány těchto států reagovat ...
  • Dohoda ACTA jakožto příklad snahy o mezinárodně-právní regulaci internetu 

   Defence status: DEFENDED
   Růžičková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   This thesis deals with international Anti-Counterfeiting Trade Agreement, also known as ACTA. It came to attention of public and media in the beginning of 2012 and its ratification in the European parliament had been ...
  • Média a trestní řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Robotková, Pavlína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Bakalářská práce ve své teoretické části pojednává o zákonných podkladech činnosti médií při informování o trestním řízení. Nejdříve se věnuje principům právního řádu, zakotveným v ústavních zákonech, zejména právu na ...
  • Následky "pomluvy" v tisku ve vztahu k relevantním osobnostním právům zejména v oblasti soukromého práva v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Stonjeková, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Diplomová práce - Následky "pomluvy" v tisku ve vztahu k relevantním osobnostním právům zejména v oblasti soukromého práva v České republice, se zaobírá problematikou zásahů do určitých dílčích osobnostních práv ze strany ...
  • Obchodování s osobními údaji získanými online 

   Defence status: DEFENDED
   Povejšil, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Doba nových médií a big data umožnila, že se z osobních údajů stala cenná komodita. V diplomové práci je popsán málo známý trh s osobními údaji a praxe společností, které s nimi obchodují. V USA mají společnosti označované ...
  • Ochrana osobnosti dítěte v tradičních médiích 

   Defence status: DEFENDED
   Henzlová, Sandra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   Práce pojednává o ochraně osobnostních práv v tradičních médiích. Ochranu osobnosti zakotvuje Listina základních práv a svobod, podstatnou částí této práce je však popis, jak ochranu osobnosti chápe občanský zákoník, neboť ...
  • Právní úprava autorského práva v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Rakušanová, Sophia (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   S předměty ochrany autorského práva se denně setkáváme, v dnešní digitální době s nimi často pracujeme a používáme je k různým účelům. Nedostatek vědomostí o úpravě autorských práv však může často vést ke komplikacím, ...
  • Právní úprava product placementu a jeho využití Českou televizí 

   Defence status: DEFENDED
   Dráb, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 27. 1. 2015
   Předmětem této práce je analýza právní regulace product placementu a jeho využití Českou televizí. Právní úprava vychází ze sekundární práva Evropské unie. Součástí této analýzy je proto i evropské právo. Kromě samotné ...
  • Právní úprava rozhlasového a televizního vysílání v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Šebek, Marcel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 30. 1. 2012
   Práce Právní úprava rozhlasového a televizního vysílání v České republice se zabývá rozborem a popisem relevantních právních předpisů z oblasti rozhlasového a televizního vysílání v ČR, s bližším rozpracováním jednotlivých ...
  • Problematika založení internetového magazínu - legislativa, postupy, realizace. 

   Defence status: DEFENDED
   Pečenková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Bakalářská práce ve své teoretické části pojednává o principech, právních nutnostech a teoretických základech nutných pro založení internetového volnočasového magazínu. Nejdříve se věnuje definici pojmu internetový magazín, ...
  • Případ vraždy Anny Janatkové v českých médiích s důrazem na jejich objektivitu 

   Defence status: DEFENDED
   Bednářová, Ivana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Diplomová práce se zabývá tématem objektivity médií na příkladu čtyř českých deníků. Práce se v teoretické části věnuje definici médií, úloze novinářů a jejich činnosti, která je ovlivněna různými faktory, dále sociokulturnímu ...
  • Role médií při utváření veřejného mínění na průběh trestních řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Fuksová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 29. 6. 2016
   Diplomová práce s názvem Role médií při utváření veřejného mínění na průběh trestních řízení se zabývá problematikou, která leží na pomezí právní a mediální vědy. Jejím cílem je vyložit vztah mezi těmito dvěma oblastmi na ...
  • Svoboda projevu v českém mediálním prostředí - případové studie 

   Defence status: DEFENDED
   Gantner, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 28. 1. 2020
   The thesis brings complex description of the freedom of speech in the Czech media environment, while answering the research question of what are the limits of the freedom of speech of the media and in the media when the ...
  • Svoboda projevu versus pravicový extremismus v judikatuře ESLP 

   Defence status: DEFENDED
   Málková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 15. 6. 2010
   Tato bakalářská práce se zabývá svobodou projevu, jak ji formuluje Evropský soud pro lidská práva ve své rozhodovací praxi. V úvodní části popisuji nejvýznamnější normativní teorie médií a naznačuji, jak se mohou odrážet ...
  • Teleshopping a teleshoppingové pořady pohledem regulace 

   Defence status: DEFENDED
   Hadaš, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 24. 6. 2019
   Tématem práce je specifický segment komerční mediální komunikace -teleshopping. Předmětem teleshoppingového vysílání není jen přímý prodej zboží, ale například i konzumace služeb, kterými mohou být účast v interaktivní ...
  • Vlastnictví mediálních domů v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Pelikánová, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2023)
   Date of defense: 1. 2. 2023
   Magisterská práce Vlastnictví mediálních domů v ČR popisuje aktuální mediální krajinu v České republice v rámci hlavních vydavatelství s významným zásahem a širokým portfoliem titulů a dále zhodnocuje metodou analýzy pokrytí ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV