• Deliberativní demokracie a její kritika 

   Defence status: DEFENDED
   Hučíková, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   The thesis focuses on the theory of deliberative democracy and its critique formulated by Iris Marion Young. The first part of the thesis introduces the main principles of deliberative democracy, development of the theory, ...
  • Demokracie a losování: historická a teoretická perspektiva 

   Defence status: DEFENDED
   Kubíková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   The thesis deals with the historical perspective of the sortition in the period of the Athenian democracy and the Italian city republics of the Middle Ages and the Renaissance. The thesis tries to reveal the potential of ...
  • Dvě podoby agonismu - agonistický pluralismus v podání Chantal Mouffe a Johna Graye 

   Defence status: DEFENDED
   Šíma, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   Notions of Agonism - Agonistic Pluralism in the works of Chantal Mouffe and John Gray Abstract A part of political theory, which considers conflict to be a constitutive feature of politics, is known under the term agonism. ...
  • Genderové kvóty v politice 

   Defence status: DEFENDED
   Mottlová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   The main claim of my thesis is that demand of higher representation of women in politics and calling for quotas are legitimate. This claim is based on theoretical framework of descriptive and group representation. Essentialism ...
  • Ideologie a psychoanalýza v kontextu post-strukturalisticky orientované politické teorie 

   Defence status: DEFENDED
   Katsaros, Denis (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   The first aim of the thesis is to demonstrate the structural congruence between the discourse theory, as is formulated in the work of political philospoher Ernesto Laclau, and the Lacanian psychoanalytical discouse. Moreover, ...
  • Kdo jsi, demokratický lide? Zkoumání konceptu demokratického lidu na příkladech ze současné Francie. 

   Defence status: DEFENDED
   Drahokoupil Vidímová, Sára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   (in English): This thesis deals with the phenomenon of populism on examples from contemporary France. Regarding the complexity of the concept and also the fact that scholars couldn't find a consensus on its definition, the ...
  • Koncept ideologie v díle Louise Althussera 

   Defence status: DEFENDED
   Katsaros, Denis (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   The aim of this thesis is to reconstruct the principal features of the theory of ideology which can be found in the work of french marxist philosopher Louis Althusser. An attempt to clarify the key differences between ...
  • Kvóty v politice jako cesta k zrovnoprávnění žen a mužů? 

   Defence status: DEFENDED
   Mottlová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Práce se zabývá problematikou nízkého zastoupení žen v police a jejím možným řešením v podobě kvót. Trvalá podreprezentace žen na místech, kde dochází k politickým rozhodnutím, nepochybně vytváří demokratický deficit. ...
  • Left and Right-wing Populism in the USA 

   Defence status: DEFENDED
   Kharisova, Kamilla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   Populismus ve Spojených státech (US) je považován základním tématem americké politiky - od People's Party v roce 1892 po současného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tato bakalářská práce bude zkoumat rozdíly mezi ...
  • Left and Right-wing Populism in the USA 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kharisova, Kamilla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 6. 2020
   (Česky): Populismus ve Spojených státech (USA) byl konzistentně považován za specifický třetí proud americké politiky - od Lidové strany po Rossa Perota, který kritizoval jak republikánskou stranu, tak i demokraty. Tato ...
  • Niccolo Machiavelli: Virtù a politika 

   Defence status: DEFENDED
   Lovíšek, Ondrej (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 13. 6. 2012
  • Populismus v reprezentativní demokracii: Nebezpečí nebo nutný doplněk? 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Bublík, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 3. 6. 2016
   (česky): Tématem této práce je zkoumání vztahu populismu a reprezentativní demokracie, v konceptuální části jsem analyzoval populismus a snažil se vzhledem k jeho vágnímu vymezení najít jeho minimální definici a esencialistický ...
  • Populismus v reprezentativní demokracii: Nebezpečí nebo nutný doplněk? 

   Defence status: DEFENDED
   Bublík, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 9. 2016
   (in English): Main goal of this diploma is to analyze the relationship between populism and representative democracy. The theoretical part of my work is researching populism as a vague concept and determining its minimal ...
  • Populismus v ukrajinské politice 

   Defence status: DEFENDED
   Savkova, Vladislava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   (česky) Hlavní cíl práce spočívá v teoretické analýze pojmu populismus a jeho aplikaci na současnou Ukrajinu v podmínkách předvolební kampaně 2019. Klíčovým předmětem zájmu je Julija Tymošenková, ukrajinská politička, ...
  • Přímo volený prezident jako plebiscitární prvek v české politickém systému 

   Defence status: DEFENDED
   Vostrčil, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   The diploma thesis will deal with examining the position of a directly elected president through a plebiscitary approach to the democracy. This approach is based on the idea that contemporary democracy based on vocal power ...
  • Racionalita vs. konflikt: teorie radikální demokracie a její kritika deliberativní demokracie 

   Defence status: DEFENDED
   Perović, Jovana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Studentka se ve své bakalářské práci zaměří na dílo belgické politické teoretičky Chantal Mouffe a její přínos v oblasti demokratických teorií. V první části práce bude zkoumat klíčové pojmy jejího pojetí radikální demokracie: ...
  • Reprezentace a deliberativní demokracie 

   Defence status: DEFENDED
   Kubíková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 9. 2016
   Student focuses on issues related representation and deliberative democracy in her bachelor thesis. The first part is focused on the concept of deliberative democracy. The second part is analyzed several proposals institutional ...
  • Svrchovaná moc: Proces utváření politického myšlení ve středověku až po zrod suverénního vladaře 

   Defence status: DEFENDED
   Prokůpková, Vendula (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
  • Vliv osvícenství a romantismu na současnou debatu o narodní identitě ve Francii 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecká, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV