• Afrika v sféře zájmu velmocí: rozvoj a partnerství 

   Defence status: DEFENDED
   Nalejvač, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 6. 2020
   The aim of the Master's thesis is to analyze the growing interest of the global economic system centers in the region of developing countries in sub-Saharan Africa with the account on weakening position of the West in ...
  • Americké think tanky - na příkladu případové studia Thw Washington Institut for the Near East 

   Defence status: RECOGNIZED
   Abu Eid, Ramzi (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 30. 3. 2007
   Spojené státy americké jsou v součastnosti mocností nejenom na poli ekonomickém, vojenském nebo technologickém, ale jsou také zemí, kde se výtečně daří vědecké činnosti a výzkumu. Není ostatně třeba obšírněji argumentovat, ...
  • Americké think tanky na příkladu případové studie Washington Institute for the Near East Policy 

   Defence status: DEFENDED
   Abu Eid, Ramzi (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 5. 2. 2007
   Spojené státy americké jsou v součastnosti mocností nejenom na poli ekonomickém, vojenském nebo technologickém, ale jsou také zemí, kde se výtečně daří vědecké činnosti a výzkumu. Není ostatně třeba obšírněji argumentovat, ...
  • Antisemitismus ve Francii - současná debata a její kořeny 

   Defence status: DEFENDED
   Nekvapil, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 2. 2006
   v českém jazyce není součástí práce. Úryvek z Úvodu: V první části se budu věnovat nejprve různým definicím pojmu "antisemitismus" a úskalím, které s jeh o používáním souvisejí. Následně představím ve stručnosti historické ...
  • Between Turkism and Bolshevism: the Formation of Central Asian Nation-States 

   Defence status: DEFENDED
   Kaumen, Arman (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
   The main goal of this paper is to trace the formation of nation-states in Central Asia, primarily during the second half of the 19th and the first quarter of the 20th century. Although soviets played a significant role in ...
  • Blízkovýchodní konflikt ve francouzském veřejném prostoru (2000-2010) 

   Defence status: DEFENDED
   Nekvapil, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   of Ph.D. thesis: Middle Eastern Conflict in the French Public Space (2000-2010) Václav Nekvapil, 2013 The main objective of the thesis is to analyse and typologise French social discourse on the Israeli-Palestinian conflict ...
  • Café Central Európa. Stredoeurópska debata 80. rokov ako symbolické centrum českých dejín 

   Defence status: DEFENDED
   Majbová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Obrysy Strednej Európy boli vždy variabilně a měnili sa podPa panujúceho politického ovzdušia. Každé duchovné hnutie definovalo hranice tohto subkontinentu (imaginárně i reálne zároveň) svojim vlastným spósobom- právě preto ...
  • Česká hard a soft power: "evropská" nebo "americká" účast České republiky v Afghánistánu? 

   Defence status: DEFENDED
   Bílý, Prokop (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
   This bachelor thesis deals with Joseph Nye's hard and soft power concepts and applies them to Czech Republic's participation in Afghanistan. The initial point of this text is represented, besides hard soft power's conceptual ...
  • Demokracie v Iráku? 

   Defence status: DEFENDED
   Sedlářová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 6. 2014
   Práce "Demokracie v Iráku?" se zabývá potížemi při nastolování demokracie v Iráku mezi léty 2003 až 2010. Vychází ze dvou hypotéz. První hypotéza se týká příčiny těchto potíží. Předpokladem je, že jsou dány ...
  • Dědictví finlandizace v éře změn: finská bezpečnostní politika po studené válce 

   Defence status: DEFENDED
   Jireš, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 11. 2007
   V Evropě dnes existuje pět států, se kterými se pojí dlouhá tradice neutralitní politiky - Švýcarsko, Švédsko, Irsko, Rakousko a Finsko.1 Prostřednictvím své neutrality všechny tyto země vyjadřovaly záměr působit v ...
  • Egyptská revoluce 21. století a dlouho očekávaný pád autoritářského režimu Hosniho Mubaraka 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kafková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 6. 2013
   Tématem bakalářské práce je egyptská revoluce z počátku roku 2011. Hlavním úkolem je zjistit klíčové příčiny, které vedly k vypuknutí konfliktu. Ke konci bude krátce přiblížen průběh revoluce a období po resignaci prezidenta ...
  • Europeanization and the State in Central and Eastern Europe: Political Economy of European Structural Funds 

   Defence status: DEFENDED
   Šitera, Daniel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 4. 2021
   Tato disertační práce zkoumá dopad Kohezní politiky Evropské unie (EU) a jejích strukturálních a investičních fondů na transnacionalizaci a následnou transformaci státu ve střední a východní Evropě (SVE). Kohezní politika ...
  • Female suicide terrorism - the case of Chechnya 

   Defence status: DEFENDED
   Lohr, Štěpán (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 31. 1. 2013
   The aim of this thesis is to analyze the phenomenon of female suicide terrorism in Chechnya, particularly with the focus on motivation of individual terrorists and organizations. Besides these two levels of analysis, it ...
  • Foucault, Althusser a marxismus: od epistemologie k politice 

   Defence status: DEFENDED
   Šíma, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 18. 6. 2021
   (česky): Michela Foucaulta můžeme jen stěží označit za přesvědčeného marxistu, současně však marxismus představuje v řadě jeho děl určitý implicitní referenční rámec, vůči němuž rýsuje vlastní přístup. Nikde není tento ...
  • Francouzský sekularismus a islám 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 9. 2021
   Diplomová práce zachycuje proměnu, jakým prošel od 80. let 20. století francouzský sekularismu/laicité a jak se změnila funkce i významu tohoto principu. Práce vychází z hypotézy, že za proměnou principu laicité nestojí ...
  • Francúzska republika a jej postavenie vo svete 

   Defence status: DEFENDED
   Čupka, Mikuláš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 9. 2016
   Účelem této diplomové práce je popsat V. Francouzskou Republiku, její specifický způsob fungování a hlavně postavení prezidenta, jako charakteristický znak poloprezidentských systémů. Úvod práce a první kapitola se věnují ...
  • Genderová politika Velké Británie za Davida Camerona a Tonyho Blaira 

   Defence status: DEFENDED
   Kubíková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   (in English): The aim of the theses is to map the development of feminization of two main British political parties, Conservative and Labour party from the point of view of descriptive participation, i.e. women representation ...
  • Geopolitické směřování zahraniční politiky Turecka : možnosti a perspektivy 

   Defence status: DEFENDED
   Dimelis, Konstantinos (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
   1 Abstract The aim of this thesis is to analyze the contemporary Turkish foreign policy and to determine whether it is becoming increasingly distant from the West. To answer this question, the thesis maps and analyzes the ...
  • Globální teroristické sítě. Komparace útoků al-Káidy v New Yorku, Madridu a Londýně v první dekádě 21. století 

   Defence status: DEFENDED
   Shabu, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 9. 2008
   Dlouho jsem přemýšlel o způsobu, jak začít úvod práce, která se věnuje tématu zdánlivě iracionálního násilí, které je obestřeno příkrovem orientální mystiky a náboženského fundamentalismu. Pulty knihkupectví jsou přeplněny ...
  • Gruzínsko-ruské vztahy v období let 2004 -2011 Boj za nezávislost Gruzie 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Achvlediani, Ketevan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Tato magisterská práce se zabývá mapováním a analýzou Rusko-gruzínských vztahů v období mezi roky 2004-2011. Zaměřuje se především na vývoj vztahů po nástupu nového gruzínského prezidenta Mikhaila Saakašviliho a po jeho ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV