Now showing items 1-20 of 65

  • Aplikace mezinárodního humanitárního práva na kybernetické vedení boje 

   Defence status: DEFENDED
   Surá, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 1. 2020
   Application of international humanitarian law on cyber military engagement The subject of interest of this master thesis with the name Application of international humanitarian law on cyber military engagement is a critical ...
  • Aplikace mezinárodního práva okupace v rámci tzv. dlouhodobé okupace 

   Defence status: DEFENDED
   Janíková, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 9. 2021
   Aplikace mezinárodního práva okupace v rámci tzv. dlouhodobé okupace Abstrakt Tématem diplomové práce je analýza aplikace práva okupace v dlouhodobé okupaci, tj. v okupaci trvající roky až desetiletí. Cílem práce je kriticky ...
  • The Application of the Due Diligence Principle in Cyberspace 

   Defence status: DEFENDED
   Botek, Adam (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
   The due diligence principle is a well-established general principle of international law. The adequacy of its use proved in many special regimes of international law, especially in international environmental law. Cyberspace ...
  • Autonomní zbraňové systémy v mezinárodním humanitárním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Halajová, Ludmila (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 11. 2022
   Autonomní zbraňové systémy v mezinárodním humanitárním právu Abstrakt Rozvoj moderních technologií v posledních letech se nevyhnul téměř žádné oblasti mezinárodního práva, přičemž zvlášť v kontextu ozbrojených konfliktů ...
  • Budoucnost odpovědnosti za ochranu po zkušenostech v Libyi a Sýrii 

   Defence status: DEFENDED
   Komm, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 4. 2017
   Tato práce se zabývá konceptem Odpovědnosti za ochranu (R2P) a zaměřuje se na otázku, jaké jsou vyhlídky konceptu po konfliktech Libyi a Sýrii. Koncept R2P vznikl v roce 2001 jako reakce na genocidu ve Rwandě a Srebrenici ...
  • Česká republika a Mezinárodní trestní soud 

   Defence status: DEFENDED
   Opatová, Helena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 3. 2012
   Resumé Tato diplomová práce se zabývá vztahem mezi Českou republikou a Mezinárodním trestním soudem. Cílem mého výzkumu bylo provést srovnání Římského statutu, mezinárodní smlouvy, na základě které vznikl Mezinárodní trestní ...
  • Čl. 3 Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách - zákaz mučení 

   Defence status: DEFENDED
   Kundrák, Viktor (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 1. 2010
  • Definice terorismu v mezinárodním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Sváková, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Resumé Definice terorismu v mezinárodním právu Předmětem této diplomové práce bylo prozkoumat problematiku definování terorismu v mezinárodním právu. Přestože se jedná o téma velmi široké, práce se pokusila obsáhnout většinu ...
  • Detskí vojaci v medzinárodnom práve 

   Defence status: DEFENDED
   Kollerová, Alexandra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 2. 2018
   Children's rights and protection principles are today's current issue which is becoming increasing public interest. The rigorous thesis, as is already clear from its title, deals with children's rights in international ...
  • Dědictví ICTY a jeho vliv na statut a praxi ICC 

   Defence status: DEFENDED
   Vrobel, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   Dědictví ICTY a jeho vliv na statut a praxi ICC Ustanovení Mezinárodního trestního soudu je významným okamžikem v evoluci mezinárodního trestního práva. Jde o první stálou instituci mezinárodní spravedlnosti s jurisdikcí ...
  • Doktrina "unwilling or unable" a právo na sebeobranu proti nestátním aktérům 

   Defence status: DEFENDED
   Syvulja, Nela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 1. 2021
   Doktrína "unwilling or unable" a právo na sebeobranu proti nestátním aktérům ABSTRAKT Již několik desítek let představuje boj s mezinárodním terorismem velkou výzvu pro celé mezinárodní společenství. Státy se s těmito ...
  • Help Without Borders? Humanitarian Assistance under International Humanitarian Law 

   Defence status: DEFENDED
   Ošťádalová, Šárka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 9. 2016
   (Czech) Diplomová práce se věnuje problematice humanitární pomoci v rámci mezinárodního humanitárního práva. Téma práce bylo vybráno s ohledem na jeho aktuálnost a také na základě osobního a dlouhodobého zájmu autorky. ...
  • Historie a pojetí kolektivní bezpečnosti v podání Společnosti národů 

   Defence status: DEFENDED
   Potucký, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 12. 2014
   Diplomová práce pojednává o kolektivní bezpečnosti v době po první světové válce, tedy v době vzniku Společnosti národů a za jejího nedlouhého trvání. Kromě úvodu a závěru je práce tematicky rozdělena do pěti celků. V první ...
  • Humanitární intervence 

   Defence status: DEFENDED
   Maxa, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 5. 2010
   Závěr Mezinárodněprávní ochrana lidských práv doznala za posledních šedesát let ohromný rozvoj. Ochrana lidských práv tak posiluje svůj význam mezi hodnotami chráněnými mezinárodním právem. Došel však tento vývoj tak daleko, ...
  • Humanitární intervence OSN 

   Defence status: DEFENDED
   Bejček, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 2. 2009
  • Imunita státních představitelů v mezinárodním trestním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Dürr, Christoph (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 8. 3. 2012
   This thesis presents an analysis of the history and current state of state official immunity in international criminal law. First, I define the most relevant legal concepts. These include: (a) individual criminal responsibility; ...
  • Intervence na ochranu vlastních občanů z pohledu mezinárodního práva 

   Defence status: DEFENDED
   Filipková, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
   Tato práce se zabývá intervencemi na ochranu vlastních občanů z pohledu mezinárodního práva, které spadají pod širší tématiku užití síly v mezinárodních vztazích. Ačkoli se tento typ intervence vyskytoval v mezinárodním ...
  • Je mezinárodněprávní úprava tzv. vnitřně přesídlených osob dostačující? 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   77 Závěr Počet IDPs v současné době přesahuje počet uprchlíků, přesto je ochrana vnitřně přesídlených osob stále méně propracovaná. Zvláštní potřeby obou skupin vyplývají z toho, že byly nuceny opustit své domovy. Postavení ...
  • Jurisdikce nad zločiny podle mezinárodního práva a případ Rohingů 

   Defence status: DEFENDED
   Malina, Václav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 2. 5. 2022
   Jurisdiction over international crimes and the Rohingya case Abstract This thesis discusses the situation of the Rohingya minority in Myanmar in relation to two court cases that have been initiated in recent years before ...
  • (Kdy) lze mučit? 

   Defence status: DEFENDED
   Lipovský, Milan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 4. 11. 2010

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV