• Adaptace vojenských pilotů nadzvukových letadel na stresovou zátěž 

   Defence status: DEFENDED
   Kloudová, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 27. 1. 2015
   Tato práce se zabývá vlivem stresu na výkon vojenských pilotů nadzvukových letadel. V teoretické části se věnuje vymezení pojmu stres, jeho možným pojetím, dále strategiím zvládání stresu a nejnovějším metodám objektivizace ...
  • Alternativní využití Szondiho testu 

   Defence status: DEFENDED
   Vaňková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Diplomová práce analyzuje Szondiho test a jeho teorii ve světle aktuálních poznatků. Jejím cílem je prověřit potenciál této diagnostické metody a zvážit možnosti její aplikace. Na základě asociačního výzkumu se směr zájmu ...
  • Aspekty propouštění pracovníků z organizace z pohledu zaměstnavatele i zaměstnance. 

   Defence status: DEFENDED
   Zelinková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
   a klíčová slova Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je příspěvkem ke zmapování problematiky nedobrovolných odchodů pracovníků z organizací, s akcentem na hledisko propouštějící organizace i propouštěného jedince. Tematicky ...
  • Assessment centrum - validita a další vybrané charakteristiky této metody 

   Defence status: DEFENDED
   Doubková, Dagmar (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
   My final thesis is focused on the issue of Assessment Centre method (AC), its validity, contribution and objectivity. The selection of competences studied by this method is discussed here as well. Strong and weak sides of ...
  • Biologické teorie temperamentu 

   Defence status: DEFENDED
   Řežábková, Marika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 1. 2019
   The master thesis deals with theories of temperament from the perspective of their linkages with biological essence of man. In theoretical chapters, it is examined how research of temperament has evolved over time, and ...
  • Datace autobiografických vzpomínek: vztah přesnosti datace a typu události 

   Defence status: DEFENDED
   Literáková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
   Ve dvou studiích zaměřených na zjišťování prediktorů přesnosti datace autobiografických událostí byly události rozděleny do kategorií na základě charakteristik, které jsou nezávislé na hodnocení respondenta a dalších, které ...
  • Diagnostika a terapie psychospirituální krize - mapující studie 

   Defence status: DEFENDED
   Janečková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
   Disertacní práce obsahuje nástin definice psychospirituální krize, diferenciálne diagnostická hlediska, popis ruzných podob psychospirituální krize. Zabývá se terapeutickými možnostmi práce s takovými stavy. Soucástí ...
  • Diagnostika a terapie psychospirituální krize - mapující studie 

   Defence status: RECOGNIZED
   Janečková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 11. 2008
   The doctoral dissertation contains of a definition of spiritual emergency, differential diagnosis, description of kinds of spiritual emergency. It looks on the therapeutical possibilities in working with these states. Part ...
  • Dimenze temperamentu a jejich působení na individuální a týmovou resilienci 

   Defence status: DEFENDED
   Přibilová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 6. 2020
   Diplomová práce si klade za cíl popsat aktuální zjištění týkající se vztahu dimenzí temperamentu, aspektů týmové komunikace a individuální resilience. Teoretická část je věnována souhrnu relevantních teorií temperamentu, ...
  • Dotazník interpersonální diagnózy jako diagnostický nástroj personální psychologie 

   Defence status: DEFENDED
   Hanuš, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Cílem práce je zjistit, zda je možné využít dotazník interpersonální diagnózy k diagnostice manažerských předpokladů souvisejících s vedením podřízených. Teoretická část shrnuje vývoj vědeckého zkoumání osobnostních ...
  • Efekt týmového koučování využívajícího sociomapování 

   Defence status: DEFENDED
   Fabianová, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 9. 2020
   (česky) Disertační práce si kladla za cíl ověřit vliv týmového koučování s podporou sociomapování na týmové klima a týmový výkon. Hlavním diagnostickým a zároveň intervenčním nástrojem je v této práci sociomapování, které ...
  • Egon Brunswik a současná psychologie (od pravděpodobnostního funkcionalismu k usuzování za neurčitosti) 

   Defence status: DEFENDED
   Salih, Osman (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 5. 2009
   Tato práce se zabývá vlivem teorie a myšlenek Egona Brunswika (1903 - 1955) v současné psychologii. Úvod práce se důkladně věnuje ústřednímu tématu těchto myšlenek - fenoménu pravděpodobnosti v historii lidstva. Právě na ...
  • Energie jako pojem přirozeného i odborného jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Hronová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 1. 2018
   Tato diplomová práce se zabývá pojmem energie v souvislosti s interpersonálním vnímáním v kontextu hovorového jazyka. Hlavní výzkumnou otázkou je, zda vnímáme hladinu energie u ostatních osob stejně. Teoretická část začíná ...
  • Enneagram-Vývoj testové metody k určení osobnostního typu 

   Defence status: DEFENDED
   Kilianová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Typologie dle enneagramu popisuje devět typů osobnosti a jejich vzájemné vztahy. Jedná se o teoretický koncept, jehož psychologická platnost je vědecky stále ověřována. Záměrem této práce je vytvořit spolehlivý a validní ...
  • Etika v podnikání 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Souhrn Diplomová práce je příspěvkem ke zmapování problematiky etiky v podnikání z psychologického hlediska s důrazem na interdisciplinární charakter zkoumaného tématu. V empirické části práce je pak formou mapující studie ...
  • Genderová schematizácia v popise vlastnej osoby 

   Defence status: DEFENDED
   Vranka, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   Diplomová práca kriticky analyzuje vybrané miery maskulinity a feminity. Zvláštna pozornosť je venovaná predovšetkým inventáru BSRI (Bem Sex-Role Inventory), ktorý je dlhodobo najrozšírenejším, avšak úplne nevalidným ...
  • Happiness - explorations, explanations and applications of the koncept 

   Defence status: DEFENDED
   Osuský, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
   Text této práce se pokouší dosáhnout třech cílů - a) zhodnotit metodologickou kvalitu (platnost a spolehlivost) sebe-zhodnocování vlastní spokojenosti, b) ukázat různé přístupy k měření a analýze spokojenosti a štěstí a ...
  • Heuristiky a zkreslení: Model intuitivního usuzování 

   Defence status: DEFENDED
   Bahník, Štěpán (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Práce popisuje model heuristického usuzování Kahnemana a Fredericka (2002) a dva experimenty z něj vycházející. Podle Kahnemana a Fredericka usuzující při využití heuristiky zodpovídají otázku pomocí využití odpovědi na ...
  • Koučování a jeho působení na výkon obchodních reprezentantů 

   Defence status: DEFENDED
   Fabianová, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Diplomová práce je věnována analýze psychologického koučování jako metody podporující využívání lidského potenciálu, zvyšování výkonnosti a profesního rozvoje zaměstnanců. Teoretická část poskytuje vymezení pojmu koučování. ...
  • Krize a osobnostní růst. Možnosti a metafory krize 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
   Každý lov k má zkušenost s krizí, je to p irozená sou ást lidského života. Krize v sob skrývá potenciál v podob výzvy a možnosti nového vnímání sv ta a sebe sama. V této práci se zam uji na možnosti, které se lov ku otevírají ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV