• Bunková lokalizácia rezistentných proteínov Vga(A)LC a Msr(A) prostredníctvom fluorescenčnej mikroskopie 

   Defence status: DEFENDED
   Nguyen Thi Ngoc, Bich (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Vga(A)LC a Msr(A) jsou klinicky významnými rezistentními proteiny u stafylokoků, které udělují rezistenci k inhibitorům translace. Patří mezi ARE ABC-F podrodinu proteinů, která je součástí ABC transportérů. Narozdíl od ...
  • Charakterizace ABC-F proteinu Sco0636 u Streptomyces coelicolor 

   Defence status: DEFENDED
   Pinďáková, Nikola (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Hlavním tématem této diplomové práce jsou ARE (rezistenční) proteiny z ABC-F rodiny druhé třídy ABC proteinů. ARE proteiny udílí rezistenci k antibiotikům, které se váží na velkou ribozomální podjednotku a inhibují tak ...
  • Funkce ABCF proteinů u bakterií 

   Defence status: DEFENDED
   Mičke, Bianka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 7. 2020
   Translation belongs to the most basic processes which happens in the living cells. It is the last step of proteosynthesis when genetic information encoded by the mRNA is transformed into the protein on a ribosome. Organisms ...
  • Funkce šaperonu ClpX u bakterií 

   Defence status: DEFENDED
   Kýr, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 7. 2020
   Intracellular proteolysis is an essential regulatory process that affects cellular physiology. Since proteolysis destroys proteins irreversibly, this process must be strictly controlled. The AAA+ proteins are the key factors ...
  • Mechanismus inducibilní genové exprese rezistenčního proteinu Vga(A)LC ze Staphylococcus haemolyticus 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Protein VgaA za stafylokoků patří do skupiny ARE ABCF proteinů, které udílejí rezistenci k antibiotikům vázajícím se na 50S ribozomální podjednotku mechanismem ochrany cílového místa. VgaA udílí rezistenci k linkosamidům, ...
  • Rezistence k antibiotikům udílená proteiny ARE podrodiny ABC proteinů 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Ludmila (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   Hlavním tématem této práce je ARE podrodina ABC transportérů. Důležitost proteinů této podrodiny spočívá v tom, že udělují rezistenci k několika skupinám klinicky důležitých antibiotik: makrolidům, linkosamidům, streptograminům ...
  • Řízení genové exprese pomocí cis-působících nekódujících RNA a jejich význam při regulaci genů udílejících rezistenci k antibiotikům 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 31. 5. 2019
   Práce je zaměřená na regulaci genové exprese zprostředkovanou vnitřními regulačními RNA elementy, které jsou součástí 5' koncové nepřekládané oblasti mRNA. Tyto tzv. r5'UTR elementy jsou schopné vázat velké množství typově ...
  • Vliv aminokyselinové variability na rezistenční fenotyp u ARE podrodiny ABC proteinů 

   Defence status: DEFENDED
   Lenart, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   ARE podrodina proteinů patřící k ABC transportérům uděluje v různé míře rezistenci k makrolidovým, linkozamidovým a streptograminovým antibiotikům. Mezi klinicky nejvýznamnější proteiny ARE podrodiny u stafylokoků patří ...
  • Vliv exprese genu lmr(C) na biosyntézu linkomycinu u Streptomyces lincolnesis: Rezistence nebo produkce? 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Ludmila (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Rod Streptomyces produkuje víc jak polovinu známých bioaktivních látek, čímž se řadí mezi významné bakteriální rody. Streptomyces lincolnensis ATCC 25466 ve svém genomu obsahuje biosyntetický genový klastr pro biosyntézu ...
  • Vliv exprese vanZTei a vanZg na rezistenci ke glykopeptidovým antibiotikům u Staphylococcus aureus 

   Defence status: DEFENDED
   Zieglerová, Leona (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 6. 2015
   Membránový protein VanZTei, který je kódován genem vanZ z vanA glykopeptidového rezistenčního genového klastru je součástí velké rodiny VanZ proteinů. VanZTei udílí rezistenci k teikoplaninu u Enterococcus faecalis a to ...
  • Vznik a genetická podstata glykopeptidové rezistence u koaguláza-negativních stafylokoků 

   Defence status: DEFENDED
   Prášilová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Glykopeptidová antibiotika jsou tzv. antibiotika poslední volby, v klinické praxi využívaná k léčbě těžších, převážně nozokomiálních infekcí vyvolaných multirezistentními koaguláza-negativními stafylokoky. Vznik a genetická ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV