• Amenitní migrace v druhé generaci 

   Defence status: DEFENDED
   Davídková, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 6. 6. 2018
   This work examines amenity migration and its main focus refers to the second generation of amenity migrants. The work also touches on the current world expression of ones attitude and the opinion about the rest of the ...
  • Důvody zemědělců pro ekologický způsob hospodaření 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   Diplomová práce se zabývá důvody zemědělců pro ekologický způsob hospodaření. Teoretická část práce je věnována tématu ekologického zemědělství, jeho vývoji v České republice i ve světě, legislativě EZ a dotační politice ...
  • Ekologické zemědělství s ohledem na principy trvale udržitelného rozvoje 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2020)
   Date of defense: 16. 9. 2020
   Tématem diplomové práce je ekologicky šetrné zemědělství. Práce si klade za cíl zhodnotit, z jakých hledisek je ekologicky šetrný způsob hospodaření výhodný a z jakých výhodný není, a to z pohledu trvale udržitelného ...
  • Horské chaty a trvale udržitelný cestovní ruch 

   Defence status: DEFENDED
   Nagyová, Nikola (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 6. 6. 2018
   The aim of the diploma thesis is sustainable tourism in the mountainous environment. Alpine habitats include a valuable natural environment where tourism can leave lasting effects. Research focuses on the operation of ...
  • Osel domácí - hospodářské zvíře nebo domácí mazlíček? (Chov a uplatnění oslů v Polabí - případová studie) 

   Defence status: DEFENDED
   Diblíčková, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 22. 9. 2014
   Oslové domácí jsou lidem po tisíciletí užitečným pomocníkem především v přepravě věcí a při zemědělských pracích. Dnes usnadňují život venkovskému i městskému obyvatelstvu na všech kontinentech. Ve vyspělých zemích však s ...
  • Proměny společnosti a jejich odraz v krajině na příkladu Bezručova údolí 

   Defence status: DEFENDED
   Raková, Ludmila (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   SKE FHS UK Otisk proměn společnosti v podobě Přírodního parku Bezručovo údolí Diplomová 2013 ABSTRACT práce 12 Abstract Thesis introduced below is focused on the inter-relationship between society and landscape; on reciprocal ...
  • Reflexe amenitní migrace a života jejích aktérů 

   Defence status: DEFENDED
   Janků, Denisa (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 16. 9. 2021
  • Včelaření v České republice na rozcestí 

   Defence status: DEFENDED
   Mohrová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   The thesis entitled The Beekeeping in the Czech Republic on Crossroads aims to get in the current issues of beekeeping. It describes the field of beekeeping, one of the oldest human activities in terms of biology, ecology, ...
  • Vliv těžební činnosti na krajinný ráz v okolí města Příbram 

   Defence status: DEFENDED
   Fišerová, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   This diploma thesis attends to the landscape character, the methodics of the evaluation of landscape character and the influence of mining on the landscape character. Příbram, influenced by uranium mining during last ...
  • Vliv věku, vzdělání a typu bydlení na recyklaci odpadů (případová studie města Třebíč) 

   Defence status: DEFENDED
   Blažejová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 22. 9. 2014
   V mé diplomové práci se zabývám zjištěním vlivu tří vybraných faktorů - věková struktura, nejvyšší dosažené vzdělání a typ bydlení - na třídění odpadu obyvatel žijících ve městě Třebíč. Teoretická část práce se zaměřuje ...
  • Vztah uživatelů druhého bydlení k přírodě 

   Defence status: DEFENDED
   Menšíková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 27. 1. 2015
   Předkládaná diplomová práce se zabývá druhým bydlením na části území středního toku řeky Lužnice (katastr města Soběslav, obce Roudná, Klenovice a Skalice). Praktická část vychází z teoretické rešerše, ve které jsou ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV