• Alternativy řešení sporů ve sportu na mezinárodní úrovni s důrazem na Mezinárodní sportovní arbitráž 

   Mádl, Ladislav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 6. 2015
   80 Alternativy řešení sporů ve sportu na mezinárodní úrovni s důrazem na mezinárodní sportovní arbitráž Klíčová slova: alternativní řešení sporů, Arbitrážní soud pro sport, UNCITRAL Resumé Předkládaná práce si klade za cíl ...
  • Analýza sporu WTO - biotechnologické produkty 

   Tvrdá, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   Závěr Světová obchodní organizace je institucí, která sehrává klíčovou roli v mezinárodním obchodě, když zajišťuje jeho hladký průběh. Tohoto cíle dosahuje prosazováním dodržování dohod podepsaných jejími členskými státy, ...
  • The Binding Effect of Arbitral Awards in International Investment Disputes 

   Jančová, Nicole (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 9. 2015
   v českém jazyce Závaznost rozhodčích nálezů v mezinárodních investičních sporech Účelem této práce je analyzovat závaznost rozhodčích nálezů, a to ve vztahu ke stranám sporu, především ale pro budoucí tribunály. Práce se ...
  • Challenge of an Arbitrator in International Arbitration 

   Čech, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 1. 2016
   v českém jazyce Rozhodčí řízení se v posledních desetiletích stalo velice oblíbenou metodou řešení mezinárodních obchodních sporů. Jeden z klíčových faktorů stojících za tímto úspěchem je možnost zvolit si rozhodce. Právo ...
  • Chinese Green Concern: Analysis of Environmental Provisions in Investment Treaties 

   Řehořová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 6. 2017
   Cílem diplomové práce je podat komplexní analýzu nově vznikajícího konceptu environmentálních ustanovení v bilaterálních investičních dohodách, a to zejména ve vztahu k Číně a jejímu zhoršujícímu se stavu životního prostředí. ...
  • Denial of Benefits and Article 17 of the Energy Charter Treaty 

   Kunstýř, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 9. 2015
   Cílem této diplomové práce je rozbor procesních požadavků DOB doložek v mezinárodních smlouvách o ochraně investic. Analýza se zaměřuje na specifický případ článku 17 Dohody o Energetické Chartě. Součástí této analýzy je ...
  • Diplomatická ochrana 

   Čermák, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Diplomová práce Téma: Diplomatická ochrana Vedoucí: JUDr. Vladimír Balaš, CSc. Vypracoval: Marek Čermák Diplomová práce na téma diplomatická ochrana pojednává o poskytování výkonu diplomatické ochrany státy. Je rozdělena ...
  • Diplomatická ochrana a její poskytování v mezinárodním právu 

   Mervartová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   diplomové práce Tato diplomová práce se zabývá tématem diplomatické ochrany a jejím poskytováním v rámci mezinárodního práva. Cílem práce je daný institut a jeho používání popsat a přiblížit jak jeho vývoj, tak jeho budoucí ...
  • Diplomatická ochrana a její současný vývoj 

   Blechová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 4. 2019
   This diploma thesis deals with diplomatic protection and its current development. It compares the development of diplomatic protection, keeping in mind the Draft Articles on Diplomatic protection of International Law ...
  • Dispute Settlement in International Economic Law - Selected Aspects 

   Krausová, Pavlína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Řešení sporů v mezinárodním ekonomickém právu - vybrané aspekty Abstrakt V době vzniku mezinárodní investiční arbitráže byla taková regulace státy považována za nezbytnou k ochraně západních investorů před vyvlastněním ...
  • Dítě v ozbrojeném konfliktu ve světle článku 38 Úmluvy o právech dítěte 

   Kučerová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Cílem diplomové práce bylo přehledně zpracovat téma ochrany dětí v ozbrojených konfliktech s ohledem na článek 38 Úmluvy o právech dítěte a zároveň identifikace hlavních problémů s tématem souvisejících a snaha navrhnout ...
  • Dohody o ochrane investícií a právo EU 

   Hrabčáková, Judita (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 30. 4. 2013
   In today's world of international economic integration, foreign investment is an important element of countries' economic development. International law in this area has to come to terms with, on one hand, the effort of ...
  • Dohody o ochraně investice mezi EU a Čínou 

   Zamrazil, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 6. 2012
   Tato práce se zabývá dohodami o ochraně a vzájemné podpoře investic mezi státy EU a Čínou. Otázka, která prochází skrze celou práci je, zda existuje opravdu homogenní vztah v oblasti přímých zahraničních investic mezi EU ...
  • Evropský soud pro lidská práva: řízení o přijatelnosti a podmínky přijatelnosti individuální stížnosti k meritornímu projednání 

   Politzer, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 4. 2007
  • Fair and Equitable Treatment and Legitimate Expectations in Investment Disputes 

   Horáková, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 9. 2015
   Právní institut ochrany legitimních očekávání hraje v právu mezinárodních investic důležitou roli. Ačkoli se do popředí dostal především v průběhu posledních patnácti let, jeho význam a uplatnění stále vzrůstá. Daný institut ...
  • Funkce diplomatických a konzulárních misí 

   Petrášek, Zdeněk (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 6. 2017
   Předmětem této práce jsou funkce diplomatických a je členěna do pěti kapitol, ve kterých Druhá kapitola je zaměřena kodifikaci po 2. světové válce. především Vídeňskou úmluvou o diplomatických 1961, Vídeňskou úmluvou o ...
  • General exceptions and police powers doctrine in indirect expropriation 

   Bělova, Alžběta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 1. 2020
   1 ABSTRACT International investment dispute resolution is undoubtedly a place where many public and private interests come together, and it is not always easy to find equilibrium thereamong. Finding this balance is often ...
  • Host-State Counterclaims in Investment Arbitration: Holding Investors Accountable for Human Rights Violations 

   Klímová, Nikola (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 5. 2018
   1 Abstract Host-State Counterclaims in Investment Arbitration: Holding Investors Accountable for Human Rights Violations International investment arbitration has been long criticized for its structural bias against host ...
  • Institucionální boj proti dopingu ve sportu 

   Matějka, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 9. 2019
   Institutional fight against doping in sport The diploma thesis with the title Institutional fight against doping in sport deals with the problematic issues of using banned substances and banned methods in sport or any other ...
  • The Interaction between Bilateral Investment Treaties and EU Law 

   Hrabčáková, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Vzťah bilaterálnych investičných dohôd a práva EÚ V súčastnosti prebieha v rámci Európskej únie záasdná zmena v oblasti regulácie zahraničných investícií spočívajúca v presune (niektorých) kompetencií v danej obalsti z ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV