• Demokracie a losování: historická a teoretická perspektiva 

   Kubíková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   The thesis deals with the historical perspective of the sortition in the period of the Athenian democracy and the Italian city republics of the Middle Ages and the Renaissance. The thesis tries to reveal the potential of ...
  • Dvě podoby agonismu - agonistický pluralismus v podání Chantal Mouffe a Johna Graye 

   Šíma, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   Notions of Agonism - Agonistic Pluralism in the works of Chantal Mouffe and John Gray Abstract A part of political theory, which considers conflict to be a constitutive feature of politics, is known under the term agonism. ...
  • Genderové kvóty v politice 

   Mottlová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Hlavní tezí diplomové práce je, že požadavek na vyšší zastoupení žen v politice a s ním související volání po zavedení kvót je oprávněné. Tato teze se opírá o teoretický rámec deskriptivní a skupinové reprezentace, přičemž ...
  • Ideologie a psychoanalýza v kontextu post-strukturalisticky orientované politické teorie 

   Katsaros, Denis (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Prvním cílem této práce je demonstrovat strukturální souhlasnost mezi diskurzivní teorií, jak byla formulována v díle politického filozofa Ernesta Laclaua, a diskurzem lacanovské psychoanalýzy. Nadto tvrdíme, že jakýkoliv ...
  • Kdo jsi, demokratický lide? Zkoumání konceptu demokratického lidu na příkladech ze současné Francie. 

   Drahokoupil Vidímová, Sára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   (in English): This thesis deals with the phenomenon of populism on examples from contemporary France. Regarding the complexity of the concept and also the fact that scholars couldn't find a consensus on its definition, the ...
  • Koncept ideologie v díle Louise Althussera 

   Katsaros, Denis (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Cílem práce je rekonstruovat hlavní rysy teorie ideologie, obsažené v díle francouzského marxistického filozofa Louis Althussera. Ačkoliv autorova kariéra spadá po právu do marxistické filozofické tradice, je zde také ...
  • Kvóty v politice jako cesta k zrovnoprávnění žen a mužů? 

   Mottlová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Práce se zabývá problematikou nízkého zastoupení žen v police a jejím možným řešením v podobě kvót. Trvalá podreprezentace žen na místech, kde dochází k politickým rozhodnutím, nepochybně vytváří demokratický deficit. ...
  • Niccolo Machiavelli: Virtù a politika 

   Lovíšek, Ondrej (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 13. 6. 2012
  • Populismus v reprezentativní demokracii: Nebezpečí nebo nutný doplněk? 

   Bublík, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 9. 2016
   (česky): Tématem této práce je zkoumání vztahu populismu a reprezentativní demokracie, v konceptuální části jsem analyzoval populismus a snažil se vzhledem k jeho vágnímu vymezení najít jeho minimální definici a esencialistický ...
  • Populismus v reprezentativní demokracii: Nebezpečí nebo nutný doplněk? 

   Bublík, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 3. 6. 2016
   (česky): Tématem této práce je zkoumání vztahu populismu a reprezentativní demokracie, v konceptuální části jsem analyzoval populismus a snažil se vzhledem k jeho vágnímu vymezení najít jeho minimální definici a esencialistický ...
  • Přímo volený prezident jako plebiscitární prvek v české politickém systému 

   Vostrčil, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Diplomová práce se bude zabývat zkoumáním pozice přímo voleného prezidenta skrze plebiscitární přístup k demokracii. Tento přístup vychází z představy, že současná demokracie založená na hlasu lidu se v očích teoretiků ...
  • Racionalita vs. konflikt: teorie radikální demokracie a její kritika deliberativní demokracie 

   Perović, Jovana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Studentka se ve své bakalářské práci zaměří na dílo belgické politické teoretičky Chantal Mouffe a její přínos v oblasti demokratických teorií. V první části práce bude zkoumat klíčové pojmy jejího pojetí radikální demokracie: ...
  • Reprezentace a deliberativní demokracie 

   Kubíková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 9. 2016
   Studentka se ve své práci zaměření na problematiku vztahu reprezentace a deliberativní demokracie. V první části práce se zaměří na samotný pojem deliberativní demokracie a v části druhé bude zkoumat několik návrhů ...
  • Svrchovaná moc: Proces utváření politického myšlení ve středověku až po zrod suverénního vladaře 

   Prokůpková, Vendula (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
  • Vliv osvícenství a romantismu na současnou debatu o narodní identitě ve Francii 

   Kopecká, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV