• Aktivní stáří a deprese 

   Defence status: DEFENDED
   Šťastná, Eva (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 1. 2010
   Ve své práci jsem se věnovala problematice aktivního stáří a deprese ve vyšším věku. Pokusila jsem se prokázat souvislost výskytu deprese s těmito faktory: aktivity a koníčky, víra v Boha, vzdělání a osamělost. Průzkum byl ...
  • Charakteristiky iontového složení balených vod, srovnání s vodou rozváděnou hromadným vodovodem 

   Defence status: DEFENDED
   Kodetová, Barbora (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 3. 6. 2008
   Rozštěpy rtu a patra jsou jednou z nejčastějších vrozených vývojových vad. Morfologický charakter defektu má těžké negativní funkční důsledky na polykání, dýchání, kousání a tvorbu řeči. Esteticky se jedná o významné ...
  • Charakteristiky iontových složení balených vod a srovnání s vodou dopravovanou veřejným vodovodem 

   Defence status: DEFENDED
   Krištůfková, Jana (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 2. 4. 2008
   Voda z vodovodu nebo jakákoli balená voda z přírodního zdroje není nikdy jen čistá sloučenina H2O, ale vždycky jde o originální komplex ve vodě rozpuštěných látek. Není důležité jen absolutní množství jednotlivých více či ...
  • Dentální materiály a imunitní reakce 

   Defence status: DEFENDED
   Chrástová, Iveta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Adverse reactions to metals is relatively frequent in sensitive individuals, and may lead to the development of various diseases, such as lichen planus and lichenoid reaction and was also described effect of amalgam to the ...
  • Dusičnany v pitné vodě 

   Defence status: DEFENDED
   Nádeníková, Jitka (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 2. 4. 2008
  • Elektromagnetické záření, pozitivní a negativní působení na zdraví, možnosti ochrany 

   Defence status: DEFENDED
   Linda, Tomáš (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 28. 11. 2006
  • Faktory působící na pitnou vodu: srovnání balené vody s obecním vodovodem 

   Defence status: DEFENDED
   Bayer, Jakub (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 3. 2009
   Práce posuzuje faktory ovlivňující kvalitu vody v obecním vodovodu s faktory působícími na balenou pitnou vodu; voda z obecního vrtu v malé obci je srovnávána s balenou vodou Dobrá voda, tzn. jedná se o srovnání dvou ...
  • Hygienické požadavky na obaly balených vod 

   Defence status: DEFENDED
   Škrachová, Blanka (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
   Motivace: Obal je součástí balené vody a je nutné na něj myslet jako na možný zdroj nebezpečí pro naše zdraví. Cílem mojí práce bylo zaměřit se na hygienické požadavky na obaly, konkrétně na možnou kontaminaci obsahu balené ...
  • Imunitni mechanismy v patogenezi parodontitidy 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Kazi (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
  • Informace o tabáku, tabákových výrobcích a možnostech omezování jejich užívání 

   Defence status: DEFENDED
   Petřík, Zbyněk (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 12. 12. 2007
   Problematika užívání tabákových výrobků je v současnosti bezpochyby velmi aktuálním tématem celosvětově a zejména v Evropě jsme v posledních několika letech svědky zásadních proměn v legislativě řady zemí, týkající se ...
  • Informace o tabáku, tabákových výrobcích, vodních dýmkách; způsobech jejich užívání a možnostech omezování jejich užití 

   Defence status: DEFENDED
   Kramařík, Ivo (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 11. 2008
   Téma své diplomové práce Informace o tabáku, tabákových výrobcích, vodních dýmkách; způsobech jejich užívání a možnostech omezování jejich užití jsem si vybral na základě svého již několik let trvajícího zájmu o problematiku ...
  • Možnosti a způsoby, kterými se snažíme prodloužit nebo zachovat kvalitu života - aktivní stáří 

   Defence status: DEFENDED
   Papežová, Klára (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 5. 9. 2006
   Obsahem předložené práce je psychologická a sociologická analýza problematiky stáří. Práce pojednává zejména o možnostech aktivního přístupu seniorů ke způsobu jejich dalšího plnohodnotného života a přináší nabídku konkrétních ...
  • Možnosti praktického využití domácí doúpravy vody nejen pro domácnost, ale i pro zdravotnická zařízení 

   Defence status: DEFENDED
   Bárta, Tomáš (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 6. 2009
   Voda se na Zemi vyskytuje v různých skupenstvích a různém složení. Aby voda splňovala limity pro pitnou vodu, je často nutná její doúprava. Metod na úpravu vody je relativně hodně. Ne všechny jsou vhodné na úpravu pitné ...
  • Prevence kouření v primární péči 

   Defence status: DEFENDED
   Kvasničková, Magdalena (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 1. 2009
   Tématem mé diplomové práce je Prevence kouření v primární péči. Byla jsem motivována jednak tím, že po skončení studia chci vykonávat práci praktického lékaře pro dospělé, kde se budu setkávat s pacienty - kuřáky. Další ...
  • Provozní řády malých zdravotnických zařízení a jejich stavebně technické řešení 

   Defence status: DEFENDED
   Chromý, Lukáš (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 8. 6. 2006
   3 1. Anotace Vypracovat provozní řád a dát ho k odsouhlasení orgánu ochrany veřejného zdraví je zákonnou povinností každého provozovatele zdravot- nického zařízení vyplývající ze zákona o ochraně veřejného zdraví ( z.č. ...
  • Přirozené a umělé UV záření, positivní a negativní účinky na zdraví dospělých 

   Defence status: DEFENDED
   Skočdopolová, Hana (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 11. 2007
   Problematika UV záření (zvláště pak toho, které pochází ze Slunce) a jeho možných škodlivých účinků se dotýká prakticky celé populace. Bez slunečního svitu by sice nebyl žádný život na Zemi, přehršel slunečních paprsků ...
  • Recidivující afty 

   Defence status: DEFENDED
   Štroblová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 9. 2006
  • Recidivující afty - imunitní mechanismy v patogenezi 

   Defence status: DEFENDED
   Štroblová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
  • Rekreační využití vod. Plavání novorozenců a kojenců - zdravotní význam, prevence 

   Defence status: DEFENDED
   Belzová, Jana (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 3. 9. 2008
   Voda, stejně jako ostatní živly, nás ve svých různých podobách fascinuje. Jsme k ní přitahováni a zároveň v nás vzbuzuje respekt. Život je od počátku spojen s vodou. Plod se vyvíjí ve vodním prostředí a novorozenec je ze ...
  • Tabákové výrobky, jejich skladba, zdravotní účinky a možnosti prevence 

   Defence status: DEFENDED
   Faustová, Lenka (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 1. 2008
   Moderní doba klade na jedince vysoké požadavky v oblasti profesní i osobní, což u velké části populace vede ke zvyšování duševního stresu. Ne každý se s ním dokáže bezprostředně vyrovnat, a mnohdy si proto "pomáhá" kouřením ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV