Now showing items 1-20 of 36

  • Africká unie: Právní a ekonomická analýza 

   Defence status: DEFENDED
   Hampl, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Závěrečná diskuse Jak patrno z výše uvedeného, funkčnost institucí Africké unie, a potažmo i Africké unie jako celku, má - zejména vzhledem k nedostatečné finanční a politické podpoře - k ideálnímu stavu daleko. Její budoucí ...
  • Analýza financování firmy 

   Defence status: DEFENDED
   Martínek, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 19. 5. 2021
   1 Analýza financování firmy Abstrakt Cílem této diplomové práce je analyzovat, jaké existují formy financování obchodní společnosti, provést deskripci, a to nejenom z hlediska teoretického - ekonomického a právního, ale i ...
  • České a československé oběživo v hospodářsko-právních souvislostech 

   Defence status: DEFENDED
   Maránek, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 3. 2010
   Závěr V této práci jsem se zabýval otázkou měny a popisem jejího vývoje v celém období existence Československa, a to jak z pohledu vývoje hospodářského, tak z pohledu práva, zbývá tedy už jen se pokusit zhodnotit vlivy ...
  • Čínský trh - možnosti a rizika vstupu zahraničních subjektů 

   Defence status: DEFENDED
   Dressler, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 9. 2012
   Práce poskytuje analýzu možností, které má na výběr zahraniční podnikatelský subjekt, který se chce prosadit na čínském trhu, a rizik s nimi spojených. Po úvodním přehledu základních charakteristik čínské ekonomiky se práce ...
  • Ekonomická analýza práva v oblasti insolvence 

   Defence status: DEFENDED
   Krb, Štěpán (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 9. 2017
   Insolvency law is one of the fields of law that most influence economic relationships. Its creation, interpretation and application is crucial both in ex ante and ex post paradigms, in that it influences the future behavior ...
  • Ekonomická analýza práva v oblasti odpovědnosti za škodu 

   Defence status: DEFENDED
   Przeczek, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Resumé Ekonomická analýza práva v oblasti odpovědnosti za škodu Tato diplomová práce se zaměřuje na využití ekonomické analýzy práva, jakožto přístupu, který díky svým specifickým metodologickým postupům umožňuje alternativní ...
  • Ekonomická úloha státu v podmínkách globální ekonomiky 

   Defence status: DEFENDED
   Juřík, Richard (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 24. 4. 2014
   v českém jazyce Diplomová práce rozpracovává myšlenku ekonomické úlohy státy ve vztahu k trendům globalizace pomocí politologie, politické ekonomie a ekonomické geografie. Úvaha se odvíjí pomocí postupně definovaných ...
  • Ekonomické a právní aspekty corporate governance s ohledem na dopady finanční krize v letech 2007 - 2009 

   Defence status: DEFENDED
   Hofman, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 6. 2019
   76 Abstrakt Ekonomické a právní aspekty corporate governance s ohledem na dopady finanční krize v letech 2007-2009 Tato práce se zabývá dopadem finanční krize, která probíhala v letech 2007 až 2009, na správu a řízení ...
  • Ekonomické a právní aspekty přímých zahraničních investic do České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Hrazdíra, Adam (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Ekonomické a právní aspekty přímých zahraničních investic do České republiky Abstrakt Diplomová práce se zabývá z ekonomického a právního pohledu problematikou přímých zahraničních investic a investičních pobídek v ČR. ...
  • Ekonomické a právní aspekty přímých zahraničních investic na příkladu Indie 

   Defence status: DEFENDED
   Janů, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   49 ZÁVĚR Indické hospodářství se po dlouhých letech uzavřenosti od roku 1991 otevírá. V tomto roce byla nastolena cesta postupných reforem (resp. liberalizace), která znamenala razantní posun i v politice vůči PZI. Indická ...
  • "Ekonomické a právní postavení ČNB v prostředí inflace a deflace" 

   Defence status: DEFENDED
   Husník, Karel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 7. 2020
   Karel Husník: Economic and Legal Position of the Czech National Bank in the Environment of Inflation and Deflation The aim of this thesis is to analyse the position of the Czech National Bank (CNB) from the legal and ...
  • Euro a Česká republika - výhody a úskalí společné měny 

   Defence status: DEFENDED
   Snopek, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Euro a Česká republika - výhody a úskalí společné měny Abstrakt Předkládaná diplomová práce se zabývá možnými výhodami, riziky a náklady, které může pro Českou republiku představovat vstup do eurozóny a přijetí společné ...
  • Financování podniku cessí pohledávek 

   Defence status: DEFENDED
   Čejka, Ladislav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 27. 6. 2023
   Corporate financing by assignment of receivables Abstract The diploma thesis deals with the issue of using the assignment of receivables as an instrument of financing a company. The thesis presents a comprehensive legal ...
  • Finanční politika v dobách krize do konce 19. století v rámci českých zemí 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 19. 5. 2021
   Finanční politika v dobách krizí do konce 19. století Abstrakt Diplomová práce se zabývá finanční politikou v době krizí českého knížectví, království a českých zemí v rámci rakouské říše do konce 19. století. Porovnává ...
  • Inflační cílení jako měnový indikátor centrálních bank 

   Defence status: DEFENDED
   Bilková, Simona (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   Inflation Targeting as a Monetary Indicator of Central Banks Abstract The diploma thesis on the subject "Inflation Targeting as a Monetary Indicator of Central Banks" aims to compare the successfulness of the inflation ...
  • Institucionální pohled na hospodářskou politiku po vzniku Československa 

   Defence status: DEFENDED
   Berka, Josef (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 3. 6. 2008
  • K úloze českého právního prostředí pro malé podnikatele - fenomén tzv. Švarc systému v oboru silniční dopravy a spedice 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčí, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 11. 1. 2006
  • Komparace právního zakotvení a činnosti české a slovenské centrální banky 

   Defence status: DEFENDED
   Drobná, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 12. 2019
   - Komparace právního zakotvení a činnosti české a slovenské centrální banky Diplomová práce popisuje a srovnává právní zakotvení a činnost dvou evropských bank, Národní banky Slovenska ("NBS"), která se stala od 1. 1. 2009 ...
  • Liberální teorie a praxe soutěžního práva 

   Defence status: DEFENDED
   Horych, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 6. 2021
   Liberální teorie a praxe soutěžního práva Abstrakt Předkládaná práce se zabývá problematikou soutěžního práva z pohledu vybraných škol ekonomické teorie. Cílem práce je poskytnout ucelený pohled na obsah a podstatu právních ...
  • Morální hazard ve světle rekodifikace soukromého práva 

   Defence status: DEFENDED
   Lučan, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Cílem práce je posoudit vliv rekodifikace soukromého práva na fenomén morálního hazardu. V rámci dosažení cíle byla komparována stará a nová úprava ve snaze identifikovat klíčové změny a analyzovat jejich charakter, a to ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV