• Možnosti a využití GNSS a GIS při přesusunech 

   Defence status: DEFENDED
   Raděj, Karel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
  • Návrh obsahu základního výcviku lanových technik pro speciální útvary Policie České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Horelica, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 3. 5. 2010
   Abstakt Název diplomové práce: Návrh obsahu základního výcviku lanových technik pro speciální útvary Policie České republiky Zpracoval: Jan Horelica Pracoviště: Katedra vojenské tělovýchovy Vedoucí diplomové práce: kpt. ...
  • Porovnání obsahu výcviku lezení u vybraných složek IZS ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Koupal, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 1. 10. 2007
   Jméno a příjmeni autora: Martin Koupal Název diplomové práce: Porovnání obsahu výcviku lezení ve vybraných složkách Integrovaného záchranného systému České republiky Pracoviště: Katedra vojenské tělovýchovy Vedouci diplomové ...
  • Porovnání obsahu výcviku vojenského lezení v armádě České a Slovenské republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Dědáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 2. 5. 2007
   Názevpráce Porovnání obsahu výcviku vojenského lezení v Armádě České a Slovenské republiky Cíl práce Cílem práce je na základě shromážděných dat zjistit, zda v kurzech vojenského lezení v Armádě České republiky a v Armádě ...
  • Porovnání sportovního a vojenského lezení z pohledu energetického krytí 

   Defence status: DEFENDED
   Elstner, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   1 Abstrakt Název práce: Porovnání sportovního a vojenského lezení z pohledu energetického krytí Confrontation of sport and military climbing in term of energetic consumption Cíl práce: Zjištění odezvy organismu jedince při ...
  • Porovnání vybraných slaňovacích pomůcek 

   Defence status: DEFENDED
   Strnad, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 11. 5. 2009
  • Predikce výkonu s pomocí softwaru Combatfit 

   Defence status: DEFENDED
   Štefanský, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Název práce: Predikce výkonu s pomocí softwaru Combatfit Cíl práce: Poukázat na silné a slabé stránky programu Combatfit. Porovnat výpočet programu s terénním měřením. Použité metody: Tato práce je empiricko - teoretickým ...
  • Přehled lezeckých technik záchrany zraněného vytažením v podmínkách letecké záchranné služby 

   Defence status: DEFENDED
   Štekl, Radomír (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 4. 5. 2006
   Title An overv1ew of haul climbing techniques intended to rescue injured m the conditions of air rescue service. The objective ofthe diploma paper The objective of the diploma paper is to round up haul climbing rescue ...
  • Tréninkový plán pro instruktory vojenského lezení se zaměřením na rozvoj lezecké výkonnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Vavruška, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 10. 5. 2006
   Title The condition preparations for military climb instructors for climbing performance. Aim ofdiploma thesis The aim ofthis thesis is to suggest a mostly optimized training plan for milítary limb instructors with a view ...
  • Vliv aerobní a anaerobní zátěže na činnosti vojáka 

   Defence status: DEFENDED
   Částka, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 22. 1. 2014
   Title of the work: Effect of aerobic and anaerobic activities load on soldier Goals: The aim of this work is to find out and to compare the effect of aerobic activities load during 12 minutes of modified running in the ...
  • Vliv střeleckých postojů na balistickou ochranu střelce 

   Defence status: DEFENDED
   Zdražila, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 7. 5. 2014
   Název práce Vliv střeleckých postojů na balistickou ochranu střelce Cíle Cílem této práce je vypracovat metodu, kterou by se dala měřit balistická ochrana, kterou je aktuálně střelci v daném střeleckém postoji, neprůstřelnou ...
  • Vlivy vnějšího prostředí na náročnost závodu v zimním přežití 

   Defence status: DEFENDED
   Král, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 10. 9. 2010
  • Výběr univerzální slaňovací pomůcky pro potřeby AČR 

   Defence status: DEFENDED
   Strnad, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 6. 5. 2011
   Název práce: Výběr univerzální slaňovací pomůcky pro potřeby AČR Cíl práce: Vybrat slaňovací - jisticí pomůcku v souladu s potřebami AČR. Metody: Jednalo se o smíšený empirický výzkum. Pro analyzování výsledků byly zhotoveny ...
  • Zjišťování hraniční zátěže při výcviku přežití 

   Defence status: DEFENDED
   Heřmánek, Jaroslav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   AABBSSTTRRAAKKTT NNáázzeevv pprrááccee:: Zjišťování hraniční zátěže při výcviku přežití CCííll pprrááccee:: Cílem této diplomové práce je nalézt vhodné prostředky pro zjišťování hraniční zátěže při výcviku přežití. ...
  • Zjišťování hraniční zátěže při výcviku přežití 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Heřmánek, Jaroslav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 6. 5. 2011
   AABBSSTTRRAAKKTT NNáázzeevv pprrááccee:: Zjišťování velikosti hraniční zátěže při výcviku v přežití CCííll pprrááccee:: Cílem této diplomové práce je pokusit se o nalezení vhodných prostředků pro zjišťování hraniční zátěže ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV