• Amenitní migrace v druhé generaci 

   Davídková, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 6. 6. 2018
   Tato práce řeší problematiku amenitní migrace, přičemž její hlavní zaměření se týká druhé generace samotných amenitních migrantů. Práce se také dotýká aktuální světové situace, kdy životní styl představuje nejen vyjádření ...
  • Důvody zemědělců pro ekologický způsob hospodaření 

   Kučerová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   Diplomová práce se zabývá důvody zemědělců pro ekologický způsob hospodaření. Teoretická část práce je věnována tématu ekologického zemědělství, jeho vývoji v České republice i ve světě, legislativě EZ a dotační politice ...
  • Horské chaty a trvale udržitelný cestovní ruch 

   Nagyová, Nikola (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 6. 6. 2018
   Predmetom diplomovej práce je trvalo udržateľný cestovný ruch vo vysokohorskom prostredí. Vysokohorské lokality obsahujú cenné prírodné prostredie, na ktorom môže cestovný ruch zanechať trvale následky. Výskum sa sústredí ...
  • Osel domácí - hospodářské zvíře nebo domácí mazlíček? (Chov a uplatnění oslů v Polabí - případová studie) 

   Diblíčková, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 22. 9. 2014
   Oslové domácí jsou lidem po tisíciletí užitečným pomocníkem především v přepravě věcí a při zemědělských pracích. Dnes usnadňují život venkovskému i městskému obyvatelstvu na všech kontinentech. Ve vyspělých zemích však s ...
  • Proměny společnosti a jejich odraz v krajině na příkladu Bezručova údolí 

   Raková, Ludmila (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   SKE FHS UK Otisk proměn společnosti v podobě Přírodního parku Bezručovo údolí Diplomová 2013 ABSTRAKT práce 11 Abstrakt Předkládaná diplomová práce je zaměřena na vztah společnosti a krajiny, na jejich vzájemné obousměrné ...
  • Včelaření v České republice na rozcestí 

   Mohrová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Diplomová práce s názvem Včelaření v České republice na rozcestí si klade za cíl proniknout do současné problematiky včelaření. Popisuje obor včelařství, jako jednu z nejstarších činností člověka z hlediska biologického, ...
  • Vliv těžební činnosti na krajinný ráz v okolí města Příbram 

   Fišerová, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá krajinným rázem, metodikami hodnocení krajinného rázu a vlivem těžby na krajinný ráz. Jako modelové území je zvoleno Příbramsko ovlivněné těžbou uranu v minulém století. Cílem práce je porovnat ...
  • Vliv věku, vzdělání a typu bydlení na recyklaci odpadů (případová studie města Třebíč) 

   Blažejová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 22. 9. 2014
   V mé diplomové práci se zabývám zjištěním vlivu tří vybraných faktorů - věková struktura, nejvyšší dosažené vzdělání a typ bydlení - na třídění odpadu obyvatel žijících ve městě Třebíč. Teoretická část práce se zaměřuje ...
  • Vztah uživatelů druhého bydlení k přírodě 

   Menšíková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 27. 1. 2015
   Předkládaná diplomová práce se zabývá druhým bydlením na části území středního toku řeky Lužnice (katastr města Soběslav, obce Roudná, Klenovice a Skalice). Praktická část vychází z teoretické rešerše, ve které jsou ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV