• Antropometrické a fyziologické charakteristiky elitního sportovního lezce 

   Defence status: DEFENDED
   Šenk, Svatopluk (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 9. 9. 2010
  • Český terminologický slovník z oblasti horolezectví a sportovního lezení 

   Defence status: DEFENDED
   Jesenský, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 4. 5. 2015
   Název práce: Český terminologický slovník z oblasti horolezectví a sportovního lezení. Cíle práce: Vytvořit český terminologický slovník z oblasti horolezectví a sportovního lezení. Metoda: Rešerše primární a sekundární ...
  • Český terminologický slovník z oblasti horolezectví a sportovního lezení 

   Defence status: DEFENDED
   Jesenský, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 29. 3. 2017
   Title: Czech terminological mountaineering and sport climbing dictionnary. Goals: We want to create Czech terminological mountaineering and sport climbing dictionnary. Method: We use searches primary and secondary literature. ...
  • Determinace maximální specifické spotřeby kyslíku při lezení s vzrůstajícím sklonem stěny a konstatní rychlostí 

   Defence status: DEFENDED
   Kaláb, Miloš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 9. 5. 2012
   Název práce Determinace maximální specifické spotřeby kyslíku při lezení s vzrůstajícím sklonem stěny a konstantní rychlosti. Cíl práce Cílem testování bylo determinovat maximální specifickou spotřebu kyslíku při lezení s ...
  • Efekt doby zatížení a zotavení na fyziologickou odezvu sportovního lezce 

   Defence status: DEFENDED
   Šimkanin, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 19. 1. 2016
   Název: Efekt doby zatížení a zotavení na fyziologickou odezvu sportovního lezce Cíl: Hlavním cílem této práce bylo posoudit vliv různých typů lezeckých zatížení na fyziologickou odezvu sportovních lezců. Metody: Výzkumný ...
  • Efekt dvou typů aktivního odpočinku na opakovaný izometrický výkon flexorů prstů 

   Defence status: DEFENDED
   Psohlavec, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 9. 9. 2016
   Název práce: Efekt dvou typů aktivního odpočinku na opakovaný izometrický výkon flexorů prstů Cíle práce: Cílem práce bylo porovnat vliv dvou druhů aktivního odpočinku a to celkového a lokálního na rychlost zotavení po ...
  • Efekt intervenčního programu Flowin na hluboký stabilizaniční systém 

   Defence status: DEFENDED
   Teunerová, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 26. 9. 2013
   Název: Efekt intervenčního programu Flowin na hluboký stabilizační systém Cíle: Cílem práce bylo ověřit validitu terénního testování HSS se zaměřením na m. transversus abdominis a zhodnotit krátkodobý intervenční program ...
  • Efekt ponořování předloktí do studené vody na opakované izometrické kontrakce flexorů prstů do vyčerpání u sportovních lezců 

   Defence status: DEFENDED
   Kodejška, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   Title: Effect of cold water immersion on intermittent isometric forearm flexor contractions to failure in rock climbers Objectives: The aim of this study was to determine the effect of cold water immersion on intermittent ...
  • Efekt silového cvičení s vaskulární okluzí na sílu flexorů předloktí 

   Defence status: DEFENDED
   Rysová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 5. 5. 2015
   Název práce: Efekt silového cvičení s vaskulární okluzí na sílu flexorů předloktí. Cíl práce: Cílem práce je zjistit vliv cvičení s vaskulární okluzí na maximální izometrickou sílu svalů předloktí. Metody: Výzkumný soubor ...
  • Efekt teploty vody během zotavení studenou vodou na opakovaný izometrický výkon 

   Defence status: DEFENDED
   Krupková, Dominika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 10. 5. 2018
   Title: Effect of water temperature during cold water immersion on repeated isometric performance Objectives: The aim of the study was to evaluate the effect of water temperature on recovery using repeated isometric performance ...
  • Ekonomický přínos lezeckého turismu v oblasti Labské pískovce 

   Defence status: DEFENDED
   Vlková, Dorota (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 11. 5. 2010
  • Fyziologické charakteristiky juniorských elitních sportovních lezců 

   Defence status: DEFENDED
   Přikrylová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Název: Fyziologické charakteristiky juniorských elitních sportovních lezců Cíle: Cílem práce je charakterizovat somatické a kondiční vlastnosti sportovních elitních lezců v juniorské kategorii. Metody: Testování se účastnilo ...
  • Fyziologické mechanizmy cvičenia pri reštrikcii krvného obehu 

   Defence status: DEFENDED
   Javorský, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
  • Fyziologické zatížení při chůzi a při nordic walkingu 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Název: Fyziologické zatížení při chůzi a při Nordic Walkingu Cíl práce: Porovnat fyziologické zatížení s holemi (Nordic Walkingu) a bez holí při rychlostech 4 km.h-1 a 6 km.h-1 a sklonu svahu 0 a 10 %. Metoda: Nepřímá ...
  • Kardiorespirační a hemodynamická odezva na stupňovaný lezecký test u elitních sportovních lezců 

   Defence status: DEFENDED
   Zaťková, Alžbeta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 2. 5. 2019
   Title: Cardiorespiratory and hemodynamic response during incremental climbing test in elite sport climbers. Objectives: The aim of this work is to compare cardiorespiratory and hemodynamic response during incremental ...
  • Kinematická analýza elitních lezců v soutěžní cestě Českého poháru ve sportovním lezení na obtížnost 

   Defence status: DEFENDED
   Ježková, Ludmila (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Název: Kinematická analýza elitních lezců v soutěžní cestě Českého poháru ve sportovním lezení na obtížnost. Cíle: Cílem této práce je provedení kinematické analýzy elitních lezců v soutěžní cestě Českého poháru ve sportovním ...
  • Kritický výkon a síla při kontinuální a intermitentní kontrakci flexorů prstů 

   Defence status: DEFENDED
   Malečková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Název: Kritický výkon a síla při kontinuální a intermitentní kontrakci flexorů prstů Cíle: Cílem práce bylo determinovat kritickou sílu flexorů prstů u kontinuálního cvičení a kritický výkon při různých dobách kontrakce a ...
  • Longitudinální sledování antropometrických a fyziologických charakteristik elitního sportovního lezce 

   Defence status: DEFENDED
   Šenk, Svatopluk (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 21. 9. 2012
   Název práce: Longitudinální sledování antropometrických a fyziologických charakteristik elitního sportovního lezce. Cíl práce: Cílem této práce je z dlouhodobého hlediska sledovat a analyzovat faktory obecné a specifické ...
  • Longitudinální sledování vývoje svalové síly a rovnováhy u dětí v tréninku sportovního lezení 

   Defence status: DEFENDED
   Šťastný, Roman (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 26. 9. 2007
   Název práce Longitudinální sledování yýyoje svalové síly a rovnováhy u dětí v tréninku sportovního lezení. Název v angličtině Longitudinal monitoring of strength and balance development in sport rock climbing in children. ...
  • Možnost aplikace lezeckých aktivit ve školní TV 

   Defence status: DEFENDED
   Burešová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 20. 9. 2006
   Název práce Možnosti aplikace lezeckých aktivit ve školní tělesné výchově. Název anglicky The Possible Application of Climbing Activities in Physical Education at Primary School. Cíle práce Cílem této práce je zjistit zda, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV