Now showing items 1-20 of 30

  • Akutní medicína při vojenských cvičeních a v zahraničních misích 

   Defence status: DEFENDED
   Bourková, Kateřina (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Cílem diplomové práce bylo seznámit a přiblížit civilním zdravotníkům, jaké je využití akutní (urgentní) medicíny při vojenských zdravotnických zabezpečeních u nás a dále v mírových či bojových misích. Zdravotníci v první ...
  • Analogie systémů adaptivní imunity obratlovců 

   Defence status: DEFENDED
   Kovář, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 6. 2015
  • Danio rerio as a model of serious human diseases 

   Defence status: DEFENDED
   Hason, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 7. 9. 2022
   (ENGLISH) Over the last five decades, zebrafish (Danio rerio) has become a useful vertebrate model organism for the field of developmental biology and disease control. Using zebrafish in xenotransplantation studies is ...
  • Faktory ovlivňující vznik syndromu vyhoření u zdravotních sester 

   Defence status: DEFENDED
   Pidrmanová, Jana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku výskytu syndromu vyhoření u zdravotních sester. Mapuje výskyt rizikových faktorů na standardních a exponovaných pracovištích
  • Funkce DISP3/PTCHD2 v neurálních buňkách 

   Defence status: DEFENDED
   Konířová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   Protein DISP3, známý také jako PTCHD2, patří do rodiny PTCHD proteinů, které ve své struktuře obsahují sterol-sensing doménu. Exprese genu Disp3 je vysoká v neurálních tkáních a je regulována thyroidním hormonem. Gen DISP3 ...
  • Haematopoiesis in Sea lamprey 

   Defence status: DEFENDED
   Kovář, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 6. 2017
   Abychom zjistili, zda je systém krvetvorby skutečně společným znakem obratlovců, rozhodli jsme se prozkoumat krvetvorbu u fylogenticky nejstarších žijících zástupců obratlovců, tedy kruhoústých, jmenovitě u mihule mořské ...
  • High-throughput screening for the discovery of small molecules modulating cell fate 

   Defence status: DEFENDED
   Ribeiro Pombinho, António José (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 10. 2014
   Objevy sloučenin ovlivňujících buněčnou proliferaci, diferenciaci a smrt mohou vést nejen ke vzniku nových léčiv sloužících k léčbě či prevenci onemocnění, ale lze je také využít ke studiu molekulárních drah zapojených v ...
  • Klonování, exprese a charakterizace kuřecích růstových faktorů 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 5. 2006
  • Klonování, exprese a charakterizace rekombinantních růstových faktorů 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   Klonování, exprese a charakterizace rekombinantních růstových faktorů Růstové faktory a cytokiny jsou důležitými regulátory nejrůznějších biologických jevů, spojených s buněčnou proliferací, přežitím a diferenciací. Tato ...
  • Komplexní péče o nemocného s akutní rupturou výdutě břišní aorty 

   Defence status: DEFENDED
   Swárovská, Jana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
   Autorka v diplomové práci uvádí přehled komplexní péče o pacienta s rupturou aneuryzmatu břišní aorty v 6 kazuistikách. Srovnáním jednotlivých případů uvádí dále ve shrnutí nejdůležitější aspekty péče, které mohou významně ...
  • Mapping of regulatory elements within 5' region of the Disp3 locus 

   Defence status: DEFENDED
   Oltová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Dispatched 3 (Disp3), gen regulovaný thyroidálním hormonem, je v naší laboratoři intenzivně studován. Podle fenotypu buněk s nadexprimovaným Disp3 a expresního profilu tohoto genu by Disp3 mohl být propojujícím článkem ...
  • Modely anemických onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Vondráková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 6. 2017
   Hematopoéza je proces, kterým se utváří krevní buňky. Všichni obratlovci mají dvě fáze hematopoézy - primitivní a definitivní. Základním smyslem primitivní hematopoézy je produkce červených krvinek, které umožňují okysličení ...
  • Origins of vertebrate hematiopoiesis 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   (ENGLISH) Hematopoiesis is dependent on the actions of hematopoietic stem cells (HSCs). This process is tightly controlled through a complex array of extrinsic and intrinsic factors. Even though the hematopoiesis seems to ...
  • Ošetřovatelská péče o pacienta po náhradě aortální chlopně 

   Defence status: DEFENDED
   Brožková, Marcela (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Diplomová práce se zabývá problematikou ošetřování pacienta po náhradě aortální chlopně. Práce nastiňuje komplexní ošetřovatelskou péči o pacienta po kardiochirurgickém výkonu pomocí ošetřovatelského procesu. Teoretická ...
  • Ošetřovatelská péče o pacienta s intraaortální balónkovou kontrapulzací 

   Defence status: DEFENDED
   Ksandrová, Zuzana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Diplomová práce se zabývá problematikou intraaortální balónkové kontrapulzace, ošetřovatelskou péčí o pacienta po zavedení této srdeční mechanické podpory. Teoretická část obsahuje anatomii a fyziologii srdce a aorty, vše ...
  • Panels of steroid receptor reporter cell lines for compound profiling and development of selective ligands for estrogen receptor alpha and beta 

   Defence status: DEFENDED
   Sedlák, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   of the Ph.D. thesis Steroid hormone receptors represent a major target in the drug discovery. As ligand inducible transcription factors, their activity can be modulated by small lipophilic molecules. The first part of this ...
  • Péče o nemocné podstupující aortokoronární bypass 

   Defence status: DEFENDED
   Kozlová, Ivana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Diplomová práce se zabývá problematikou ischemické choroby srdeční a zaměřuje se především na její chirurgickou léčbu a pooperační péči. Teoretická část obsahuje anatomii a fyziologii srdce a krevního oběhu, stručný popis ...
  • Péče o pacienta po transplantaci jater 

   Defence status: DEFENDED
   Juzová, Lucie (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
   Svoji diplomovou práci jsem psala na téma Péče o pacienta po transplantaci jater. Práce je rozdělena na praktickou a teoretickou část. V teoretické části jsem se zaměřila na anatomii a funkci jater a žlučových cest, na ...
  • Péče o pacienty s akutním infarktem myokardu po implantaci koronárního stentu s přihlédnutím k přítomnosti či nepřítomnosti umělé plicní ventilaceplicní ventilace 

   Defence status: DEFENDED
   Burošová, Ivana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
   Hlavním tématem diplomové práce je problematika akutního infarktu myokardu ošetřeného koronární intervencí s implantací koronárního stentu. Práce je rozdělena do dvou základních částí. První, teoretická část, popisuje ...
  • Péče o pacienty ve vegetativním stavu 

   Defence status: DEFENDED
   Nettlová, Marie (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
   Cílem diplomové práce je nastínit problematiku péče o pacienty ve vegetativním stavu na intenzivních lůžkách v Praze a Středočeském kraji. Tato práce by měla přinést základní informace o počtu pacientů ve vegetativním ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV