Now showing items 1-15 of 15

  • Alláh a Bůh křesťanů Máme s muslimy stejného Boha? 

   Defence status: DEFENDED
   Zedníček, Jiří (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 9. 2007
   Moje diplomová práce "Alláh a Bůh křesťanů" se zabývá vztahem křesťanství a islámu. Jak naznačuje podtitul práce "Máme s muslimy stejného Boha?", kladu si v ní otázku, nakolik jsou si Alláh a Bůh křesťanů podobní, blízcí ...
  • Asyrské náboženství s přihlédnutím k paralelám a odlišnostem ve Starém zákoně 

   Defence status: DEFENDED
   Šašková, Kateřina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
   Práce se zabývá rozličnými projevy asyrského náboženství a poukazuje na mnohé paralely či některé odlišnosti, které se objevují ve starozákonních textech, jež se vážou k přibližně stejnému dějinnému období. V první kapitole ...
  • Islámská misie v křesťanském světě 

   Defence status: DEFENDED
   Volný, Martin (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 2. 2006
   This work pursues theme of the Islamic mission in the Christian world in terms historical and also contemporary. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
  • Kniha Jonáš v židovské tradici 

   Defence status: DEFENDED
   Roučková, Marie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   Cílem této práce je zachytit obrazy proroka Jonáše a zvěsti celé knihy v židovské tradici. Snažíme se zmapovat dějinné a teologické pozadí vzniku knihy a na základě tohoto stanovit témata, na která kniha reaguje a přetváří ...
  • Máme s muslimy víru ve stejného Boha? 

   Defence status: DEFENDED
   Koreček, Tomáš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Tato diplomová práce "Máme s muslimy víru ve stejného Boha? se pokouší hledat odpověď na otázku, zda křesťané a muslimové sdílí víru ve stejného Boha. V pěti kapitolách, historie, dogmatika, etika, zbožnost a závěr, předkládá ...
  • Mýty moderného človeka. 

   Defence status: DEFENDED
   Bargár, Pavol (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 5. 2009
   Uvedená práca sa pokúša poskytnúť prístup k mýtu, ktorý by vystihoval jeho aktuálnosť pre dnešného človeka. Práca začína pokusom uchopiť význam(y) gréckeho termínu μυθος, jeho vzťahu k termínu λογος v priebehu dejín a ...
  • Organizace československého spiritistického hnutí. 

   Defence status: DEFENDED
   Hudáková, Andrea (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 9. 2012
   The Dissertation Organization of Czechoslovakian spiritist movement surveys the existence of spiritist groups and communities In Bohemia, Moravia, Silesia and Slovakia on the basis of preserved administrative records and ...
  • Pojetí člověka u Augustina a ve Starém zákonu s důrazem na vztah těla a duše 

   Defence status: DEFENDED
   Pohořelský, Emil (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 2. 2006
   Tato práce s názvem "Pojetí člověka u Augustina a ve Starém zákonu s důrazem na vztah těla a duše" představuje svět židovského člověka, jeho pohled na tělesné orgány, jejich význam nejen z hlediska funčního, ale taktéž ...
  • Pokus o postižení role posvátna v hudbě. Povaha a uplatnění posvátna v hudbě Richarda Wagnera 

   Defence status: DEFENDED
   Klodnerová, Lenka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 4. 2009
   In my thesis An Attempt to Conceive the Role of the Sacred in Music. The Character and Application of the Sacred in the Music of Richard Wagner - I aim to search for connecting points as well as differences between the ...
  • Postoje křesťanů k islámu. Dějiny- současný stav - perspektivy. 

   Defence status: DEFENDED
   Machálek, Vít (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
   Předložená disertační práce se zabývá křesťanskými postoji k islámu v dějinách a v současnosti. Toto téma je v ní zasazeno do širšího kontextu vztahování se k "jinakosti" druhých a zkoumáno v rámci interdisciplinárního ...
  • Velikonoce, křižovatka tradic 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Eva (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   Velikonoce patří mezi nejvýznamnější svátky křesťanské církve. Tato diplomová práce se zabývá Velikonocemi a jejich pestrou tradicí. První část se zabývá židovským svátkem Pesach. Křesťanské velikonoční svátky mají s ...
  • Vliv sekt na klasické křesťanství: Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů a její interakce s většinovou církví a společností v Americe 

   Defence status: DEFENDED
   Klekner, Peter (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 6. 2009
   Diplomová práce "Vliv sekt na klasické křesťanství" s podtitulem "Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů a její interakce s většinovou církví a společností v Americe" sleduje vývoj nově vzniklého náboženského hnutí v ...
  • Význam mýtu pro moderního člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Najbrt, Tomáš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   Práce popisuje několik základních pohledů na mýtus a uvádí různé typy jeho interpretace. Pokouší se určitým způsobem vydefinovat modernitu, moderní společnost a moderního člověka jako součást této společnosti. Na příkladu ...
  • Výzvy knihy Joel 

   Defence status: DEFENDED
   Urbánková, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   Tato práce je výsledkem pokusu o exegezi vybraných výroků/textových oddílu z Jl 1-2. Je výrazem snahy prezentovat (u vědomí výše pojednaných výpovědních aspektů SZ textů) rámcový náhled na problematiku povahy Hospodinových ...
  • Zenový buddhismus 

   Defence status: DEFENDED
   Grendel, Petr (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 2. 2007
   Tato práce není psána z důvodu dokazování nutnosti studovat zenový buddhismus či praktikovat meditaci. Jde mi spíše o to ukázat, že pohled na svět a jedince v něm, kterým se dívá právě zenový buddhismus, je v naší myšlenkové ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV