• Budoucnost odpovědnosti za ochranu po zkušenostech v Libyi a Sýrii 

   Komm, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 4. 2017
   Tato práce se zabývá konceptem Odpovědnosti za ochranu (R2P) a zaměřuje se na otázku, jaké jsou vyhlídky konceptu po konfliktech Libyi a Sýrii. Koncept R2P vznikl v roce 2001 jako reakce na genocidu ve Rwandě a Srebrenici ...
  • Česká republika a Mezinárodní trestní soud 

   Opatová, Helena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 3. 2012
   Resumé Tato diplomová práce se zabývá vztahem mezi Českou republikou a Mezinárodním trestním soudem. Cílem mého výzkumu bylo provést srovnání Římského statutu, mezinárodní smlouvy, na základě které vznikl Mezinárodní trestní ...
  • Čl. 3 Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách - zákaz mučení 

   Kundrák, Viktor (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 1. 2010
  • Definice terorismu v mezinárodním právu 

   Sváková, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Resumé Definice terorismu v mezinárodním právu Předmětem této diplomové práce bylo prozkoumat problematiku definování terorismu v mezinárodním právu. Přestože se jedná o téma velmi široké, práce se pokusila obsáhnout většinu ...
  • Detskí vojaci v medzinárodnom práve 

   Kollerová, Alexandra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 2. 2018
   Práva dieťaťa a zásady jeho ochrany sú i dnes aktuálnou témou, ktorá si získava stále väčší záujem verejnosti. Predkladaná práca, ako je už z jej názvu zrejmé, sa venuje fenoménu využívania detí ako detských vojakov v ...
  • Dědictví ICTY a jeho vliv na statut a praxi ICC 

   Vrobel, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   Dědictví ICTY a jeho vliv na statut a praxi ICC Ustanovení Mezinárodního trestního soudu je významným okamžikem v evoluci mezinárodního trestního práva. Jde o první stálou instituci mezinárodní spravedlnosti s jurisdikcí ...
  • Help Without Borders? Humanitarian Assistance under International Humanitarian Law 

   Ošťádalová, Šárka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 9. 2016
   (Czech) Diplomová práce se věnuje problematice humanitární pomoci v rámci mezinárodního humanitárního práva. Téma práce bylo vybráno s ohledem na jeho aktuálnost a také na základě osobního a dlouhodobého zájmu autorky. ...
  • Historie a pojetí kolektivní bezpečnosti v podání Společnosti národů 

   Potucký, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 12. 2014
   Diplomová práce pojednává o kolektivní bezpečnosti v době po první světové válce, tedy v době vzniku Společnosti národů a za jejího nedlouhého trvání. Kromě úvodu a závěru je práce tematicky rozdělena do pěti celků. V první ...
  • Humanitární intervence 

   Maxa, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 5. 2010
   Závěr Mezinárodněprávní ochrana lidských práv doznala za posledních šedesát let ohromný rozvoj. Ochrana lidských práv tak posiluje svůj význam mezi hodnotami chráněnými mezinárodním právem. Došel však tento vývoj tak daleko, ...
  • Humanitární intervence OSN 

   Bejček, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 2. 2009
  • Imunita státních představitelů v mezinárodním trestním právu 

   Dürr, Christoph (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 8. 3. 2012
   Předložená práce představuje pokus o analýzu historického vývoje a současného stavu práva imunity státních představitelů v mezinárodním trestním právu. V souladu s cíli této práce jsou vyloženy nejdůležitější relevantní ...
  • Intervence na ochranu vlastních občanů z pohledu mezinárodního práva 

   Filipková, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
   Tato práce se zabývá intervencemi na ochranu vlastních občanů z pohledu mezinárodního práva, které spadají pod širší tématiku užití síly v mezinárodních vztazích. Ačkoli se tento typ intervence vyskytoval v mezinárodním ...
  • Je mezinárodněprávní úprava tzv. vnitřně přesídlených osob dostačující? 

   Nováková, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   77 Závěr Počet IDPs v současné době přesahuje počet uprchlíků, přesto je ochrana vnitřně přesídlených osob stále méně propracovaná. Zvláštní potřeby obou skupin vyplývají z toho, že byly nuceny opustit své domovy. Postavení ...
  • (Kdy) lze mučit? 

   Lipovský, Milan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 4. 11. 2010
  • Kolektivní akce Rady bezpečnosti OSN na ochranu lidských práv 

   Chrtová, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 9. 2015
   Tato diplomová práce Kolektivní akce Rady bezpečnosti OSN na ochranu lidských práv se, jak již název napovídá, zabývá kolektivními akcemi s mandátem Rady bezpečnosti OSN na ochranu lidských práv. Práce je dělena na úvod, ...
  • Legalita použití síly proti tzv. Islámskému státu 

   Mlčák, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Cílem této diplomové práce je zhodnotit legalitu použití síly proti tzv. Islámskému státu na území Sýrie ze strany Spojených států amerických, a to z hlediska ius ad bellum. Za tímto účelem je diplomová práce rozdělena do ...
  • Legalita preemptivní sebeobrany 

   Davidová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 9. 2013
   The legality of pre-emptive self-defence The Master's thesis deals with one of the key issues of current international law, the right to pre-emptive self-defence. The work is divided into six parts, including introduction, ...
  • Legalita vojenského zásahu během občanské války v Libyi 

   Hambálek, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 9. 2017
   LEGALITY OF THE INTERVENTION DURING LIBYAN CIVIL WAR Abstract The main purpose of this paper is to answer the questuion, if the NATO intervention in Libya during Libyan civil war in 2011 was in accordance with the international ...
  • Limity svobody projevu ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva 

   Kovářová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 6. 2015
   Resumé Limity svobody projevu ve světle judikatury Evropského Soudu pro lidská práva Tato práce pojednává o svobodě projevu a jejích přípustných limitech tak, jak tyto hranice deklaruje Úmluva o ochraně lidských práv a ...
  • Medzinárodný terorizmus a výzvy pre medzinárodné právo 

   Kobulská, Natália (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 11. 2017
   English abstract International Terrorism and Challenges for International Law Rigorosum thesis is focused on the understanding of essential problems of interna- tional terrorism in context of international law. Main ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV