• Algoritmus pro automatizovanou kartografickou generalizaci shluků budov metodou agregace 

   Svobodová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 9. 2012
   Algoritmus pro automatizovanou kartografickou generalizaci shluků budov metodou agregace Abstrakt Diplomová práce se věnuje tématu automatizované kartografické gene- ralizace. Jejím hlavním cílem je navržení nového ...
  • Analýza kartografických zobrazení atlasových máp v 17. storočí 

   Považan, Juraj (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
   Analysis of the map projection of world maprs in the 17th century Abstract Bachelor thesis deals with the analysis of map projections and the estimation of their parameters (i.e, the constant values of projections) of early ...
  • Analýza rozsáhlosti hradů a jejich znázornění na starých mapách 

   Gottstein, Otomar (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 6. 2017
   Analýza rozsáhlosti hradů a jejich znázornění na starých mapách Abstrakt Bakalářská práce se zabývá analýzou rozsáhlosti 21 největších hradů na území České republiky a jejich znázorněním na vybraných starých mapách Čech a ...
  • Analýza rozsáhlosti zřícenin v ČR 

   Šudová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Analýza rozsáhlosti zřícenin v ČR Abstrakt Práce se zabývá analýzou rozsáhlosti vybraných 15 největších zřícenin v České republice pomocí navržených geometrických kritérií. Analýza je provedena v software ArcGIS nad daty ...
  • Automatizovaná analýza podobnosti map s využitím invariantů 

   Soukup, Matěj (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Automatizovaná analýza podobnosti map s využitím invariantů Abstrakt Práce je zaměřena na využití technik pro rozpoznávání tvaru k automatizovanému porovnání dvou různých mapových vrstev. Mapové vrstvy se mohou lišit ...
  • Dynamická vizualizace prostorových dat pohybujících se objektů 

   Votápek, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
  • Feature-based multi-resolution topography 

   Brůha, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   A three-dimensional (3D) representation of the topographic surface is an important element in planning, civil engineering and mapping. Many state-of-the-art representa- tions provided graphical, 3D model of entire planet. ...
  • Generalizace digitálního modelu terénu založeného na TIN 

   Pancová, Iveta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Generalizace digitálního modelu terénu založeného na TIN Abstrakt Práce se zabývá existujícími způsoby a možnostmi generalizace digitálního modelu terénu založeného na TIN (nepravidelná trojúhelníková síť). Na základě ...
  • Geomorfologická interpolácia vrstevníc nad nepravidelnou trojuholníkovou sieťou 

   Morávek, Andrej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 9. 2012
   Cieľom tejto diplomovej práce je vytvoriť aplikáciu na generovanie hladkých vrstevníc metódou nelineárnej, tzv. geomorfologickej interpolácie nad nepravidelnou trojuholníkovou sieťou s využitím plátovej techniky. Úvodná ...
  • Jazyk X3D a jeho aplikace v geoinformatice 

   Ečer, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
  • Kartometrická a semiotická analýza Vogtovy mapy Čech 

   Marvanová, Pavlína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Kartometrická a semiotická analýza Vogtovy mapy Čech Abstrakt Cílem této práce je kompletně analyzovat historickou mapu Čech, kterou vytvořil v roce 1712 Mauritius Vogt. První část práce se zabývá samotnou osobností ...
  • Severní Amerika ve starých mapách 

   Jílková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Severní Amerika ve starých mapách Abstrakt Práce se zabývá kartografickým zhodnocením vybraných mapových děl evropských kartografů zobrazujících území Severní Ameriky v 16. až 19. století. V rámci komplexní kartometrické ...
  • Určování měřítek starých map 

   Churaň, Radek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Určování měřítek starých map Abstrakt Tato diplomová práce spadá svým zaměřením do oboru kartometrických analýz. Zabývá se problematikou stanovení měřítka na vybraných starých mapách velkých či středních měřítek bez výrazného ...
  • Vlivy a recepce starších i soudobých kartografických děl v dílech kartografů 16.-18. století 

   Chrást, Josef (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Vlivy a recepce starších i soudobých kartografických děl v dílech kartografů 16.-18. století Abstrakt Diplomová práce analyzuje existenci vzájemné recepce (ve smyslu autorské inspirace a přebírání mapových podkladů a ...
  • Využití Straight Skeletonu pro rekonstrukci tvaru střechy z dat laserového skenování. 

   Ečer, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Cílem této práce je prozkoumat doposud užívané metody automatické rekonstrukce střech a na základě této analýzy navrhnout metodický postup, který by k prvotní aproximaci střechy využíval geometrickou strukturu Straight ...
  • Využití SVG při tvorbě interaktivních internetových map 

   Jedlička, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
  • Využití VRML pro tvorbu webového Informačního systému Jizerské magistrály 

   Knížová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
  • Vývoj kartografických vyjadřovacích prostředků pro znázorňování hradů a zámků na starých mapách Čech 

   Neckář, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Vývoj kartografických vyjadřovacích prostředků pro znázorňování hradů na starých mapách Čech Abstrakt Diplomová práce zkoumá vývoj kartografických vyjadřovacích prostředků, které jsou použity pro znázorňování hradů, zámků, ...
  • Vývoj znázorňování světa na starých mapách 

   Jílková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   Representation of the World in Early Maps Abstract The thesis deals with an analysis of the representation of the world in early small scale maps in the 16th - 18th centuries. The theoretical framework consists of the ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV