Now showing items 1-20 of 23

  • Hodnocení výsledků v globálním rozvojovém vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Vondráčková, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Diplomová práce se zabývá hodnocením výsledků v globálním rozvojovém vzdělávání. Vymezuje východiska a obsah globálního rozvojového vzdělávání a jeho očekávané výsledky. Popisuje a porovnává kvantitativní a kvalitativní ...
  • Inspekce kvality sociálních služeb v pobytových zařízeních 

   Defence status: DEFENDED
   Bartišová, Lucie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   Předložená diplomová práce s názvem Inspekce kvality sociálních služeb v pobytových zařízeních má za cíl zjistit, jaký vliv má inspekce na podporu kvality pobytových sociálních služeb. Práce je rozdělena na dvě hlavní ...
  • Jak se vytváří pospolitost 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Pavla (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Cílem této diplomové práce je zjistit, co představuje a jak se vytváří lidská pospolitost vyjadřovaná vzájemnou pomocí s oporou v Kropotkinově pojetí vzájemné pomoci. Práce čtenáře seznamuje s Kropotkinem a jeho teorií ...
  • Křesťanská duchovnost a hospice 

   Defence status: DEFENDED
   Bandiková, Veronika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 2. 2013
   Předkládána práce se zabývá křesťanskou duchovnosti a hospici. Teoretická část se věnuje původu pojmu spiritualita, vysvětlení jejího biblického základu a jejího postupného odklonu od tohoto původního významu, vedoucí k ...
  • Mediální prezentace sexuálního zneužívání dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Hašková, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   The name of this thesis is Media presentation of sexual abuse of children and it aims to describe in which way the media present offenders and victims of sexual abuse of children and apply these findings to legal and ethical ...
  • Menstruace v evangelickém prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Zikmund, Anna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem menstruace zasazeným do evangelického prostředí. Základ práce tvoří tři polostrukturované rozhovory. Tyto rozhovory pomáhají naplnit cíl práce, který chce přiblížit pomáhajícím ...
  • Mentoring na školách 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Klimeš, Milan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 2. 2014
   This thesis describes a method for the introduction of mentoring in schools. Mentoring is presented in this thesis as a possible concept of co-operation of teacher and student. In the theoretical part of thesis are defined ...
  • Mentoring na školách 

   Defence status: DEFENDED
   Klimeš, Milan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Diplomová práce popisuje metodu zavádění mentoringu do školy. Mentoring je v této práci představen jako možná koncepce spolupráce pedagoga a žáka. V teoretické části je vymezena oblast pedagogiky a didaktiky jako primární ...
  • Mladiství muži ve výkonu trestu odnětí svobody a podpora sebeúcty 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Monika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   Předložená diplomová práce s názvem Mladiství muži ve výkonu trestu odnětí svobody a podpora sebeúcty má za cíl zjistit, jaké jsou možnosti pro podporu sebeúcty u mladistvých mužů ve VTOS. Práce je rozdělena na tři části. ...
  • Mým domovem je ústav 

   Defence status: DEFENDED
   Fleková, Eliška (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Diplomová práce s názvem Mým domovem je ústav má za cíl popsat právo lidí s mentálním postižením zvolit si místo svého domova a přiblížit podoby naplňování tohoto práva, prozkoumat souvislosti vzniku a procesu volby ústavu ...
  • Nalezenci 

   Defence status: DEFENDED
   Marešová, Jitka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 2. 2015
   Diplomová práce "Nalezenci - Historický vývoj a souvislosti ve vztahu k současné situaci v České republice" má za cíl prozkoumat historický vývoj nalezenectví dětí od doby starověkého Řecka a Říma do současnosti, a to na ...
  • Organizační kultura sboru Církve českobratrské evangelické 

   Defence status: DEFENDED
   Michalová, Alžběta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   1 Summary The Organizational Culture of the Local Congregation of The Evangelical Church of Czech Brethren. The goal of this thesis is to describe and map the local congregation of Evangelical Church of Czech Brethren from ...
  • Posmrtný život v evangelických představách 

   Defence status: DEFENDED
   Zálešáková, Debora (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem posmrtného života v evangelických představách. Klade si za cíl zjistit, jaký prostor má evangelictví pro hledání útěchy (po smrti mladého člověka) v představách o posmrtném ...
  • Potřebuje komunitní práce teorii? 

   Defence status: DEFENDED
   Juráčková, Anna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Cílem diplomové práce je zjistit, zda a jak je komunitní přístup u jeho vůdčích osobností založen na teorii. Práce seznamuje se novodobým koncepty společenství-komunity, které se může jevit jako aktuální východisko pro ...
  • Přechod z dětství do dospělosti u lidí s těžkým kombinovaným postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Tomková, Barbora (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Anotace: Předkládaná práce se zabývá přechodem z dětství do dospělosti u lidí s těžkým kombinovaným postižením. Teoretická část se věnuje historickému kontextu mentálního a kombinovaného postižení, na jehož pozadí rozpoznává ...
  • Příběh pěstounky na přechodnou dobu: návrhy pro systémová zlepšení 

   Defence status: DEFENDED
   Turtáková, Petra (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 6. 2019
   Předkládaná diplomová práce je kvalitativní sondou do příběhu pěstounky na přechodnou dobu. Práce tento příběh zachycuje, analyzuje a zařazuje do systémových souvislostí. Činí tak s důrazem na osobní zkušenost pěstounky ...
  • Příprava na manželství 

   Defence status: DEFENDED
   Knížková, Renáta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Diplomová práce s názvem "Příprava na manželství" má za cíl reflektovat témata přípravy na manželství v souvislostech kulturně historických změn; zjišťovat, zda jsou témata církevních příprav na manželství psána z pozice ...
  • Rodinná odolnost z pohledu sanace rodiny 

   Defence status: DEFENDED
   Rousková, Alena (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 2. 2019
   The aim of this diploma thesis called Family resilience from the point refurbishment of a family is to look at the remediation of a family from the perspective of resilience, describe the process of family resilience and ...
  • Smysl života seniorů trvale upoutaných na lůžko 

   Defence status: DEFENDED
   Benetková, Andrea (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 9. 2017
   Předkládaná diplomová práce nese název Smysl života seniorů trvale upoutaných na lůžko. Autorka si klade několik cílů: vymezit pojem smysl života, kvalita života, stárnutí a stáří; zjistit biologické, psychické, sociální ...
  • Sociální poznávání pomocí koní 

   Defence status: DEFENDED
   Pfannová, Adéla (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 9. 2017
   k diplomové práci Sociální poznávání pomocí koní Adéla Pfannová LS 2017 Sociální poznávání je oblast psychologie, která zkoumá to, jak lidé vnímají druhé, sebe sama, vztahy, události a jiná působení - tedy své sociální ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV