• Athletae Christi. Raně křesťanská hagiografie mezi nápodobou a adaptací 

   Defence status: DEFENDED
   Kitzler, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 14. 6. 2013
   ANGLICKÁ ANOTACE (= předběžná náplň práce) Passio Perpetuae and Its Reflection in the Literature of Ancient Church The "Passion of Perpetua and Felicity" (Passio Perpetuae et Felicitatis) is one of the most renowned texts ...
  • Le Centon de Proba en français : deux traductions du milieu du XVIe siècle 

   Defence status: DEFENDED
   Stříbrná, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   patří mezi významná díla pozdněantické římské literatury a ve středověku i v období humanismu se mu dostalo mimořádného úspěchu. Svědčí o tom mimo jiné bohatá rukopisná a ediční tradice, k níž je možné přiřadit také dva ...
  • Dějiny českých překladů Martiala 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 9. 2018
   Práce se zaměřuje na české překlady epigramů římského básníka Marca Valeria Martiala. V souvislosti s tímto epigramatikem mapuje v základních obrysech překladatelskou činnost českých autorů, a to zejména v období od konce ...
  • Dějiny českých překladů Terentia 

   Defence status: DEFENDED
   Vojtíšková, Nicole (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 9. 2020
   This bachelor thesis focuses on the Czech translations of the comedies of the Roman poet Publius Terentius Afer. It offers an overview of the staging of his plays in Czech area and of all the known Czech translations, which ...
  • Knížecí zrcadlo Jana ze Salisbury 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecký, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Práce presentuje přuvodní český překlad významné části díla Policraticus Jana ze Salisbury. Studie předcházející vlastnímu překladu mapuje na základ ě dostupné literatury k tématu Jan řuv život a ukazuje Policraticus, a ...
  • Křesťanská konverze tradičních básnických žánrů v díle Paulina z Noly 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Cílem této práce je zjistit, jakým způsobem Paulinus z Noly pracuje s klasickým literárním dědictvím ve svých žánrových básních. Předmětem rozboru jsou konkrétně carm. 17 (propemptikon), carm. 25 (epithalamium) a carm. 31 ...
  • Náboženské aspekty Vergiliova kultu v pozdní antice 

   Defence status: DEFENDED
   Koronthály, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Práce se zabývá z hlediska literárněhistorického i religionistického tzv. "Vergiliovým kultem", který vzniká kolem básníkova díla, ale postupně přesahuje oblast literatury a kultury vůbec a v pozdní antice se stává fenoménem ...
  • 'Pindarus Christianus?': Prudentiova hymnická tvorba 

   Defence status: DEFENDED
   Pacherová, Laura (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   V tejto diplomovej práci sa zaoberám prirovnaním Prudentia k Pindarovi, ktoré sa objavuje v literatúre už od 16. storočia. Na základe viacerých prirovnaní som vystavala teóriu o 'pindarovskom hymne', tj. výrazných čŕt ...
  • Podoby a funkce refrénu v římské lyrice do konce 1. stol. n. l. 

   Defence status: DEFENDED
   Valenta, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 9. 2018
   Tato práce se zaměří na refrény v latinských básnických textech od počátku latinské literatury po konec 1. stol. n. l. Nejprve bude vymezen pojem "refrén" a jeho různé formy, na které lze v latinské lyrice narazit; ...
  • Podoby a funkce refrénu v římské lyrice do konce 1. stol. n. l. 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Valenta, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   This work focuses on refrains in Latin lyrics texts, from the beginning of Latin literature until the end of 1th century AD. At first, the term "refrain" will be determined, with its different forms, which can be found in ...
  • Pojetí jazyka a stylu u M. Cornelia Frontona (překlad a komentář vybraných pasáží) 

   Defence status: DEFENDED
   Ctibor, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Předkládaná diplomová práce představuje jednu z prvních prací v českém prostředí, která se věnuje osobě a dílu Marka Cornelia Frontona, vychovatele Marka Aurelia. Pověst tohoto římského řečníka 2. stol. n. l. po objevení ...
  • Postava Apollóna v Ovidiově díle 

   Defence status: DEFENDED
   Málková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 6. 9. 2019
   This thesis focuses on Ovid's concept of Apollo, because during formation of his works, the concept of Apollo has changed. The first part of this thesis concerns itself with a historical view of Apollo in Rome and with the ...
  • Prvky ironie v bukolickém díle Calpurnia Sicula 

   Defence status: DEFENDED
   Stříbrná, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 9. 2018
   This bachelor's thesis focuses on the Latin bucolic poet Calpurnius Siculus and his collection of eclogues. Firstly, it summarizes the complex and hotly disputed topic of the dating of the author and his oeuvre. The ...
  • Pseudo-vergiliovská báseň Ciris: Tkaní jako narativní technika (studie a prozaický překlad) 

   Defence status: DEFENDED
   Filipová, Nikola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Předmětem této diplomové práce je překlad pseudovergiliovského epyllia Ciris, které vypráví příběh megarské princezny Skylly, jenž ustřihne svému otci Nísovi posvátný nachový pramen vlasů a tím vydá nepříteli Mínóovi celé ...
  • Řád, pokrok a ideální vláda v Claudianově eposu De raptu Proserpinae 

   Defence status: DEFENDED
   Pastyříková, Iveta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   IVETA PASTYŘÍKOVÁ: ŘÁD, POKROK A IDEÁLNÍ VLÁDA V CLAUDIANOVĚ EPOSU DE RAPTU PROSERPINAE ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je ukázat, jak pozdněantický básník Claudius Claudianus zachází s problémem ideální vlády v ...
  • Les tragédies de Sénèque et leur réception dans le théâtre jésuite scolaire de la province tchèque aux XVIIe et XVIIIe siècles (1623-1773) 

   Defence status: DEFENDED
   Popelková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   Seneca's Tragedies and their Reception in the Jesuit School Theatre of the Bohemian Province in the 17th and 18th Centuries (1623-1773) Eva Popelková Abstract The study of the reception of Seneca's tragedies in the Jesuit ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV