• Aspekty homosexuality v indické společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Beranová, Petra Nina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 6. 2011
   Bakalářská práce "Aspekty homosexuality v indické společnosti pojednává o vybraných aspektech homosexuality v indické společnosti. Zachycuje aspekty indické homosexuality ve filmu, televizi, tradičním přátelství, rodině, ...
  • Estetické prvky jihoindického tance bharatanátjam 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Vendula (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Bakalářská práce se zabývá estetickými prvky jihoindického klasického tance bharatanátjam, přičemž hlavním úkolem je poskytnout čtenáři nahlédnutí do základní problematiky tohoto tématu. Skládá se z historického nástinu, ...
  • Hidžra. Za hranicami pohlavia a rodu 

   Defence status: DEFENDED
   Czielová, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   Témou bakalárskej práce je popis indickej transgenderovej komunity hidžier a ich najväčšieho náboženského festivalu v Kūvākame. Práca je členená na tri hlavné časti. Prvá časť obsahuje teoretický úvod do problematiky ...
  • Pěstování čaje v Indii 

   Defence status: DEFENDED
   Malcová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 27. 6. 2012
   Cílem bakalářské práce je ucelený popis indického čajového průmyslu. Práce se zaměřuje zejména na tři hlavní oblasti produkce čaje v Indii; totiž na Ásám, Dárdžiling a Nílgiri. Hlavním přínosem je souhrnné pojednání o ...
  • Příroda v hinduistické praxi: s přihlédnutím k rituálům a svátkům Tamilnádu 

   Defence status: DEFENDED
   Geisslerová, Eli (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Práce pojednává o přírodních prvcích hinduistických rituálů a svátků, přičemž klade důraz na jihoindický stát Tamilnád. Zaměřuje se na různé stránky hinduistické praxe, na něž má příroda silný vliv. Práce je tvořena dvěma ...
  • Sociální uspořádání kmene Santálců 

   Defence status: DEFENDED
   Hojná, Estela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Tato práce pojednává o sociálním uspořádání kmene Santálců. Zaměřuje se na rozmístění tohoto kmene, klanovou strukturu, hierarchii uvnitř kmene a především na koncept manželství. Úkolem práce je kmen popsat a podat čtenáři ...
  • Současná obchodní politika Indie a její dopad na české investory 

   Defence status: DEFENDED
   Pyciaková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 3. 2. 2016
   Indická ekonomika i obchodní politika Indie se za poslední čtvrt století proměnila. Indie se otevřela světu, stala se rychle rostoucí ekonomikou světa a přilákala nové investory. Musela tomu přizpůsobit i svoji obchodní ...
  • Vliv migrace na společenství Badagů 

   Defence status: DEFENDED
   Burešová, Štěpánka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 9. 2009
   Bakalářská práce s názvem "Vliv migrace na společenství Badagů" sleduje fenomén migrace u společenství Badagů, kteří pocházejí z oblasti Nílgir v jihoindickém státě Tamilnádu. V současnosti dochází k odchodu mnohých Badagů ...
  • Vzťahy Indie a Európskej Unie od roku 2004 - najväčšieho rozšírenia EÚ 

   Defence status: DEFENDED
   Biľová, Oľga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 6. 2017
   Diplomová práce bude pojednávat o vztahu Indie a Evropské Unie (EU) po velkém rozšíření. Po nevyhnutelném vytýčení historického pozadí mezi oběma uskupeními ze 60. let 20. století se soustředíme na období o téměř půl století ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV