• Analysis and Aspects of Art as an Alternative Investment and its Price Determinants 

   Defence status: DEFENDED
   Mozolikova, Alica (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   The purpose of this thesis is to examine the potential of art as an alternative investment. To do this, we start with a brief history of art market that is followed by an analysis of art market structure. We cover numerous ...
  • Analýza a modely české obchodní bilance 

   Defence status: DEFENDED
   Čása, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 20. 6. 2007
   Po teoretickém nastínění konceptu platební bilance a důležitosti zahraničního obchodu a salda obchodní blance v tomto kontextu jsou shrnuty faktory které měly v posledních letech svůj podíl na přechodu obchodní bilance do ...
  • The Chinese economy: growth, transition and production 

   Defence status: DEFENDED
   Štursa, Zbyněk (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   Tato bakalářská práce se zabývá kořeny čínského lidského kapitálu, který byl velmi vysoký na počátku čínských ekonomických reforem v roce 1978 v porovnání s podobně vyspělými zeměmi. Tato práce také zkoumá politické, ...
  • Comparative Analysis of Determinants of Trade in Services: Cases of Ireland and United Kingdom 

   Defence status: DEFENDED
   Saktor, Ira (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Tato práce má za cíl odhadnout vliv determinant ovlivňujících export služeb z Irska a Spojeného Království. Hlavní přínos spočívá v odhadech na úrovni různých agregací a kategorií. Pokud je autorovi známo, tato studie ...
  • Comparison of Factors Determining Czech Exports in Different Aggregations: Analysis by means of an Adjusted Gravity Model 

   Defence status: DEFENDED
   Smotlachová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Cílem této práce je odhadnout faktory ovlivňující český export. Hlavní přínos výzkumu spočívá v odhadu pohybů exportu na základě tří různých agregátních skupin (celkový, strojírenský a automobilový export) a v následném ...
  • Determinants of Austrian International Trade: Econometric Analysis Based on the Gravity Model 

   Defence status: DEFENDED
   Davidová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Cílem této práce je analyzovat zahraniční obchod Rakouska a odhadnout jeho vývozní funkci. Toto je provedeno na základě gravitačního modelu obchodu v log-log formě, rozšířeného o další proměnné (společná hranice, REER, ...
  • Determinants of FDI location across European Countries: role of economic and non-economic factors in decision-making by means of econometric analysis of panel data for 1995-2010 

   Defence status: DEFENDED
   Brázdová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Tato práce nahlíží na faktory, které ovlivňují příliv přímých zahraničních investic (PZI). Zajímali jsme se o toky PZI směřovaných do evropských států a zkoumali jsme fenomén PZI jak po teoretické, tak praktické stránce. ...
  • Economic Efficiency, Competition and Equilibrium in Heterogeneous Production 

   Defence status: DEFENDED
   Průša, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 4. 12. 2013
   Tato dizertační práce propojuje dva proudy literatury o efektivnosti. Jak popisujeme v první části práce, teorie efektivnosti se většinou zaměřuje na rovnovážný stav a drobné odchylky od rovnováhy. Naopak empirické studie ...
  • Economic Integration in North America: Theory and Reality of Rules of Origin 

   Defence status: RECOGNIZED
   Dotřelová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 28. 3. 2007
   Pravidla určování zboží jsou nedílnou součástí zón volného - mají za úkol bránit odklonu obchodu, zároveň ale mohou způsobovat změny chování výrobců. První část práce se zabývá následky restriktivně formulovaných pravidel ...
  • Effects of Culture on Production: Influence of Cultural Differences on Economic Performance of Human Capital 

   Defence status: DEFENDED
   Šenkýřová, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Název Effects of Culture on Production: Influence of Cultural Differences on Economic Performance of Human Capital Abstrakt Baklářská práce se zabývá konceptem produkční fukce a lidský kapitál jako jeden z hlavních vstupů ...
  • Ekonometrický test vlivu přijetí eura na české a německé exporty: analýza nákladů a výnosů plynoucích z členství v eurozóně 

   Defence status: DEFENDED
   Hyžíková, Mirka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 2. 2. 2012
   Práce se soustředí na dopad přijetí společné měny na vývoj mezinárodního ob- chodu. Jedná se o reakci na tzv. Roseův efekt, který říká, že vstup země do měnové unie zvýší exporty této země do ostatních členských zemí o ...
  • Environmental Refugees, the XXI Century Imperative Challenge 

   Defence status: DEFENDED
   Alves Pereira, Marisa (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 1. 2. 2013
   There are new challenges, facing the 21st century and one of them is the discussion around climate change and global warming. This phenomenon brings with it a deeper problem, which is the fact that millions of people have ...
  • Factors Determining Czech Export on Different Aggregations with Focus on Electrical Engineering: Gravity Model Approach 

   Defence status: DEFENDED
   Tachovská, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Práce se zabývá kvantitativní analýzou českého exportu se zaměřením na elektrotechniku a na elektromotory a generátory. Analýza je provedena pomocí gravitačního modelu mezinárodního obchodu, parametry modelu jsou odhadnuty ...
  • Foreign Direct Investment in Mongolia - Its determining factors and policies 

   Defence status: DEFENDED
   Renchindorj, Enkh-Amgalan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Bibliography RENCHINDORJ, Enkh-Amgalan. Foreign Direct Investment in Mongolia -Its determining factors and policies. Prague 2012. 57 p. Bachelor thesis (Bc.). Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of ...
  • The Foreign Direct Investment of China in Central Europe under the One Belt One Road Policy 

   Defence status: DEFENDED
   Zhang, Han (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 23. 9. 2019
   This paper attempts to explore China's direct investment in Central Europe under the OBOR initiative. China's economic cooperation in Central Europe is short and the total amount is small. First, this paper analyzes the ...
  • Gravity model and efficiency of trade between China and EU countries: Visegrad group, Germany, Austria 

   Defence status: DEFENDED
   Papoušek, Radan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   Tato práce analyzuje bilaterální obchod mezi Čínou a Visegrádskou skupinou (V4), Rakouskem a Německem. Odhad gravity modelu se opírá o data z 23 zemí v období 1995-2015. Práce porovnává dané země mezi sebou (time-series ...
  • Gravity model estimation using panel data - is logarithmic transformation advisable? 

   Defence status: DEFENDED
   Bobková, Božena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 2. 2. 2012
   Tato diplomová práce zkoumá otázku, zda odhad gravita ního modelu mezinárodního obchodu zalo eného na logaritmické transformaci modelu je vhodný v p ípad , e odhad je provád n na panelových datech. Odvodili jsme teoreticky, ...
  • Gravity Models Enlarged by Institutional Factors 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Tato práce se zabývá gravitačním modelem zahraničního obchodu, který je rozšířen o institucionální proměnné. Cílem práce je zjistit, jak se chová švýcarský exportér a to z pohledu průřezových i časových panelových dat. K ...
  • The impact of entrepreneurship on economic performance in Central and Eastern Europe 

   Defence status: DEFENDED
   Chiselita, Doina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Politici a vědci vnímají podnikání jako důležitý faktor přispívající ke zvýšení úrovně ekonomické výkonnosti. Nové podniky jsou zprostředkovatelem inovací, spojují v ekonomice zdroje a myšlenky a posilují hospodářskou ...
  • Increasing returns to scale and international trade : role of multinational corporations in the world economy 

   Defence status: DEFENDED
   Lypko, Vyacheslav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 15. 6. 2010
   Práce analyzuje rostoucí výnosy z rozsahu jako jednu z nejdůležitějších příčin, které ovlivňují tržní strukturu a povahu mezinárodního obchodu. Analýza se soustřeďuje na teoretické modely popisující rostoucí výnosy z rozsahu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV