• Celulolytické huby a ich diverzita na rastlinnom opade 

   Defence status: DEFENDED
   Gálová, Diana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Rozklad opadu si vyžaduje prítomnosť zodpovedajúcich degradačných enzýmov, ktorých dobrými producentmi sú práve huby. Lesné pôdy vykazujú značnú mieru heterogenity v rozložení týchto enzýmov v rôznych merítkach. Navyše ...
  • Charakterizace společenstva hub, podílejícího se na rozkladu opadu v jehličnatých lesích Národního parku Šumava 

   Defence status: DEFENDED
   Žifčáková, Lucia (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Pochopenie cyklu uhlíku v ihličnatých lesoch, ktoré predstavujú veľké zásobárne uhlíku má zásadný význam pre naše chápanie prírodných procesov v rámci zmeny globálnej klímy. Rozpoznanie húb ako základných rozkladačov môže ...
  • Combination of biochemical and high-throughput-sequencing approaches to study the role of Antinobacteria and fungi in the decomposition of plant biomass 

   Defence status: DEFENDED
   Větrovský, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 3. 2016
   Dead plant biomass is a key pool of carbon in terrestrial ecosystems. Its decomposition in soil environments is thus an essential process of the carbon cycle. Fungi are considered to be the primary decomposers in soil ...
  • Ecology of yeasts in forest soils 

   Defence status: DEFENDED
   Mašínová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 11. 2017
   Společenstva mikroorganismů ve svrchních horizontech půdy představují významnou složku lesních ekosystémů. Navzdory tomu, že kvasinky jsou nedílnou součást společenstev půdních hub, jejich roli v lesních ekosystémech dosud ...
  • Ekologický význam bakterií asociovaných s rostlinným opadem 

   Defence status: DEFENDED
   Tláskal, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 6. 2013
   V lesích mírného pásu představuje rozklad stromového opadu významný přísun uhlíku do půdy. Hlavními hráči při dekompozici opadu jsou houby a bakterie. Zatímco role hub při rozkladu je často studována, jen málo prací se ...
  • Ekologie hub, asociovaných s tlejícím dřevem v ekosystémech přirozených lesů 

   Defence status: DEFENDED
   Zrůstová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 6. 2014
   Tlející dřevo hraje důležitou roli v lesním ekosystému z hlediska koloběhu uhlíku a živin, regenerace lesa a uchování biodiverzity. Poskytuje prostorové niky a potravní zdroje značnému množství hub, bakterií, bezobratlých ...
  • Houby asociované s kořeny dřevin 

   Defence status: DEFENDED
   Charvátová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 6. 2012
   Oproti půdnímu prostřední představují kořeny rostlin místo s podstatně vyšší dostupností živin, zejména díky přísunu uhlíkatých produktů fotosyntézy. Kořeny proto umožňují život řadě mikroorganismů, které tyto látky ...
  • Houby asociované s tlejícím dřevem v temperátních lesích 

   Defence status: DEFENDED
   Štercová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 5. 6. 2015
   Dřevokazné houby jsou důležitou součástí všech lesních ekosystémů. Na jejich činnosti je závislá řada dalších organismů, které využívají látky produkované během tlení dřeva. Enzymy, které dřevo rozkládají, představují pro ...
  • Importance of fungal decomposition of wood in the ecosystems of natural forests 

   Defence status: DEFENDED
   Štercová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
   Rozklad organických částí představuje důležitou součást globálního cyklu uhlíku a ovlivňuje jeho světové změny prostřednictvím uvolňování CO2. V temperátních lesích představuje mrtvé dřevo velký zásobník uhlíku, jeho ...
  • Molecular biology and ecology of microbial decomposition of plant-derived biopolymers in forest ecosystems 

   Defence status: DEFENDED
   Žifčáková, Lucia (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 3. 2017
   V této dizertační práci byly studovány schopnosti hub a bakterií degradovat jednoduché i složité uhlíkaté sloučeniny získané z různých zdrojů, jako jsou kořenové exsudáty, opad, půdní organická hmota nebo houbové mycelium. ...
  • Molecular biology of soil fungi participating in litter decomposition in forest ecosystems 

   Defence status: DEFENDED
   Voříšková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 10. 2013
   In forest ecosystems, substantial part of carbon enters soil in the form of plant litter. The decomposition of litter and soil organic matter represents an important process affecting nutrient cycling and carbon balance ...
  • Physiology and ecology of saprotrophic basidiomycetes degrading dead plant biomass 

   Defence status: DEFENDED
   Valášková, Vendula (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 1. 2009
   (in English) My theis is focused on soil saprotrophic basiďomycetes, their role in the decomposition of dead plarrt biomass and intera.tioÍts with other members of microbiď community since these fungi play a particularly ...
  • Structure and function of bacterial communities during succession on dead plant biomass 

   Defence status: DEFENDED
   Tláskal, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   Rozklad odumřelé rostlinné biomasy se významnou měrou podílí na koloběhu uhlíku a je tak jedním z klíčových procesů probíhajících v lesích mírného pásu. Zatímco role hub při rozkladu opadu a dřeva byla opakovaně zkoumána, ...
  • Structure and function of microbial communities of montane spruce forest 

   Defence status: DEFENDED
   Štursová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 9. 2018
   Struktura a funkce půdních mikrobiálních společenstev horských smrčin Martina Štursová Abstrakt Jehličnaté lesy jsou prostorově různorodé a představují důležitý ekosystém, který při současném klimatu slouží k zachycování ...
  • The role of saprotrophic basidiomycetes in soil fungal community 

   Defence status: DEFENDED
   Voříšková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 6. 2009
  • Vegetation of post-mining sites determines soil microbial community structure and soil processes 

   Defence status: DEFENDED
   Urbanová, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 21. 9. 2015
   Vegetation of post-mining sites determines soil microbial community structure and soil processes Mgr. Michaela Urbanová Abstract The aim of this thesis, which consists of four published articles, was to investigate the ...
  • Vliv rostlin na strukturu, funkci a diverzitu společenstev bakterií 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíčková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   Je známo, že složení vegetace může mít vliv na složení společenstev bakterií. V ekosystému mají bakterie mnoho funkcí, působí jako symbionti kořenů, podílejí se také na rozkladu rostlinné biomasy. Dále mohou být ovlivněny ...
  • Význam baktérií pre rozklad drevnej hmoty v lesných ekosystémoch 

   Defence status: DEFENDED
   Némethová, Ema (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
   Forest ecosystems represent a huge reservoir of carbon. The volume of deadwood in managed forests is in the tens of m3 h-1, while unmanaged forests have the volume of deadwood in hundreds of m3 ha- 1. Deadwood is a substrate ...
  • Změny struktury a funkce společenstva hub v půdním prostředí po ukončení toku asimilátů u smrku ztepilého (Picea abies) 

   Defence status: DEFENDED
   Charvátová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   V průběhu dekompozice rostlinné biomasy dochází ke změně složení společenstva hub, které mají zásadní význam v rozkladu organické hmoty na základě produkce svých extracelulárních enzymů. V důsledku značné heterogenity ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV