• Charge transport in semiconducting radiation detectors 

   Defence status: DEFENDED
   Pipek, Jindřich (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Tato práce se zaměřuje na studium transportu náboje v polovodičových detektorech záření. Jsou provedeny teoretické výpočty proudových závislostí založené na rovnici kontinuity a drift-difúzní rovnici. Užitečné aproximace ...
  • Charge transport in semiconducting radiation detectors 

   Defence status: RECOGNIZED
   Pipek, Jindřich (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 11. 2020
   This thesis is focused on study of charge transport in semiconducting radiation detectors. Theoretical calculations of current waveforms based on continuity equation and drift-diffusion equation are done. Useful approximations ...
  • Detekce gama a Rtg záření detektory připravenými z monokrystalů (CdZn)Te. 

   Defence status: DEFENDED
   Drobný, Miloslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   V předložené práci byl studován vliv kovových kontaktů připravených na detektorech z vysokoodporového polovodičového materiálu Cd0,85Zn0,15Te na kvalitu detekovaného signálu. Cílem práce bylo vytvoření ohmických kontaktů. ...
  • Detektory RTG a gama záření na bázi polovodiče CdTe/CdZnTe 

   Defence status: DEFENDED
   Pekárek, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   In the present work we studied an influence of different types of surface etching and surface passivation of high resistivity CdZnTe-based semiconductor detector material. The aim was to find the optimal conditions to ...
  • Difúze přirozených defektů a příměsí v CdTe/CdZnTe 

   Defence status: DEFENDED
   Šedivý, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Název práce: Difúze přirozených defektů a příměsí v CdTe/CdZnTe. Autor: Lukáš Šedivý e-mail autora: luky.sedivy@seznam.cz Katedra (ústav): Fyzikální ústav Univerzity Karlovy Vedoucí bakalářské práce: Doc. Ing. Eduard Belas, ...
  • Dynamics of structural defects in CdTe-based semiconductors 

   Defence status: DEFENDED
   Bugár, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 9. 2011
   Title: Dynamics of structural defects in CdTe-based semiconductors Author: RNDr. Marek Bugár Institute: Institute of Physics, Charles University in Prague Supervisor of the doctoral thesis: Doc. Ing. Eduard Belas CSc.; ...
  • Elektrické a optické vlastnosti monokrystalů ZnO 

   Defence status: DEFENDED
   Zetek, Matyáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 9. 2016
   Pomocí měření Hallova jevu do nízkých teplot byly studovány elektrické a optické vlastnosti monokrystalů ZnO. Studovali jsme vliv defektů na tyto vlastnosti. Zkoumali jsme donorové a akceptorové hladiny v materiálu a ...
  • Elektrické a optické vlastnosti SiC monokrystalů 

   Defence status: DEFENDED
   Brynza, Mykola (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   Karbid křemíku (SiC) je polovodič s širokým zakázaným pásem až do 3,2 eV. Aplikace na bázi SiC jsou schopné pracovat v extrémních podmínkách, vysokoteplotních a vysokoenergetických režimech. Tato práce je zaměřena na ...
  • Elektromigrace defektů v polovodičích (CdZn)Te. 

   Defence status: DEFENDED
   Pekárek, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   V předložené práci je studován efekt elektromigrace defektů v materiálu (CdZn)Te ve vnějším elektrickém poli, při několika různých teplotách a proudech. Cílem práce bylo ověřit tento efekt pomocí několika elektrických ...
  • Optická charakterizácia transportu náboja v polovodičových detektoroch žiarenia 

   Defence status: DEFENDED
   Ridzoňová, Katarína (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   Merania foto-voltampérových charakteristík, spektrálnej závislosti fotoprúdu a laserom indukovaných tranzientných prúdov umožňujú výskum povrchových rekombinačných centier, objemových pascových hladín a profilu vnútorného ...
  • Optická charakterizácia transportu náboja v polovodičových detektoroch žiarenia 

   Defence status: RECOGNIZED
   Ridzoňová, Katarína (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 2. 2018
   Measurements of DC photocurrent-voltage characteristic, photocurrents spectral response and laser induced transient current technique enable investigation of surface recombination centers, bulk trap levels and distribution ...
  • Ovlivnění efektivity sběru náboje v detektorech záření laserovými pulsy. 

   Defence status: DEFENDED
   Betušiak, Marián (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je charakterizácia transport náboja v CdZnTe radiačných detektoroch a stúdia vplyvu osvetlenia detektoru na transport náboja.Transportné vlastnosti sú zmerané pomocou metódy ...
  • Room-temperature semiconducting detectors 

   Defence status: DEFENDED
   Pekárek, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
   Semiconducting material CdTe/CdZnTe has a huge application potential in spectroscopic room temperature radiation detection due to its properties. Such detectors can be used in medical applications, homeland security and ...
  • Spektrální závislost generace náboje v polovodičových detektorech pomocí nanosekundových laserových pulsů 

   Defence status: DEFENDED
   Raja, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 9. 2020
   Tato práce se zabývá studiem transportu náboje v polovodičovém detektoru tvořeného z materiálu CdZnTe. Teoretické modely rozložení nábojové hustoty jsou založeny na drift-difúzní rovnici s uvažováním nekonečné i konečné ...
  • Structure defects in SiC radiation detectors 

   Defence status: DEFENDED
   Zetek, Matyáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Silicon karbid je širokopásový polovodič o šířce gapu 2.4 eV - 3.3eV. SiC je dobře znám pro své vlastnosti, které dovolují jeho aplikaci v extrémních podmínkách. Jeho potencionální uplatnění je například vysokofrekvenčních ...
  • Structure defects in SiC radiation detectors 

   Defence status: RECOGNIZED
   Zetek, Matyáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 11. 2019
   Silicon carbide (SiC), is a wide band gap (2.4 eV < Eg < 3.3 eV) semiconducting material well known for its potential applications in high-temperature, high-power, high-frequency or hard radiation resistant devices. In ...
  • Transport and optical properties of CdTe/CdZnTe single crystals 

   Defence status: DEFENDED
   Uxa, Štěpán (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 1. 2015
   Title: Transport and optical properties of CdTe/CdZnTe single crystals Author: Štěpán Uxa Department: Institute of Physics of Charles University Supervisor: Assoc. Prof. Eduard Belas, PhD, Institute of Physics of Charles ...
  • Úprava struktury defektů v polovodičích CdTe/CdZnTe žíháním v Cd a Te parách 

   Defence status: DEFENDED
   Šedivý, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
  • Vliv kontaktů na sběr náboje v detektorech rtg a gama záření 

   Defence status: DEFENDED
   Pipek, Jindřich (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   V této práci byl studován vliv kovových kontaktů připravených z alkoholového a vodního roztoku chloridu zlatitého na polovodičovém materiálu CdZnTe na detekční schopnosti detektoru rtg a gama záření. Na kvalitu kontaktů ...
  • Vliv žíhání na koncentraci přirozených defektů v polovodičích (CdZn)Te. 

   Defence status: DEFENDED
   Bugár, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 5. 2007
   Práca je zameraná na výskum optimálních podmienok žíhania, ktoré vedú k výraznému zníženiu koncentrácie prirodzených defektov v polovodičoch (CdZn)Te. Požiadavky kladené na materiál (CdZn)Te používaný ako podložky pre tenké ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV