Now showing items 1-20 of 73

  • 3D Navigation for Mobile Robots 

   Defence status: DEFENDED
   Škoda, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 2. 2017
   V práci je navržen 3D navigační systém pro hledání cest pro autonomní vozidla. Systém zpracovává point-cloud data z rgb-d kamery a vytváří trojrozměrnou mřížku obsazenosti s adaptivní velikostí buněk. Obsazené buňky mřížky ...
  • AI Planning with Time and Resource Constraints 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Automatizované plánování hraje bezesporu klíčovou roli v mnoha oblastech lidského zájmu, kde složité a proměnlivé úlohy vyžadují efektivní řešení a omezení možných chyb. Další motivací pro výzkum plánování je zachycení ...
  • Algorithms for automated logistics 

   Defence status: DEFENDED
   Tuláček, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Práce řeší existující problém optimálního plánování přeskladnění zboží mezi pobočkami maloobchodní společnosti. Cílem je navrhnout systém, který na základě objednávek od zákazníků a současných skladových dostupností zboží ...
  • Analýza rozvrhů 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Ladislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Cílem této diplomové práce bylo věnovat se formální analýze rozvrhů, tj. identifikaci slabých míst a následné navržení metod, jak tato slabá místa opravit. Tato diplomová práce navíc řeší metodu, jak z navržených oprav ...
  • Automated Drone Boomeranging 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Harasim, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   The thesis proposes a 3D navigation and planning system for an autonomous remotely controlled quadcopter (drone). The solution uses the drone sensor data along with the data processed from the video camera image stream, ...
  • Capturing, Visualizing, and Analyzing Data from Drones 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Je navržena a implementována aplikace pro vizualizaci a analýzu dat nahraných během letu drona. Aplikace zobrazuje grafy nahraných veličin, určuje přibližnou trajektorii letu a znázorňuje orientaci drona v daném čase. Je ...
  • Celulární automaty 

   Defence status: DEFENDED
   Amemori, Josef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Celulární automat je jednoduchý matematický model, který je schopen vykazovat komplexní chování. Poprvé byl představen Von Neumannem, který se snažil s jeho pomocí zformalizovat sebe-reprodukci automatů. Mezi známé práce, ...
  • Compilation-based Approaches for Automated Planning 

   Defence status: DEFENDED
   Pantůčková, Kristýna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 7. 2020
   One of the possible approaches to automated planning is compilation to sat- isfiability or constraint satisfaction. Compilation enables to take advantage of the advancement of SAT or CSP solvers. In this thesis, we implement ...
  • Compiling Planning Problems 

   Defence status: DEFENDED
   Toropila, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 28. 1. 2008
   Napriek tomu, že techniky splňovania podmienok (SP) sú častým spôsobom riešenia rozvrhovacích problémov, v plánovaní sa stále vyskytujú iba zriedka. Na riešenie plánovacích problémov bolo síce vyskúšaných niekol'ko rôznych ...
  • Constrained activity sequencing 

   Defence status: DEFENDED
   Nguyen, Son Tung (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
   Mnoho rozvrhovacích problémů lze považovat za problémy s hledáním posloupností aktivit splňujících určité podmínky a omezení. Typickým příkladem je rozvrhování letů v leteckém průmyslu, kde úlohou je přiřazení segmentů ...
  • Constraint modelling 

   Defence status: DEFENDED
   Haničinec, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Constraint programming is one of the possible ways how to solve complicated combinatorial (and other) problems. We model a problem using variables representing real world objects and constraints representing various relations ...
  • Constraint Programming in Planning 

   Defence status: DEFENDED
   Surynek, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 30. 9. 2008
   This thesis deals with planning problems and Boolean satisfiability problems that represent major challenges for artificial intelligence. Planning problems are stated as finding a sequence of actions that reaches certain ...
  • Constraint satisfaction for HW/SW verification 

   Defence status: DEFENDED
   Cigler, Luděk (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
   Constraint satisfaction techniques (CSP) are a powerful framework for modeling and solving various problems in artificial intelligence and operations research. Verification of HW and SW can profit from employing constraint ...
  • Constraint satisfaction for inductive logic programming 

   Defence status: DEFENDED
   Chovanec, Andrej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 5. 2011
   Induktívne logické programovanie je oblasť zaoberajúca sa vývojom klauzálnych teórií z pozorovaní, kde pre danú množinu príkladov a dodatočnú informáciu hľadáme hypotézu, ktorá pokrýva všetky pozitívne príklady a nepokrýva ...
  • Constraint solvers 

   Defence status: DEFENDED
   Tuláček, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Řešič omezujících podmínek je specializovaný software, určený k řešení problémů popsaných omezujícími podmínkami. Práce podává přehled řešičů a vybrané z nich testuje z pohledu uživatelské přístupnosti a rozsahu problémů, ...
  • Detekce nekonzistencí při provádění multi-agentních plánů 

   Defence status: DEFENDED
   Mintál, Samuel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 9. 2021
   Agenti v realite svoje plány nevykonávajú vždy dokonalo. Kvôli rôznym príčinám, ktoré nie sú plánmi predpokladateľné, sa agenti majú tendenciu časom od zadaných plánov odkloniť. Tieto nepresnosti vo vykonávaní môžu vyústiť ...
  • Dynamic Scheduling 

   Defence status: DEFENDED
   Vlk, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   Jedním z problémů rozvrhování výroby v reálném životě je dynamičnost výrobních prostředí zahrnující nové výrobní požadavky a rozbíjející se zařízení během vykonávání rozvrhu. Prosté přerozvržení od nuly v reakci na neočekávané ...
  • Dynamické temporální sítě 

   Defence status: DEFENDED
   Zykán, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Tato práce se zabývá algoritmy pro práci s dynamickými temporálními sítěmi. Ve své první části se soustřed'uje zejména na udržování konzistence po cestě při restrikci i uvolnění některých podmínek v síti. Ve druhé části ...
  • Efficient Representations and Conversions of Planning Problems 

   Defence status: DEFENDED
   Toropila, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 12. 2014
   Title E cient Representations and Conversions of Planning Problems Author Daniel Toropila Department Department of Theoretical Computer Science and Mathematical Logic Supervisor prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. Abstract The ...
  • Exploiting Structures in Automated Planning 

   Defence status: DEFENDED
   Kuckir, Ivan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 2. 2017
   Tato práce se zaměřuje na zlepšení procesu automatického plánování skrze rozbití symetrií. Cílem je popsat symetrie, které jsou často zřejmé pro programátory, ale nebyly řádně teoreticky formalizovány. Po analýze dostupných ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV