• Česká měna a její přechod do eurosystému 

   Defence status: DEFENDED
   Lískovec, Zdeněk (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 6. 2007
  • Česká národná banka a národný plán zavedenia eura v Českej republike 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Tabačák, Anton (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 6. 2011
   - - 154 - - Záver Téma mojej dizertačnej práce, čiže Česká národná banka a Národný plán zavedenia meny euro v Českej republike, je v istom slova zmysle témou nevyčerpateľnou, keďže sa tento vzťah neustále mení. Táto téma ...
  • Česká národná banka a národný plán zavedenia meny euro v Českej republike 

   Defence status: DEFENDED
   Tabačák, Anton (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   - 171 - Záver Téma mojej dizertačnej práce, čiže Česká národná banka a Národný plán zavedenia meny euro v Českej republike, je v istom slova zmysle témou nevyčerpateľnou, keďže sa tento vzťah neustále mení. Táto téma je o ...
  • Česká národní banka -právní postavení a náplň činnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Konečný, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 12. 2008
   Ve své diplomové práci jsem se zabýval především problematikou právního postavení České národní banky a náplní její činnosti. V úvodní části jsem se snažil pojednat o bankovním systému, ve kterém se vztahy centrální banky, ...
  • Česká národní banka, její náplň činnosti a funkce orgánu dohledu Česká národní banka jako součást Evropského systému centrálních bank 

   Defence status: DEFENDED
   Daňková, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
   106 6. Závěr 6.1. Principy u SVJ a jejich členů Při zpracovávání této diplomové práce jsem dospěla k závěru, že celý systém od prvotního zaúčtování, respektive zaevidování případu SVJ až po zdanění určitého na jednotlivé ...
  • Česká národní banka, její právní postavení a náplň činnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Daňková, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 4. 2007
  • Česká národní banka, právní postavení a činnost 

   Defence status: DEFENDED
   Zelborová, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 2. 2006
  • Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Semecký, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 9. 2011
   disertační práce Petr Semecký Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti 1 Abstrakt A. Cíle Hlavním cílem disertační práce "Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti" je kvantifikovat, kvalifikovat ...
  • Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Hudcovic, Timoteus Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti Abstrakt Tématem této diplomové práce je Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti. Cílem práce je popsat a zanalyzovat vývoj centrálního bankovnictví a ...
  • Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Kočová, Olga (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 9. 2011
   Název: Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti Abstrakt Cílem této diplomové práce je zanalyzovat současnou právní úpravu postavení České národní banky, její náplň činnosti a kompetence s ohledem na historický ...
  • Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Kusko, Dušan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
  • Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Vodičková, Ivona (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 4. 2006
  • Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Filípková, Olga (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
   Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti Předložená diplomová práce hodnotí právní postavení a náplň činnosti České národní banky, a to prostřednictvím analýzy současné právní úpravy, dostupné literatury, ...
  • Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Krajíčková, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 28. 5. 2018
   Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti Abstrakt Jako téma diplomové práce jsem si vybrala Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti. Cíl spočívá v analýze právního postavení a činnosti ČNB. ...
  • Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Luková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 11. 2007
  • Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Čechová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 23. 1. 2012
   Tato diplomová práce je především zaměřena na právní aspekty právního postavení České národní banky. Klíčovými částmi práce je analýza hlavních činností centrální banky, kterými jsou provádění měnové a hospodářské politiky, ...
  • České rozpočtové právo ve vztahu k právu komunitárnímu 

   Defence status: DEFENDED
   Cigánková, Dora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 14. 1. 2008
  • Daň z příjmů fyzických osob v České republice a v některých státech Evropské unie 

   Defence status: DEFENDED
   Klabusayová, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 25. 9. 2014
   The topic of the rigorosum thesis is "Personal income tax in the Czech Republic and in some European Union states." The aim of the thesis was to analyze the legal regulation of individual taxation in the Czech Republic, ...
  • Daň z příjmů v kontextu s harmonizací přímých daní v Evropské unii 

   Defence status: DEFENDED
   Zajíčková, Miroslava (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Problematika daně z příjmů je tématem, které je aktuální bez ohledu na konkrétní politické uspořádání země, neboť je to skutečnost výrazně ovlivňující politické, ekonomické a sociální poměry, a to z mnoha různých aspektů. ...
  • Daňová soustava a dohody o zamezení dvojího zdanění 

   Defence status: DEFENDED
   Halfar, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   RESUME Tato práce se zabývá analýzou daní v obecné rovině a analýzou české daňové soustavy v rovině konkrétní i s přihlédnutím k členství ČR v EU a s tím spojené harmonizaci právních předpisů. V závěru se práce zaměřuje ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV