• Aplikace koloběhu pro zrakově postižené 

   Defence status: DEFENDED
   Kittlerová, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 2. 10. 2006
   Title: An application of kickbiking for vizual impaired people Aim: Development of method of training and guiding for vizual impaired people kickbiking. Practical demonstration of this method by author. Method: During the ...
  • C-reaktivní protein v mikrobiálním světě popálených 

   Defence status: DEFENDED
   Šetelíková, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 12. 5. 2008
   Subject C - reactive protein in microbial wor/d ofburnt Thesis Aim: Familiarization with burn injury - highlighting of importance of complex care of burnt patients, familiarization with specific characters of infection ...
  • Hyperkapnie a difuse plynů ve sněhové lavině (Změny funkčních parametrů jedinců v krizové situaci) 

   Defence status: DEFENDED
   Mašek, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 4. 3. 2014
   Název: Hyperkapnie a difuse plynů ve sněhové lavině - (Změny funkčních parametrů jedinců v krizové situaci) Cíle práce: Cílem studie bylo kontinuální sledování kompenzačních mechanismů, zejména změn ventilačně-respiračních ...
  • Informovanost pacientů po operaci karcinomu prsu a lékařů v oblasti prevence a léčby lymfedému horní kočetiny 

   Defence status: DEFENDED
   Hoffmannová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 12. 5. 2008
  • Jak předejít civilizačním chorobám (komplexní vzdělávací a motivační text o zdravém stylu života) 

   Defence status: DEFENDED
   Drahošová, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
   Název: Jak předejít civilizačním chorobám How to prevent civilization diseases Cíle práce: Mým cílem bylo posoudit názorovou orientaci a informovanost studentů gymnázií a odborných učilišť v oblasti prevence civilizačních ...
  • Kvalita života pacienta s transverzální lézí krční míchy na spinální jednotce 

   Defence status: DEFENDED
   Horčičková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   15 Abstrakt Název práce: Kvalita života pacienta s transverzální lézí krční míchy na spinální jednotce. Cíle: Cílem práce je zhodnocení kvality života pacientů s transverzální lézí krční míchy léčených propracovaným systémem ...
  • Kvalita života u pacientů po cévní mozkové příhodě 

   Defence status: DEFENDED
   Šmídová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 5. 5. 2008
  • Legislativa vzdělávání dětí se specifickými potřebami a dětí mimořádně nadaných 

   Defence status: DEFENDED
   Dubcová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Název práce: Legislativa vzdělávání dětí se specifickými potřebami a dětí mimořádně nadaných Cíle práce: Analýza legislativních trendů ve vzdělávání jedinců vymykajících se populační normě. Výzkum je tedy zaměřen jak na ...
  • Léčebná tělesná výchova u pacientů po transplantaci srdce 

   Defence status: DEFENDED
   Náprstková, Alžběta (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 6. 2007
  • Metabolický syndrom u dětí a mládeže 

   Defence status: DEFENDED
   Krafková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 10. 5. 2010
   Název práce: Metabolický syndrom u dětí a mládeže Cíle práce: Analyzovat efekt 4týdenního redukčního pobytu se sledováním změn v tělesném složení, procentu tuku, antropometrických parametrech a případných indikátorech ...
  • Metody regenerace v rámci basketbalového tréninku 

   Defence status: DEFENDED
   Kožešníková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
  • Pohybová terapie u pacientů po transplantaci srdce 

   Defence status: DEFENDED
   Náprstková, Alžběta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 24. 9. 2007
   Název práce: Pohybová léčba u osob po transplantaci srdce Exercise therapy ofheart transplant individuals Cíl práce: Práce podává základní přehled o transplantacích srdce. Samotný zákrok, byť zachrání život člověka v ...
  • Pohybové aktivity mentálně postižené mládeže 

   Defence status: DEFENDED
   Jánský, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 10. 9. 2008
  • Pohybové schopnosti mentálně retardovaných žáků základních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Jánský, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Název: Pohybové schopnosti mentálně retardovaných žáků základních škol Cíl práce: Hlavním cílem práce bylo porovnat výkonnost žáků ZŠ praktické a ZŠ běžného typu ve vybraných motorických disciplínách. Metody: Pro získání ...
  • Sportovní talenty na speciální škole 

   Defence status: DEFENDED
   Krubová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 14. 5. 2007
   Název : Sportovní talent na speciální škole Cíl práce: Porovnání motorické výkonnosti mezi dvěmi rozdílnými soubory. Soubor S1 -žáci (8 dívek a 8 chlapců v každé věkové kategorii) speciálních škol ve věku 14 a 15 let a ...
  • Using Virtual Reality as a Therapeutic Modality for Children with Cerebral Palsy: a Review and Synthesis 

   Defence status: DEFENDED
   Smolová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 6. 5. 2014
   Název práce: Využití virtuální reality v terapii dětí s dětskou mozkovou obrnou: review a syntéza Autor: Bc. Petra Smolová Gramatická korektura: Jan Valeška Kontext: Dětská mozková obrna (DMO) je často označována jako ...
  • Ventilačně-respirační změny a difuze plynů v simulované sněhové lavině 

   Defence status: DEFENDED
   Sýkora, Karel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 23. 9. 2016
   Title: Ventilation - respiratory changes and diffusion of gases in the simulated snow avalanche. Goals: The aim of this study was to investigate different ventilation-respiratory parameters with breathing into the simulated ...
  • Ventilačně-respirační změny a difuze plynů v simulované sněhové lavině 

   Defence status: DEFENDED
   Sýkora, Karel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 8. 11. 2021
   Název: Ventilačně-respirační změny a difuze plynů v simulované sněhové lavině. Cíle práce: Cílem této práce bylo sledování různých ventilačně-respiračních parametrů při dýchání v simulované sněhové lavině se vzduchovou ...
  • Vliv extrémní fyzické a psychické zátěže na organismus 

   Defence status: DEFENDED
   Braumová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 16. 1. 2012
   Název: Vliv extrémní fyzické a psychické zátěže na organismus Cíle: Hlavním cílem této práce bylo posoudit vliv stresové fyzické zátěže, v 5 km závodu v běhu na lyžích, na tělesné a psychické funkce středoškoláků. Metody: ...
  • Vliv kognitivní únavy na výkonnost člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Michalička, Vladimír (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 15. 6. 2020
   Název: Vliv kognitivní únavy na aktuální fyzickou výkonnost člověka. Cíl práce: Cílem práce je zjištění míry vlivu předchozí kognitivní únavy na přesnost střelby a následnou aktuální aerobní výkonnost sledovaných příslušníků ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV