• Africká unie: Právní a ekonomická analýza 

   Hampl, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Závěrečná diskuse Jak patrno z výše uvedeného, funkčnost institucí Africké unie, a potažmo i Africké unie jako celku, má - zejména vzhledem k nedostatečné finanční a politické podpoře - k ideálnímu stavu daleko. Její budoucí ...
  • České a československé oběživo v hospodářsko-právních souvislostech 

   Maránek, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 3. 2010
   Závěr V této práci jsem se zabýval otázkou měny a popisem jejího vývoje v celém období existence Československa, a to jak z pohledu vývoje hospodářského, tak z pohledu práva, zbývá tedy už jen se pokusit zhodnotit vlivy ...
  • Čínský trh - možnosti a rizika vstupu zahraničních subjektů 

   Dressler, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 9. 2012
   Práce poskytuje analýzu možností, které má na výběr zahraniční podnikatelský subjekt, který se chce prosadit na čínském trhu, a rizik s nimi spojených. Po úvodním přehledu základních charakteristik čínské ekonomiky se práce ...
  • Ekonomická analýza práva v oblasti insolvence 

   Krb, Štěpán (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 9. 2017
   Insolvency law is one of the fields of law that most influence economic relationships. Its creation, interpretation and application is crucial both in ex ante and ex post paradigms, in that it influences the future behavior ...
  • Ekonomická analýza práva v oblasti odpovědnosti za škodu 

   Przeczek, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Resumé Ekonomická analýza práva v oblasti odpovědnosti za škodu Tato diplomová práce se zaměřuje na využití ekonomické analýzy práva, jakožto přístupu, který díky svým specifickým metodologickým postupům umožňuje alternativní ...
  • Ekonomická úloha státu v podmínkách globální ekonomiky 

   Juřík, Richard (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 24. 4. 2014
   v českém jazyce Diplomová práce rozpracovává myšlenku ekonomické úlohy státy ve vztahu k trendům globalizace pomocí politologie, politické ekonomie a ekonomické geografie. Úvaha se odvíjí pomocí postupně definovaných ...
  • Ekonomické a právní aspekty corporate governance s ohledem na dopady finanční krize v letech 2007 - 2009 

   Hofman, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 6. 2019
   76 Abstrakt Ekonomické a právní aspekty corporate governance s ohledem na dopady finanční krize v letech 2007-2009 Tato práce se zabývá dopadem finanční krize, která probíhala v letech 2007 až 2009, na správu a řízení ...
  • Ekonomické a právní aspekty přímých zahraničních investic na příkladu Indie 

   Janů, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   49 ZÁVĚR Indické hospodářství se po dlouhých letech uzavřenosti od roku 1991 otevírá. V tomto roce byla nastolena cesta postupných reforem (resp. liberalizace), která znamenala razantní posun i v politice vůči PZI. Indická ...
  • "Ekonomické a právní postavení ČNB v prostředí inflace a deflace" 

   Husník, Karel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 7. 2020
   Karel Husník: Economic and Legal Position of the Czech National Bank in the Environment of Inflation and Deflation The aim of this thesis is to analyse the position of the Czech National Bank (CNB) from the legal and ...
  • Inflační cílení jako měnový indikátor centrálních bank 

   Bilková, Simona (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   Inflation Targeting as a Monetary Indicator of Central Banks Abstract The diploma thesis on the subject "Inflation Targeting as a Monetary Indicator of Central Banks" aims to compare the successfulness of the inflation ...
  • Institucionální pohled na hospodářskou politiku po vzniku Československa 

   Berka, Josef (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 3. 6. 2008
  • K úloze českého právního prostředí pro malé podnikatele - fenomén tzv. Švarc systému v oboru silniční dopravy a spedice 

   Krejčí, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 11. 1. 2006
  • Komparace právního zakotvení a činnosti české a slovenské centrální banky 

   Drobná, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 12. 2019
   - Komparace právního zakotvení a činnosti české a slovenské centrální banky Diplomová práce popisuje a srovnává právní zakotvení a činnost dvou evropských bank, Národní banky Slovenska ("NBS"), která se stala od 1. 1. 2009 ...
  • Morální hazard ve světle rekodifikace soukromého práva 

   Lučan, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Cílem práce je posoudit vliv rekodifikace soukromého práva na fenomén morálního hazardu. V rámci dosažení cíle byla komparována stará a nová úprava ve snaze identifikovat klíčové změny a analyzovat jejich charakter, a to ...
  • Nejčastější ekonomické mýty prismatem liberálních ekonomických škol 

   Gřešák, Štěpán (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Nejčastější ekonomické mýty prismatem liberálních ekonomických škol Abstrakt Diplomová práce se zabývá ekonomickými mýty tak, jak jsou přítomny ve veřejném prostoru. Práce se snaží analyzovat příčiny jejich vzniku a důvody, ...
  • Nestandardní měnové nástroje centrálních bank 

   Šikulová, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   Non-standard Monetary Policy Instruments of Central Banks Abstract The aim of this study is to analyze non-standard monetary instruments of central banks and their impact on the example of concrete use of these instruments ...
  • Porovnání právních a ekonomických aspektů soutěžního práva v ČR a USA 

   Roubíček, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 30. 1. 2007
  • Postavení a úloha centrálních bank v EU 

   Malíčková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   V ČESKÉM JAZYCE Tato diplomová práce se zabývá srovnáním České národní banky se Slovenskou národní bankou, německou Bundesbank a Evropskou centrální bankou. Centrální banky mají zásadní postavení v každém státě a velký ...
  • Právní a ekonomické aspekty přijímání jednotné měny Euro v České republice 

   Řádek, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 28. 2. 2011
   Název: Právní a ekonomické aspekty příjímání jednotné měny euro v České republice Jméno: Pavel Řádek Katedra: Katedra národního hospodářství Obor: Právo Vedoucí práce: Doc. PhDr. JUDr. Ilona Bažantová, CSc. Počet stran: ...
  • Právní a ekonomické aspekty přímých zahraničních investic a jejich historický vývoj 

   Merenda, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 5. 2011
   Cílem této práce bylo představit problematiku přímých zahraničních investic z multivědního (multioborového) pohledu. Přímé zahraniční investice jsou fenoménem prolínajícím se mnoha obory lidské činnosti. Mají obrovský ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV