• Cheating Behavior in Football 

   Defence status: DEFENDED
   Selep, Ján (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   V diplomovej práci dokumentujem manipulovanie futbalových stretnutí v Bundeslige, nemeckej dlhodobej súťaži. Používam 8326 zápasov z troch najvyšších nemeckých súťaží za roky 1995 - 2012. Ligová súťaž je založená na zbieraní ...
  • Choice Judgment DIscrepancy and Inequality Aversion in Earnings: Evidence from the Republic of Moldova 

   Defence status: DEFENDED
   Besliu, Corina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 2. 2. 2011
   Nowadays BE deals with many other issues besides loss aversion and the preference for fairness mentioned above. There are many works which examine such phenomena like the endowment effect, or the framing effect, the ...
  • Concepts of Donor Evaluation on the Example of the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Cahlíková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 18. 6. 2008
  • Consumer credits in Czech Republic through the optics of behavioral economics : the impact of the form of presented information on the individual's decision making 

   Defence status: DEFENDED
   Švejdová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Tato práce se inspiruje behaviorální ekonomií, která poukazuje na důležitost formy podání informací a komplexitu rozhodování. Cílem práce je ukázat vliv způsobu podání informace na rozhodování jednotlivce v případě výběru ...
  • Cooperation with incomplete monitoring 

   Defence status: DEFENDED
   Caisl, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   V této práci se zabýváme se poskytováním veřejných statků. Tento problém studujeme na základě experimentální ekonomické hry "Public Goods Game". Jednotlivci v této hře mohou trestat ostatní jednotlivce za jejich chování, ...
  • Czech pension reform through the lens of behavioral economics 

   Defence status: DEFENDED
   Kahounová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 28. 6. 2012
   Bibliografický záznam Kahounová, Jana (2012). Česká penzijní reforma optikou behaviorální ekonomie. Praha, 2012. 79 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií. ...
  • The Determinants of Private Savings in the EU: The Case of the Group of Eight Entrant Countries 

   Defence status: DEFENDED
   Amponsah, Cornelius (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Private saving in the CEE countries can be described as having stabilised over the period of reform. Among the transition variables employed in the study, price liberalisation stands out as the most potent correlate of ...
  • Discrimination, information and cognitive effects : evidence from a field experiment in the Czech rental housing market 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoš, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Cílem této diplomové práce je objasnit diskriminativní chování pronajímatelů nájemních bytů na českém realitním trhu na základě dat z námi provedeného dvojitě slepého (double blind) internetového field experimentu. Design ...
  • Do information cascades arise easier under time pressure? : experimental approach 

   Defence status: DEFENDED
   Cingl, Lubomír (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
   Informační kaskády jako forma racionálního stádového chování pomáhají vysvětlit celou řadu ekonomických jevů, kde neoklasická teorie zaostává, jako například módní trendy, tvorba 'bublin' na burze, konformismus nebo obecně ...
  • Do Information Cascades Arise Easier under Time Pressure? Experimantal Approach. 

   Defence status: DEFENDED
   Cingl, Lubomír (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 30. 3. 2011
   Information cascades as a form of rational herding help to explain real-life phenomena such as fads, fashion, creation of 'bubbles' in financial markets or conformity in general. In this paper I attempt to model propensity ...
  • Effort and cheating behavior: An experiment 

   Defence status: DEFENDED
   Škoda, Samuel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
  • Empirical Essays in Institutional Microeconomics 

   Defence status: DEFENDED
   Schwarz, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 7. 6. 2017
   Dizertace se skládá ze tří empirických článků na poli institucionální mikroekonomie. První článek zkoumá roli kvality institucí v mezinárodním obchodě, druhý článek se zaměřuje na nezamýšlené důsledky práv k duševnímu ...
  • Essays in Behavioral and Development Economics 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoš, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 19. 8. 2016
   V první kapitole zkoumám, jaký efekt má nedostatek na normy a preference, podle kterých se lidí dělí s ostatními. Sdílení zdrojů je jedním z mála způsobů, jakým se lidé v chudých komunitách zajišťují. Nejvýznamnějším se ...
  • Essays in Behavioral Economics 

   Defence status: DEFENDED
   Vuletić Ćugalj, Danijela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   V prvním článku práce zkoumám vliv upomínek a formulací použitých k vyvolání empatie a altruistických motivů na ochotu darovat krev. Provedla jsem randomizovaný experiment v reálném prostředí s 3236 dárci krve z Bosny a ...
  • Essays on Decision Making under Stress 

   Defence status: DEFENDED
   Cingl, Lubomír (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Název / Title Eseje o rozhodování pod stresem / Essays on Decision Making under Stress Student PhDr. Lubomír Cingl Studijní program / Study program Ekonomické teorie Školitel / Advisor PhDr. Michal Bauer, Ph.D. Abstrakt v ...
  • Essays on Discrimination and Endogenous Preferences 

   Defence status: DEFENDED
   Cahlíková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 21. 4. 2016
   V první kapitole této disertace se zabývám efektem mezinárodní mobility na diskriminaci. Každý rok se miliony lidí stěhují do zahraničí za školou nebo za prací. Tento výzkum ukazuje, jak taková mezinárodní zkušenost mění ...
  • Essays on Incentives and Information in Schools 

   Defence status: DEFENDED
   Celik Katreniak, Dagmara (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 30. 8. 2016
   Otázka, kterou se v mé disertaci zabývám spočívá v tom, jestli kvalita vzdělávání v rozvojové zemi může být zvýšena pomocí použití motivačních nástrojů navázaných na výsledky žáků ve školách. Toto obšírné téma bylo a je v ...
  • Household nutritional effects of the DICONSA food subsidy program 

   Defence status: DEFENDED
   Dent, Felix (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 29. 6. 2012
   This thesis is an empirical research project assessing the household nutritional impact of the DICONSA food subsidy program in Mexico. By employing a combination of propensity score matching and OLS econometric approaches, ...
  • How matching grants and their size affect behaviour and where 

   Defence status: DEFENDED
   Caisl, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
   V této práci se zaměřujeme navelkoplošný randomizovaný field experiment popsaný v Karlan & List(2007). Zkoumají efekt techniky "matching grant" na chování přispěvatelů v charitativní kampani zahrnující přes 50000 ...
  • Income Shocks and Ethnic Group Bias 

   Defence status: DEFENDED
   Hruban, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   diplomové práce Klasifikace JEL Z13, O12, O13, Z91 Klíčová slova příjmové šoky, endogenita, ethnicita, instrumentální proměnné Název práce Příjmové šoky a etnická předpojatost E-mail autora 61618416@fsv.cuni.cz E-mail ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV