Now showing items 1-20 of 24

  • Algoritmus pro automatizovanou kartografickou generalizaci shluků budov metodou agregace 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 9. 2012
   Algoritmus pro automatizovanou kartografickou generalizaci shluků budov metodou agregace Abstrakt Diplomová práce se věnuje tématu automatizované kartografické gene- ralizace. Jejím hlavním cílem je navržení nového ...
  • Analýza kartografických zobrazení atlasových máp v 17. storočí 

   Defence status: DEFENDED
   Považan, Juraj (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
   Analysis of the map projection of world maprs in the 17th century Abstract Bachelor thesis deals with the analysis of map projections and the estimation of their parameters (i.e, the constant values of projections) of early ...
  • Analýza máp nebeskej sféry 

   Defence status: DEFENDED
   Považan, Juraj (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 9. 2020
   Analysis of the spheric map Abstract The master thesis deals with cartometric analysis of maps of the celestial sphere using image correlation. The main goal of this work was to design an algorithm for the identification ...
  • Analýza rozsáhlosti hradů a jejich znázornění na starých mapách 

   Defence status: DEFENDED
   Gottstein, Otomar (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 6. 2017
   Analýza rozsáhlosti hradů a jejich znázornění na starých mapách Abstrakt Bakalářská práce se zabývá analýzou rozsáhlosti 21 největších hradů na území České republiky a jejich znázorněním na vybraných starých mapách Čech a ...
  • Analýza rozsáhlosti zřícenin v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Šudová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Analýza rozsáhlosti zřícenin v ČR Abstrakt Práce se zabývá analýzou rozsáhlosti vybraných 15 největších zřícenin v České republice pomocí navržených geometrických kritérií. Analýza je provedena v software ArcGIS nad daty ...
  • Automatická klasifikace vybraných terénních tvarů z jejich kartografické reprezentace 

   Defence status: DEFENDED
   Sykora, Matúš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 1. 2021
   Automatická klasifikace vybraných terénních tvarů z jejich kartografické reprezentace Táto diplomová práca sa zaoberá automatickou klasifikáciou vybraných terénnych tvarov a ich kartografickou reprezentáciou. Cieľom tejto ...
  • Automatizovaná analýza podobnosti map s využitím invariantů 

   Defence status: DEFENDED
   Soukup, Matěj (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Automatizovaná analýza podobnosti map s využitím invariantů Abstrakt Práce je zaměřena na využití technik pro rozpoznávání tvaru k automatizovanému porovnání dvou různých mapových vrstev. Mapové vrstvy se mohou lišit ...
  • Dynamická vizualizace prostorových dat pohybujících se objektů 

   Defence status: DEFENDED
   Votápek, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
  • Feature-based multi-resolution topography 

   Defence status: DEFENDED
   Brůha, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   A three-dimensional (3D) representation of the topographic surface is an important element in planning, civil engineering and mapping. Many state-of-the-art representa- tions provided graphical, 3D model of entire planet. ...
  • Generalizace digitálního modelu terénu založeného na TIN 

   Defence status: DEFENDED
   Pancová, Iveta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Generalizace digitálního modelu terénu založeného na TIN Abstrakt Práce se zabývá existujícími způsoby a možnostmi generalizace digitálního modelu terénu založeného na TIN (nepravidelná trojúhelníková síť). Na základě ...
  • Generalizace vodních toků metodou částečné prostorové redukce 

   Defence status: DEFENDED
   Mazur, Dominik (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 9. 2020
   This master thesis is focused on cartography generalization of a rivers using collapse and partial collapse method with the usage of straight skeleton data structure. The proposed method was designed for large scale maps ...
  • Generalizace vrstevnic v rovinatých územích 

   Defence status: DEFENDED
   Čelonk, Marek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
   Generalizace vrstevnic v rovinatých územích Diplomová práce se zabývá kartografickou generalizací vrstevnic. Hlavním cílem této práce bylo navrhnout metodu generalizace vrstevnic zobrazující terén v rovinatém území. Navržená ...
  • Generalizace zástavby s využitím typifikace 

   Defence status: DEFENDED
   Gottstein, Otomar (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Generalizace zástavby s využitím typifikace Abstrakt Diplomová práce se zabývá tématem kartografické generalizace. Hlavním cílem této práce bylo navrhnout novou metodu generalizace zástavby s využitím techniky typifikace ...
  • Geomorfologická interpolácia vrstevníc nad nepravidelnou trojuholníkovou sieťou 

   Defence status: DEFENDED
   Morávek, Andrej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 9. 2012
   Cieľom tejto diplomovej práce je vytvoriť aplikáciu na generovanie hladkých vrstevníc metódou nelineárnej, tzv. geomorfologickej interpolácie nad nepravidelnou trojuholníkovou sieťou s využitím plátovej techniky. Úvodná ...
  • Jazyk X3D a jeho aplikace v geoinformatice 

   Defence status: DEFENDED
   Ečer, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
  • Kartometrická a semiotická analýza Vogtovy mapy Čech 

   Defence status: DEFENDED
   Marvanová, Pavlína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Kartometrická a semiotická analýza Vogtovy mapy Čech Abstrakt Cílem této práce je kompletně analyzovat historickou mapu Čech, kterou vytvořil v roce 1712 Mauritius Vogt. První část práce se zabývá samotnou osobností ...
  • Severní Amerika ve starých mapách 

   Defence status: DEFENDED
   Jílková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Severní Amerika ve starých mapách Abstrakt Práce se zabývá kartografickým zhodnocením vybraných mapových děl evropských kartografů zobrazujících území Severní Ameriky v 16. až 19. století. V rámci komplexní kartometrické ...
  • Určování měřítek starých map 

   Defence status: DEFENDED
   Churaň, Radek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Určování měřítek starých map Abstrakt Tato diplomová práce spadá svým zaměřením do oboru kartometrických analýz. Zabývá se problematikou stanovení měřítka na vybraných starých mapách velkých či středních měřítek bez výrazného ...
  • Vlivy a recepce starších i soudobých kartografických děl v dílech kartografů 16.-18. století 

   Defence status: DEFENDED
   Chrást, Josef (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Vlivy a recepce starších i soudobých kartografických děl v dílech kartografů 16.-18. století Abstrakt Diplomová práce analyzuje existenci vzájemné recepce (ve smyslu autorské inspirace a přebírání mapových podkladů a ...
  • Využití Straight Skeletonu pro rekonstrukci tvaru střechy z dat laserového skenování. 

   Defence status: DEFENDED
   Ečer, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   The objective of this study is to explore the methods used for automatic roof reconstruction so far and on the basis of this analysis purpose a methodology, which uses the geometric structure of Straight Skeleton for an ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV