• Mladiství ve výkonu trestního opatření odnětí svobody 

   Petriščová, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 1. 2007
   The aim of my diploma páper is to uncover and at least partially analyse present statě of execution of prison sentence (execution of criminal precaution) of juvenile delinquents inprisonment, and to analyse possibilities ...
  • Trvale pracovně nezařaditelní ve výkonu trestu odnětí svobody 

   Rozumková, Julie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 6. 2010
   Diplomová práce se zabývá problematikou výkonu trestu odnětí svobody u kategorie trvale pracovně nezařaditelní ve výkonu trestu.. Teoretická část je zaměřena na stav českého vězeňství, Vězeňskou službu ČR, funkci výkonu ...
  • Úloha asistentů pedagoga při vzdělávání odsouzených se zdravotním postižením 

   Podskalská, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   The purpose of this diploma work is to evaluate the work of teaching assistants in supporting the study of convicts with disabilities in the Vocational School in Vinařice Prison. The partial aim of this diploma work is to ...
  • Úloha speciálního pedagoga v systému zacházení s vězni 

   Sechterová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 1. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá úlohou speciálního pedagoga v systému zacházení s vězni. Zkoumá práci speciálního pedagoga na oddělení výkonu vazby a oddělení výkonu trestu odnětí svobody. Dále popisuje všechny aktivity a ...
  • Význam arteterapie ve výkonu trestu odnětí svobody 

   Labaštová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 6. 2010
   Cílem diplomové práce je studium významu a začlenění arteterapie ve výkonu trestu odnětí svobody. V teoretické části je definován pojem vězeňská služba, její úkoly a členění. Dále jsou objasněny pojmy, které se týkají ...
  • Záludné město. Didaktická pomůcka pro pedagogy k prevenci sociálně nežádoucích jevů 

   Petriščová, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
   V rigorózní práci"Záludné město"-Didaktická pomůcka pro pedagogy k prevenci sociálně nežádoucích" jsou shrnuty poznatky o prevenci rizikového chování u dospívajících.Na základě dlouhodobé praxe a šetření autorka vymyslela ...
  • Zdravotně postižení ve výkonu trestu odnětí svobody 

   Staroňová, Heda (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 6. 2010
   Cílem této diplomové práce je charakterizovat specializované oddělení pro mentálně postižené ve výkonu trestu. V teoretické části práce jsem se snažila postihnout vývoj českého vězeňství, možnosti terapie ve vězeňství a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV