• Assesment of Ethiopian Monetary Policy: The Prospect of Inflation Targeting Using Monetary Var 

   Jehar, Mustofa Seid (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   This paper tries to assess the Ethiopian monetary policy, in order to investigate the prospect of inflation targeting. The paper starts by reviewing the literature on the evolution of Ethiopian monetary policy and Macroeconomy. ...
  • The banking crisis 1929 -1933 

   Strnadová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Problematika bankovních krizí má zásadní význam vzhledem k jejich vlivu na ekonomickou situaci a po odhalení jejich hlavních příčin by mělo být možné se v budoucnu některým vyhnout díky implementaci vhodných opatření. ...
  • Can Bayesian econometric methods outperform traditional econometrics in inflation forecasting? 

   Stráský, Josef (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Vzhledem k tomu, že mnoho centrálních bank opustilo režim cílování peněžní zásoby a přešlo k režimu cílování inflace, stalo se předpovídání inflace zásadním, jak pro politické rozhodování, tak pro soukromé aktéry, kteří ...
  • Can Bayesian econometric methods outperform traditional econometrics in inflation forecasting? 

   Stráský, Josef (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 30. 3. 2011
   Vzhledem k tomu, že mnoho centrálních bank opustilo režim cílování peněžní zásoby a přešlo k režimu cílování inflace, stalo se předpovídání inflace zásadním, jak pro politické rozhodování, tak pro soukromé aktéry, kteří ...
  • Capital Flight from Ukraine: Measurement and Drivers 

   Marchenko, Yuliia (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   This thesis presents estimates of capital flight from Ukraine in the period 1994 to 2017. We use the World Bank Residual method to calculate capital flight as a residual difference between sources and uses of funds in the ...
  • Costs of Conflict: Empirical Analysis of the Economic Situation in Palestine and Israel 

   Pankina, Anastasia (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   This thesis analyzes the Israeli-Palestinian conflict. Deeply rooted in history, and dominated by mutual violence, the conflict has been causing considerable damage to society, politics and economics for several decades. ...
  • Current accounts in monetary union: Did Euro cause a shift? 

   Olešňaník, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 26. 6. 2013
   Táto diplomová práca sa zaoberá dôsledkami Eura na bežné účty krajín, ktoré ho používajú. Najskôr sumarizuje implikácie teroretických modelov a výsledky emprirických štúdií venovaných problematike bežných účtov a možných ...
  • Current Accounts in Monetary Union: The Role of Euro, Fiscal Policy and Financial System 

   Olešňaník, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 23. 3. 2015
   Táto diplomová práca sa zaoberá dôsledkami eura na bežné účty krajín, ktoré ho používajú. Najskôr sumarizuje implikácie teoretických modelov a výsledky empirických štúdii venovaných problematike bežných účtov a možných ...
  • Determinants of FDI flows in Europe: The Recent Evidence 

   Korbelius, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 8. 2. 2017
   Klasifikace B22, C11, C23, D92, E22, O52 Klíčová slova FDI, finanční krize, EU, integrace E-mail autora v.korbelius@gmail.com E-mail vedoucího práce Jaromir.baxa@fsv.cuni.cz Cílem této práce bylo definovat faktory ovlivňující ...
  • Do fundamentals matter for government bond spreads in the EU? Evidence from non-linear models 

   Popaďák, Ján (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 16. 1. 2019
   Tato práce se zabývá dynamikou spreadů vládních dluhopisů v zemích v a mimo Evropskou měnovou unii, využitím nelineárních metod Markov-switching a Dynamic model averaging. Využitím hlavně pomocí metody Dynamic model averaging ...
  • Does Foreign Aid Decrease Inequality? Evidence from the Most Recent Data 

   Umlaufová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Income inequality is an alarming issue affecting especially developing countries, yet very scarce attention is paid to how it is influenced by development aid. This study investigates the relationship, focusing on modern ...
  • Dopad ekonomickej krízy na dva vybrané štáty strednej Európy: Slovensko a Poľsko 

   Dovicová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Cieľom práce je komparácia dopadov ekonomickej krízy v Poľsku a na Slovensku na tri vybrané ekonomické ukazovatele. Týmito ukazovateľmi sú nezamestnanosť, spotreba a priame zahraničné investície. Teoretická časť je venovaná ...
  • Dopad změn směnných kurzů na vzorek českých společností 

   Klečka, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 10. 2. 2016
   Práce rozšiřuje skupinu zemí, kde je testován význam změn směnných kurzů na jednotlivé společnosti, o Českou republiku, respektive o vzorek deseti českých společností. Empirická část této práce navazuje na Nazl, Kar, Akel ...
  • Drivers of financial de-dollarisation in CCA region. 

   Zviadadze, Ana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   After the dissolution of the Soviet Union, a number of post-soviet countries are facing a high level of financial dollarisation. This thesis aims to estimate the determinants of both deposit and loan de-dollarisation using ...
  • Důležitost růstu důchodu pro subjektivně pociťované štěstí 

   Sedlář, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 14. 6. 2011
   1 Abstrakt Práce se komplexně zabývá diskuzí rozpoutanou zveřejněním Easterlinova článku (1974), který upozornil na komplikovanější vztah mezi absolutní výší důchodu a subjektivně pociťovaným štěstím, než předpokládala ...
  • ECB Monetary Policy: "One Size Doesn't Fit All" Problem and Its Impact on Credits Volume 

   Nedvěd, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   V této práci analyzuji nevhodnost jednotné měnové politiky v eurozóně a její vliv na růst úvěrů pro dvanáct nejstarších členů eurozóny a časové období 1999Q1-2013Q3. Zmíněná nevhodnost je vyjádřena odchylkami skutečné ...
  • The ECB, Austerity and the Fiscal Multiplier: A meta-regression analysis of Fiscal Multiplier Estimates in ECB Policy Recommendations 

   Brüsewitz, Caspar Gerbrandt (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 20. 9. 2018
   The primary aim of this thesis is to examine whether the policy recommendations made by the European Central Bank in response to the financial crisis of 2008 were biased towards fiscal consolidation. It posits that such ...
  • Economic Impact of Margaret Thatcher Revisited 

   Stuchlík, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Forty years after Margaret Thatcher became the first woman prime minister of the UK, her past actions and reforms remain highly polarizing and influential. Nevertheless, there is general agreement that her government was ...
  • Effect of minimum wages: do regional data tell a different story? 

   Májková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Tato práce zkoumá efekt zvýšení minimální mzdy na nezaměstnanost, zaměstnanost, disponibilní příjmy a riziko chudoby. K dosavadní literatuře práce přispívá především přímým porovnáním výsledků plynoucích z použití dvou ...
  • Endogenous Growth Model, Distance to Frontier, and Labour Market Institutions 

   Šoltés, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Tato práce studuje dopad štědrosti pojištění v nezaměstnanosti na ekonomický růst. Má se za to, že štedřejší podpora v nezaměstnanosti má dva dopady na ekonomiku. Na jedné straně způsobuje růst nezaměstnanosti a na straně ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV