• Charge transport in semiconducting radiation detectors 

   Defence status: RECOGNIZED
   Pipek, Jindřich (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 11. 2020
   Tato práce se zaměřuje na studium transportu náboje v polovodičových detektorech záření. Jsou provedeny teoretické výpočty proudových závislostí založené na rovnici kontinuity a drift-difúzní rovnici. Užitečné aproximace ...
  • Charge transport in semiconducting radiation detectors 

   Defence status: DEFENDED
   Pipek, Jindřich (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Tato práce se zaměřuje na studium transportu náboje v polovodičových detektorech záření. Jsou provedeny teoretické výpočty proudových závislostí založené na rovnici kontinuity a drift-difúzní rovnici. Užitečné aproximace ...
  • Detekce gama a Rtg záření detektory připravenými z monokrystalů (CdZn)Te. 

   Defence status: DEFENDED
   Drobný, Miloslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   V předložené práci byl studován vliv kovových kontaktů připravených na detektorech z vysokoodporového polovodičového materiálu Cd0,85Zn0,15Te na kvalitu detekovaného signálu. Cílem práce bylo vytvoření ohmických kontaktů. ...
  • Detektory RTG a gama záření na bázi polovodiče CdTe/CdZnTe 

   Defence status: DEFENDED
   Pekárek, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   V předložené práci byl studován vliv různých typů leptání povrchu a pasivace povrchu vysokoodporového polovodiče CdZnTe, za účelem nalezení optimálních podmínek ke zlepšení vlastností kontaktu kov-polovodič. Hlavní snahou ...
  • Difúze přirozených defektů a příměsí v CdTe/CdZnTe 

   Defence status: DEFENDED
   Šedivý, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Název práce: Difúze přirozených defektů a příměsí v CdTe/CdZnTe. Autor: Lukáš Šedivý e-mail autora: luky.sedivy@seznam.cz Katedra (ústav): Fyzikální ústav Univerzity Karlovy Vedoucí bakalářské práce: Doc. Ing. Eduard Belas, ...
  • Dynamics of structural defects in CdTe-based semiconductors 

   Defence status: DEFENDED
   Bugár, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 9. 2011
   Název práce: Dynamika strukturních defektů v polovodičích CdTe Autor: RNDr. Marek Bugár Ústav: Fyzikální ústav Univerzity Karlovy v Praze Vedoucí doktorské práce: Doc. Ing. Eduard Belas CSc.; Fyzikální ústav Univerzity ...
  • Elektrické a optické vlastnosti monokrystalů ZnO 

   Defence status: DEFENDED
   Zetek, Matyáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 9. 2016
   Pomocí měření Hallova jevu do nízkých teplot byly studovány elektrické a optické vlastnosti monokrystalů ZnO. Studovali jsme vliv defektů na tyto vlastnosti. Zkoumali jsme donorové a akceptorové hladiny v materiálu a ...
  • Elektrické a optické vlastnosti SiC monokrystalů 

   Defence status: DEFENDED
   Brynza, Mykola (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   Karbid křemíku (SiC) je polovodič s širokým zakázaným pásem až do 3,2 eV. Aplikace na bázi SiC jsou schopné pracovat v extrémních podmínkách, vysokoteplotních a vysokoenergetických režimech. Tato práce je zaměřena na ...
  • Elektromigrace defektů v polovodičích (CdZn)Te. 

   Defence status: DEFENDED
   Pekárek, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   V předložené práci je studován efekt elektromigrace defektů v materiálu (CdZn)Te ve vnějším elektrickém poli, při několika různých teplotách a proudech. Cílem práce bylo ověřit tento efekt pomocí několika elektrických ...
  • Optická charakterizácia transportu náboja v polovodičových detektoroch žiarenia 

   Defence status: RECOGNIZED
   Ridzoňová, Katarína (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 2. 2018
   Merania foto-voltampérových charakteristík, spektrálnej závislosti fotoprúdu a laserom indukovaných tranzientných prúdov umožňujú výskum povrchových rekombinačných centier, objemových pascových hladín a profilu vnútorného ...
  • Optická charakterizácia transportu náboja v polovodičových detektoroch žiarenia 

   Defence status: DEFENDED
   Ridzoňová, Katarína (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   Merania foto-voltampérových charakteristík, spektrálnej závislosti fotoprúdu a laserom indukovaných tranzientných prúdov umožňujú výskum povrchových rekombinačných centier, objemových pascových hladín a profilu vnútorného ...
  • Ovlivnění efektivity sběru náboje v detektorech záření laserovými pulsy. 

   Defence status: DEFENDED
   Betušiak, Marián (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je charakterizácia transport náboja v CdZnTe radiačných detektoroch a stúdia vplyvu osvetlenia detektoru na transport náboja.Transportné vlastnosti sú zmerané pomocou metódy ...
  • Room-temperature semiconducting detectors 

   Defence status: DEFENDED
   Pekárek, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
   Polovodičový materiál CdTe/CdZnTe má díky svým vlastnostem obrovský aplikační potenciál spektroskopických radiačních detektorech pracujících za pokojové teploty. Takové detektory mohou být využity v lékařství, národní ...
  • Spektrální závislost generace náboje v polovodičových detektorech pomocí nanosekundových laserových pulsů 

   Defence status: DEFENDED
   Raja, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 9. 2020
   Tato práce se zabývá studiem transportu náboje v polovodičovém detektoru tvořeného z materiálu CdZnTe. Teoretické modely rozložení nábojové hustoty jsou založeny na drift-difúzní rovnici s uvažováním nekonečné i konečné ...
  • Structural defects in II-VI semiconductors 

   Defence status: RECOGNIZED
   Šedivý, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 27. 4. 2022
   Title: Structural defects in II-VI semiconductors Author: Lukáš Šedivý Department: Institute of Physics of Charles University Supervisor: Doc. Ing. Eduard Belas, CSc., Institute of Physics, Faculty of Mathematics and ...
  • Structural defects in II-VI semiconductors 

   Defence status: DEFENDED
   Šedivý, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 4. 2022
   Název práce: Strukturní defekty v II-VI polovodičích Autor: Lukáš Šedivý Department: Fyzikální ústav Univerzity Karlovy Školitel: Doc. Ing. Eduard Belas, CSc., Fyzikální ústav Univerzity Karlovy, Matematicko- fyzikální ...
  • Structure defects in SiC radiation detectors 

   Defence status: RECOGNIZED
   Zetek, Matyáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 11. 2019
   Silicon karbid je širokopásový polovodič o šířce gapu 2.4 eV - 3.3eV. SiC je dobře znám pro své vlastnosti, které dovolují jeho aplikaci v extrémních podmínkách. Jeho potencionální uplatnění je například vysokofrekvenčních ...
  • Structure defects in SiC radiation detectors 

   Defence status: DEFENDED
   Zetek, Matyáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Silicon karbid je širokopásový polovodič o šířce gapu 2.4 eV - 3.3eV. SiC je dobře znám pro své vlastnosti, které dovolují jeho aplikaci v extrémních podmínkách. Jeho potencionální uplatnění je například vysokofrekvenčních ...
  • Transport and optical properties of CdTe/CdZnTe single crystals 

   Defence status: DEFENDED
   Uxa, Štěpán (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 1. 2015
   Název práce: Transportní a optické vlastnosti monokrystalů CdTe/CdZnTe Autor: Štěpán Uxa Katedra: Fyzikální ústav UK Vedoucí disertační práce: doc. Ing. Eduard Belas, CSc., Fyzikální ústav UK Abstrakt: Práce je zaměřena ...
  • Úprava struktury defektů v polovodičích CdTe/CdZnTe žíháním v Cd a Te parách 

   Defence status: DEFENDED
   Šedivý, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV